Giải bài tập

Giải Bài 30, 31, 32 trang 69, 70 SBT Toán 9 tập 1: Với những giá trị nào của k thì hàm số  y = (-k + 9)x + 100 nghịch biến ?

Bài. Ôn tập chương II – hàm số bậc nhất – SBT Toán lớp 9: Giải bài 30, 31, 32 trang 69, 70 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Với những giá trị nào của m thì hàm số…

Câu 30: a) Với những giá trị nào của m thì hàm số \(y = \left( {m + 6} \right)x – 7\) đồng biến ?

b) Với những giá trị nào của k thì hàm số  y = (-k + 9)x + 100 nghịch biến ?

Bạn đang xem: Giải Bài 30, 31, 32 trang 69, 70 SBT Toán 9 tập 1: Với những giá trị nào của k thì hàm số  y = (-k + 9)x + 100 nghịch biến ?

a) Hàm số \(y = \left( {m + 6} \right)x – 7\) đồng biến khi hệ số a > 0

Ta có: \(m + 6 > 0 \Leftrightarrow m >  – 6\)

Vậy với m > -6 thì hàm số \(y = \left( {m + 6} \right)x – 7\) đồng biến.

b) Hàm số y = (- k + 9)x – 7 nghịch biến khi hệ số a < 0

Ta có : -k + 9 < 0 ⇔ k > 9

Vậy với k > 9 thì hàm số y = (-k + 9)x -7 nghịch biến.


Câu 31: Với những giá trị nào của m thì đồ thị của các hàm số \(y = 12x + \left( {5 – m} \right)\) và \(y = 3x + \left( {3 + m} \right)\) cắt nhau tại một điểm trên trục tung ?

Hai đường thẳng \(y = 12x + \left( {5 – m} \right)\) và \(y = 3x + \left( {3 + x} \right)\) cắt nhau tại một điểm trên trục tung nghĩa là chúng có cùng tung độ gốc.

Suy ra: \(5 – m = 3 + m \Leftrightarrow 2m = 2 \Leftrightarrow m = 1\)

Vậy với m = 1 thì đồ thị của các hàm số \(y = 12x + \left( {5 – m} \right)\) và \(y = 3x + \left( {3 + m} \right)\) cắt nhau tại

một điểm trên trục tung.


Câu 32: Tìm giá trị của a để hai đường thẳng \(y = \left( {a – 1} \right)x + 2\) và \(y = \left( {3 – a} \right)x + 1\) song song với nhau.

Hai đường thẳng \(y = \left( {a – 1} \right)x + 2\) và \(y = \left( {3 – a} \right)x + 1\) có tung độ gốc khác nhau do vậy chúng song song với nhau khi và chỉ khi chúng có hệ số a bằng nhau.

Ta có: \(a – 1 = 3 – a \Leftrightarrow 2a – 4 \Leftrightarrow a = 2\)

Vậy với a = 2 thì hai đường thẳng \(y = \left( {a – 1} \right)x + 2\) và \(y = \left( {3 – a} \right)x + 1\) song song với nhau.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 30, 31, 32 trang 69, 70 SBT Toán 9 tập 1: Với những giá trị nào của k thì hàm số  y = (-k + 9)x + 100 nghịch biến ?” state=”close”]Bài. Ôn tập chương II – hàm số bậc nhất – SBT Toán lớp 9: Giải bài 30, 31, 32 trang 69, 70 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Với những giá trị nào của m thì hàm số…

Câu 30: a) Với những giá trị nào của m thì hàm số \(y = \left( {m + 6} \right)x – 7\) đồng biến ?

b) Với những giá trị nào của k thì hàm số  y = (-k + 9)x + 100 nghịch biến ?

a) Hàm số \(y = \left( {m + 6} \right)x – 7\) đồng biến khi hệ số a > 0

Ta có: \(m + 6 > 0 \Leftrightarrow m >  – 6\)

Vậy với m > -6 thì hàm số \(y = \left( {m + 6} \right)x – 7\) đồng biến.

b) Hàm số y = (- k + 9)x – 7 nghịch biến khi hệ số a < 0

Ta có : -k + 9 < 0 ⇔ k > 9

Vậy với k > 9 thì hàm số y = (-k + 9)x -7 nghịch biến.


Câu 31: Với những giá trị nào của m thì đồ thị của các hàm số \(y = 12x + \left( {5 – m} \right)\) và \(y = 3x + \left( {3 + m} \right)\) cắt nhau tại một điểm trên trục tung ?

Hai đường thẳng \(y = 12x + \left( {5 – m} \right)\) và \(y = 3x + \left( {3 + x} \right)\) cắt nhau tại một điểm trên trục tung nghĩa là chúng có cùng tung độ gốc.

Suy ra: \(5 – m = 3 + m \Leftrightarrow 2m = 2 \Leftrightarrow m = 1\)

Vậy với m = 1 thì đồ thị của các hàm số \(y = 12x + \left( {5 – m} \right)\) và \(y = 3x + \left( {3 + m} \right)\) cắt nhau tại

một điểm trên trục tung.


Câu 32: Tìm giá trị của a để hai đường thẳng \(y = \left( {a – 1} \right)x + 2\) và \(y = \left( {3 – a} \right)x + 1\) song song với nhau.

Hai đường thẳng \(y = \left( {a – 1} \right)x + 2\) và \(y = \left( {3 – a} \right)x + 1\) có tung độ gốc khác nhau do vậy chúng song song với nhau khi và chỉ khi chúng có hệ số a bằng nhau.

Ta có: \(a – 1 = 3 – a \Leftrightarrow 2a – 4 \Leftrightarrow a = 2\)

Vậy với a = 2 thì hai đường thẳng \(y = \left( {a – 1} \right)x + 2\) và \(y = \left( {3 – a} \right)x + 1\) song song với nhau.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!