Giải bài tập

Giải Bài 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80 trang 36 SBT Hóa 10: Hãy cho biết sự khác nhau về tính chất giữa tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử?

Bài 16 Luyện tập: Liên kết hóa học SBT Hóa lớp 10. Giải bài 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80 trang 36 Sách bài tập Hóa học 10. Câu 3.76: Hãy tính số oxi hoá của crom (Cr) trong hợp chất…

Bài 3.76: Hãy tính số oxi hoá của crom (Cr) trong hợp chất \(K_2Cr_2O_7\).

Bạn đang xem: Giải Bài 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80 trang 36 SBT Hóa 10: Hãy cho biết sự khác nhau về tính chất giữa tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử?

Gọi x là số oxi hoá của Cr. Vì trong một phân tử trung hoà, tổng đại số các số oxi hoá của các nguyên tử bằng không nên ta có :

2.(+1) + 2.X + 7.(-2) = 0

2x = +14 – 2 = +12

x = +6

Vậy số oxi hoá của Cr trong \(K_2Cr_2O_7\) bằng +6.

Bài 3.77: Hãy tính số oxi hoá của lưu huỳnh (S) trong hợp chất \(H_2SO_4\).

Gọi x là số oxi hoá của S, ta có :

2.(+l) + x + 4.(-2) = 0

x = +8 – 2 = +6

Số oxi hoá của s trong \(H_2SO_4\) là +6.

Bài 3.78: Hãy cho biết sự khác nhau về liên kết hoá học trong các tinh thể ion, tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử.

Trong tinh thể ion, liên kết giữa các ion là liên kết ion.

Trong tinh thể nguyên tử, liên kết giữa các nguyên tử là liên kết cộng hoá trị.

Trong tinh thể phân tử, liên kết giữa các phân tử là tương tác yếu, được gọi là tương tác giữa các phân tử.

Bài 3.79: Hãy cho biết sự khác nhau về các cấu tử (các hạt tạo nên tinh thể) trong tinh thể ion, tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử.

Trong tinh thể ion, các cấu tử là các ion âm và dương. Trong tinh thể nguyên tử, các cấu tử là các nguyên tử. Trong tinh thể phân tử, các cấu từ là các phân tử.

Bài 3.80: Hãy cho biết sự khác nhau về tính chất giữa tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử.

Liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thể nguyên tử là liên kết cộng hoá trị rất mạnh. Vì vậy, các nguyên tử liên kết với nhau một cách chặt chẽ, do đó tinh thể nguyên tử rất bền, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao. Trong tinh thể phân tử, các phân tử vẫn tồn tại như những đơn vị độc lập và hút nhau bằng lực tương tác yếu giữa các phân tử. Vì vậy, các tinh thể phân tử dễ nóng chảy, dễ bay hơi. Các tinh thể nguyên tử rất khó hoà tan trong các dung môi khác nhau. Các tinh thể phân tử cấu tạo từ các phân tử không phân cực dễ hoà tan trong các dung môi không phân cực. Các tinh thể phân tử cấu tạo từ các phân tử phân cực dễ hoà tan trong các dung môi phân cực.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80 trang 36 SBT Hóa 10: Hãy cho biết sự khác nhau về tính chất giữa tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử?” state=”close”]

Bài 16 Luyện tập: Liên kết hóa học SBT Hóa lớp 10. Giải bài 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80 trang 36 Sách bài tập Hóa học 10. Câu 3.76: Hãy tính số oxi hoá của crom (Cr) trong hợp chất…

Bài 3.76: Hãy tính số oxi hoá của crom (Cr) trong hợp chất \(K_2Cr_2O_7\).

Gọi x là số oxi hoá của Cr. Vì trong một phân tử trung hoà, tổng đại số các số oxi hoá của các nguyên tử bằng không nên ta có :

2.(+1) + 2.X + 7.(-2) = 0

2x = +14 – 2 = +12

x = +6

Vậy số oxi hoá của Cr trong \(K_2Cr_2O_7\) bằng +6.

Bài 3.77: Hãy tính số oxi hoá của lưu huỳnh (S) trong hợp chất \(H_2SO_4\).

Gọi x là số oxi hoá của S, ta có :

2.(+l) + x + 4.(-2) = 0

x = +8 – 2 = +6

Số oxi hoá của s trong \(H_2SO_4\) là +6.

Bài 3.78: Hãy cho biết sự khác nhau về liên kết hoá học trong các tinh thể ion, tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử.

Trong tinh thể ion, liên kết giữa các ion là liên kết ion.

Trong tinh thể nguyên tử, liên kết giữa các nguyên tử là liên kết cộng hoá trị.

Trong tinh thể phân tử, liên kết giữa các phân tử là tương tác yếu, được gọi là tương tác giữa các phân tử.

Bài 3.79: Hãy cho biết sự khác nhau về các cấu tử (các hạt tạo nên tinh thể) trong tinh thể ion, tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử.

Trong tinh thể ion, các cấu tử là các ion âm và dương. Trong tinh thể nguyên tử, các cấu tử là các nguyên tử. Trong tinh thể phân tử, các cấu từ là các phân tử.

Bài 3.80: Hãy cho biết sự khác nhau về tính chất giữa tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử.

Liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thể nguyên tử là liên kết cộng hoá trị rất mạnh. Vì vậy, các nguyên tử liên kết với nhau một cách chặt chẽ, do đó tinh thể nguyên tử rất bền, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao. Trong tinh thể phân tử, các phân tử vẫn tồn tại như những đơn vị độc lập và hút nhau bằng lực tương tác yếu giữa các phân tử. Vì vậy, các tinh thể phân tử dễ nóng chảy, dễ bay hơi. Các tinh thể nguyên tử rất khó hoà tan trong các dung môi khác nhau. Các tinh thể phân tử cấu tạo từ các phân tử không phân cực dễ hoà tan trong các dung môi không phân cực. Các tinh thể phân tử cấu tạo từ các phân tử phân cực dễ hoà tan trong các dung môi phân cực.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!