Giải bài tập

Giải Bài 3.4, 3.5, 3.6 trang 8 SBT Vật Lý 11: Hình ảnh đường sức điện nào vẽ ở Hình 3.2 ứng với các đường sức của một điện tích điểm âm?

Bài 3 Điện trường và cường độ điện trường, đường sức điện SBT Lý lớp 11. Giải bài 3.4, 3.5, 3.6 trang 8. Câu 3.4: Những đường sức điện nào vẽ ở Hình 3.2 là đường sức của điện trường đều?;  Hình ảnh đường sức điện nào vẽ ở Hình 3.2 ứng với các đường sức của một điện tích điểm âm?

3.4. Những đường sức điện nào vẽ ở Hình 3.2 là đường sức của điện trường đều?

A. Hình 3.2a.

Bạn đang xem: Giải Bài 3.4, 3.5, 3.6 trang 8 SBT Vật Lý 11: Hình ảnh đường sức điện nào vẽ ở Hình 3.2 ứng với các đường sức của một điện tích điểm âm?

B. Hình 3.2b.

 C. Hình 3.2c

 D. Không có hình nào.

 Đáp án C

3.5. Hình ảnh đường sức điện nào vẽ ở Hình 3.2 ứng với các đường sức của một điện tích điểm âm?

A. Hình ảnh đường sức điện ở Hình 3.2a.

B. Hình ảnh đường sức điện ở Hình 3.2b.

C. Hình ảnh đường sức điện ở Hình 3.2c.

D. Không có hình ảnh nào.

 Đáp án B

3.6. Trên Hình 3.3 có vẽ một số đường sức của hệ thống hai điện tích điểm A và B. Chọn câu đúng.

A. A là điện tích dương, B là điện tích âm.

B. A là điện tích âm, B là điện tích dương,

C. Cả A và B là điện tích dương.

D. Cả A và B là điện tích âm.

 Đáp án D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 3.4, 3.5, 3.6 trang 8 SBT Vật Lý 11: Hình ảnh đường sức điện nào vẽ ở Hình 3.2 ứng với các đường sức của một điện tích điểm âm?” state=”close”]
Bài 3 Điện trường và cường độ điện trường, đường sức điện SBT Lý lớp 11. Giải bài 3.4, 3.5, 3.6 trang 8. Câu 3.4: Những đường sức điện nào vẽ ở Hình 3.2 là đường sức của điện trường đều?;  Hình ảnh đường sức điện nào vẽ ở Hình 3.2 ứng với các đường sức của một điện tích điểm âm?

3.4. Những đường sức điện nào vẽ ở Hình 3.2 là đường sức của điện trường đều?

A. Hình 3.2a.

B. Hình 3.2b.

 C. Hình 3.2c

 D. Không có hình nào.

 Đáp án C

3.5. Hình ảnh đường sức điện nào vẽ ở Hình 3.2 ứng với các đường sức của một điện tích điểm âm?

A. Hình ảnh đường sức điện ở Hình 3.2a.

B. Hình ảnh đường sức điện ở Hình 3.2b.

C. Hình ảnh đường sức điện ở Hình 3.2c.

D. Không có hình ảnh nào.

 Đáp án B

3.6. Trên Hình 3.3 có vẽ một số đường sức của hệ thống hai điện tích điểm A và B. Chọn câu đúng.

A. A là điện tích dương, B là điện tích âm.

B. A là điện tích âm, B là điện tích dương,

C. Cả A và B là điện tích dương.

D. Cả A và B là điện tích âm.

 Đáp án D

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!