Giải bài tập

Giải Bài 3.37, 3.38, 3.39, 3.40 trang 209 SBT Đại số và giải tích 11: Tìm đạo hàm của hàm số sau: y = tan x/2 – cot x/2 ?

Bài 3 đạo hàm của các hàm số lượng giác SBT Toán lớp 11. Giải bài 3.37, 3.38, 3.39, 3.40 trang 209. Câu 3.37: Tìm đạo hàm của hàm số sau…;  Tìm đạo hàm của hàm số sau: y = tan x/2 – cot x/2 ?

Bài 3.37: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = \sin \left( {{{\cos }^2}x} \right).\cos \left( {{{\sin }^2}x} \right).\)

Bạn đang xem: Giải Bài 3.37, 3.38, 3.39, 3.40 trang 209 SBT Đại số và giải tích 11: Tìm đạo hàm của hàm số sau: y = tan x/2 – cot x/2 ?

\(y’ =  – \sin 2x.\cos \left( {\cos 2x} \right).\)

Bài 3.38: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = {{\sin x – x\cos x} \over {\cos x + x\sin x}}.\)

\(y’ = {{{x^2}} \over {{{\left( {\cos x + x\sin x} \right)}^2}}}.\)

Bài 3.39: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = \tan {x \over 2} – \cot {x \over 2}.\)

\(y’ = {2 \over {{{\sin }^2}x}}\left( {x \ne k\pi ,k \in Z} \right).\)

Bài 3.40: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = \tan x – {1 \over 3}{\tan ^3}x + {1 \over 5}{\tan ^5}x.\)

\(y’ = 1 + {\tan ^6}x\left( {x \ne \left( {2k + 1} \right){\pi  \over 2},k \in Z} \right).\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 3.37, 3.38, 3.39, 3.40 trang 209 SBT Đại số và giải tích 11: Tìm đạo hàm của hàm số sau: y = tan x/2 – cot x/2 ?” state=”close”]
Bài 3 đạo hàm của các hàm số lượng giác SBT Toán lớp 11. Giải bài 3.37, 3.38, 3.39, 3.40 trang 209. Câu 3.37: Tìm đạo hàm của hàm số sau…;  Tìm đạo hàm của hàm số sau: y = tan x/2 – cot x/2 ?

Bài 3.37: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = \sin \left( {{{\cos }^2}x} \right).\cos \left( {{{\sin }^2}x} \right).\)

\(y’ =  – \sin 2x.\cos \left( {\cos 2x} \right).\)

Bài 3.38: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = {{\sin x – x\cos x} \over {\cos x + x\sin x}}.\)

\(y’ = {{{x^2}} \over {{{\left( {\cos x + x\sin x} \right)}^2}}}.\)

Bài 3.39: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = \tan {x \over 2} – \cot {x \over 2}.\)

\(y’ = {2 \over {{{\sin }^2}x}}\left( {x \ne k\pi ,k \in Z} \right).\)

Bài 3.40: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = \tan x – {1 \over 3}{\tan ^3}x + {1 \over 5}{\tan ^5}x.\)

\(y’ = 1 + {\tan ^6}x\left( {x \ne \left( {2k + 1} \right){\pi  \over 2},k \in Z} \right).\)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!