Giải bài tập

Giải Bài 3.25, 3.26, 3.27, 3.28 trang 208 SBT Đại số và giải tích 11: Tìm đạo hàm của hàm số: y = (ax + b)/( a + b).

Bài 3 đạo hàm của các hàm số lượng giác SBT Toán lớp 11. Giải bài 3.25, 3.26, 3.27, 3.28 trang 208. Câu 3.25: Tìm đạo hàm của hàm số sau…;  Tìm đạo hàm của hàm số: y = (ax + b)/( a + b).

Bài 3.25: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = \left( {x – a} \right)\left( {x – b} \right).\)

Bạn đang xem: Giải Bài 3.25, 3.26, 3.27, 3.28 trang 208 SBT Đại số và giải tích 11: Tìm đạo hàm của hàm số: y = (ax + b)/( a + b).

\(y’ = 2x – \left( {a + b} \right).\)

Bài 3.26: Tìm đạo hàm của hàm số:

\(y = {{ax + b} \over {a + b}}.\)

\(y’ = {a \over {a + b}}.\)

Bài 3.27: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = \left( {x + 1} \right){\left( {x + 2} \right)^2}{\left( {x + 3} \right)^3}.\)

\(y’ = 2\left( {x + 2} \right){\left( {x + 3} \right)^2}\left( {3{x^2} + 11x + 9} \right).\)

Bài 3.28: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = \left( {x\sin \alpha  + \cos \alpha } \right)\left( {x\cos \alpha  – \sin \alpha } \right).\)

\(y’ = x\sin 2\alpha  + \cos 2\alpha .\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 3.25, 3.26, 3.27, 3.28 trang 208 SBT Đại số và giải tích 11: Tìm đạo hàm của hàm số: y = (ax + b)/( a + b).” state=”close”]
Bài 3 đạo hàm của các hàm số lượng giác SBT Toán lớp 11. Giải bài 3.25, 3.26, 3.27, 3.28 trang 208. Câu 3.25: Tìm đạo hàm của hàm số sau…;  Tìm đạo hàm của hàm số: y = (ax + b)/( a + b).

Bài 3.25: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = \left( {x – a} \right)\left( {x – b} \right).\)

\(y’ = 2x – \left( {a + b} \right).\)

Bài 3.26: Tìm đạo hàm của hàm số:

\(y = {{ax + b} \over {a + b}}.\)

\(y’ = {a \over {a + b}}.\)

Bài 3.27: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = \left( {x + 1} \right){\left( {x + 2} \right)^2}{\left( {x + 3} \right)^3}.\)

\(y’ = 2\left( {x + 2} \right){\left( {x + 3} \right)^2}\left( {3{x^2} + 11x + 9} \right).\)

Bài 3.28: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = \left( {x\sin \alpha  + \cos \alpha } \right)\left( {x\cos \alpha  – \sin \alpha } \right).\)

\(y’ = x\sin 2\alpha  + \cos 2\alpha .\)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!