Giải bài tập

Giải Bài 3.21, 3.22, 3.23 trang 25 SBT hóa học 11: Silic phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

Bài 19 Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng Sách bài tập hóa học 11. Giải bài 3.21, 3.22, 3.23 trang 25. Câu 3.21: Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?… Silic phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

Bài trắc nghiệm 3.21, 3.22

3.21. Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

Bạn đang xem: Giải Bài 3.21, 3.22, 3.23 trang 25 SBT hóa học 11: Silic phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

A. Na2O, NaOH, HCl

B. Al, HNO3 đặc, KClO3

C. Ba(OH)2, Na2CO3, CaCO3

D. NH4Cl, KOH, AgNO3

3.22. Silic phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

A. CuSO4, SiO2, H2SO4 loãng

B. F2, Mg, NaOH

C. HCl, Fe(NO3)3, CH3COOH

D. Na2SiO3, Na3PO4, NaCl

3.21. B

3.22. B

Bài 3.23: Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau :

SiO2Si\(N{a_2}Si{O_3}\)\({H_2}Si{O_3}\)SiO2\(CaSi{O_3}\)

(1) SiO2 + 2Mg  Si + 2MgO

(2) Si + 2NaOH + H2O \( \to \) Na2SiO3 + 2H2

(3) Na2SiO3 + CO2 + H2O \( \to \) Na2CO3 + H2SiO3

(4) H2SiO3 + 2NaOH \( \to \) Na2SiO3 + 2H2O

(5) H2SiO3  SiO2 + H2O

(6) SiO2 + CaO  CaSiO3

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 3.21, 3.22, 3.23 trang 25 SBT hóa học 11: Silic phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?” state=”close”]Bài 19 Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng Sách bài tập hóa học 11. Giải bài 3.21, 3.22, 3.23 trang 25. Câu 3.21: Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?… Silic phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

Bài trắc nghiệm 3.21, 3.22

3.21. Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

A. Na2O, NaOH, HCl

B. Al, HNO3 đặc, KClO3

C. Ba(OH)2, Na2CO3, CaCO3

D. NH4Cl, KOH, AgNO3

3.22. Silic phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

A. CuSO4, SiO2, H2SO4 loãng

B. F2, Mg, NaOH

C. HCl, Fe(NO3)3, CH3COOH

D. Na2SiO3, Na3PO4, NaCl

3.21. B

3.22. B

Bài 3.23: Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau :

SiO2Si\(N{a_2}Si{O_3}\)\({H_2}Si{O_3}\)SiO2\(CaSi{O_3}\)

(1) SiO2 + 2Mg  Si + 2MgO

(2) Si + 2NaOH + H2O \( \to \) Na2SiO3 + 2H2

(3) Na2SiO3 + CO2 + H2O \( \to \) Na2CO3 + H2SiO3

(4) H2SiO3 + 2NaOH \( \to \) Na2SiO3 + 2H2O

(5) H2SiO3  SiO2 + H2O

(6) SiO2 + CaO  CaSiO3

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!