Giải bài tập

Giải Bài 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 trang 208 SBT Đại số và giải tích 11:Tìm f'( 2 ) nếu f ( x ) = x ^2 sin ( x – 2 ) ?

Bài 3 đạo hàm của các hàm số lượng giác SBT Toán lớp 11. Giải bài 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 trang 208. Câu 3.21: Tìm…; Tìm f'( 2 ) nếu f ( x ) = x ^2 sin ( x – 2 ) ?

Bài 3.21: Tìm \(f’\left( 1 \right),f’\left( 2 \right),f’\left( 3 \right)\) nếu \(f\left( x \right) = \left( {x – 1} \right){\left( {x – 2} \right)^2}{\left( {x – 3} \right)^3}.\)

Bạn đang xem: Giải Bài 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 trang 208 SBT Đại số và giải tích 11:Tìm f'( 2 ) nếu f ( x ) = x ^2 sin ( x – 2 ) ?

f'(1) = -8

f'(2) = 0

f'(3) = 0

Bài 3.22: Tìm \(f’\left( 2 \right)\) nếu

\(f\left( x \right) = {x^2}\sin \left( {x – 2} \right).\)

Đáp số \(f’\left( 2 \right) = 4.\)

Bài 3.23: Cho \(y = {{{x^3}} \over 3} + {{{x^2}} \over 2} – 2x.\)

Với những giá trị nào của x thì :

a) \(y’\left( x \right) = 0;\)

b) \(y’\left( x \right) =  – 2;\)

c) \(y’\left( x \right) = 10\)

\(y’ = {x^2} + x – 2\)

a) -2; 1

b) -1; 0

c) -4; 3

Bài 3.24: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = {a^5} + 5{a^3}{x^2} – {x^5}.\)

\(y’ = 10{a^3}x – 5{x^4}.\)     

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 trang 208 SBT Đại số và giải tích 11:Tìm f'( 2 ) nếu f ( x ) = x ^2 sin ( x – 2 ) ?” state=”close”]
Bài 3 đạo hàm của các hàm số lượng giác SBT Toán lớp 11. Giải bài 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 trang 208. Câu 3.21: Tìm…; Tìm f'( 2 ) nếu f ( x ) = x ^2 sin ( x – 2 ) ?

Bài 3.21: Tìm \(f’\left( 1 \right),f’\left( 2 \right),f’\left( 3 \right)\) nếu \(f\left( x \right) = \left( {x – 1} \right){\left( {x – 2} \right)^2}{\left( {x – 3} \right)^3}.\)

f'(1) = -8

f'(2) = 0

f'(3) = 0

Bài 3.22: Tìm \(f’\left( 2 \right)\) nếu

\(f\left( x \right) = {x^2}\sin \left( {x – 2} \right).\)

Đáp số \(f’\left( 2 \right) = 4.\)

Bài 3.23: Cho \(y = {{{x^3}} \over 3} + {{{x^2}} \over 2} – 2x.\)

Với những giá trị nào của x thì :

a) \(y’\left( x \right) = 0;\)

b) \(y’\left( x \right) =  – 2;\)

c) \(y’\left( x \right) = 10\)

\(y’ = {x^2} + x – 2\)

a) -2; 1

b) -1; 0

c) -4; 3

Bài 3.24: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = {a^5} + 5{a^3}{x^2} – {x^5}.\)

\(y’ = 10{a^3}x – 5{x^4}.\)     

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!