Giải bài tập

Giải Bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 7, 8 SBT môn Lý 11: Tại điểm nào dưới đây sẽ không có điện trường ?

Bài 3 Điện trường và cường độ điện trường, đường sức điện Sách bài tập Vật Lí 11. Giải bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 7, 8. Câu 3.3. Điện trường trong khí quyển gần mặt đất có cường độ 200 V/m, hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới…; Tại điểm nào dưới đây sẽ không có điện trường ?

3.1. Tại điểm nào dưới đây sẽ không có điện trường ?

A. Ở bên ngoài, gần một quả cầu nhựa nhiễm điện.

Bạn đang xem: Giải Bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 7, 8 SBT môn Lý 11: Tại điểm nào dưới đây sẽ không có điện trường ?

B. Ở bên trong một quả cầu nhựa nhiễm điện.

C. Ở bên ngoài, gần một quả cầu kim loại nhiễm điện.

D. Ở bên trong một quả cầu kim loại nhiễm điện.

 Đáp án D

3.2. Đồ thị nào trong Hình 3.1 phản ánh sự phụ thuộc của cường độ điộn trường của một điện tích điểm vào khoảng cách từ điện tích đó đến điểm mà ta xét?

 

 

Đáp án D

3.3. Điện trường trong khí quyển gần mặt đất có cường độ 200 V/m, hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Một êlectron (-e = -l,6.10-19  C) ở trong điện trường này sẽ chịu tác dụng một lực điện có cường độ và hướng như thế nào?

A. 3,2.10 21 N ; hướng thẳng đứng từ trên xuống.

B. 3,2.10 21 N ; hướng thẳng đứng từ dưới lên.

C. 3,2.10 17 N ; hướng thẳng đứng từ trên xuống.

D. 3,2.10 17 N ; hướng thẳng đứng từ dưới lên.

 Đáp án D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 7, 8 SBT môn Lý 11: Tại điểm nào dưới đây sẽ không có điện trường ?” state=”close”]Bài 3 Điện trường và cường độ điện trường, đường sức điện Sách bài tập Vật Lí 11. Giải bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 7, 8. Câu 3.3. Điện trường trong khí quyển gần mặt đất có cường độ 200 V/m, hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới…; Tại điểm nào dưới đây sẽ không có điện trường ?

3.1. Tại điểm nào dưới đây sẽ không có điện trường ?

A. Ở bên ngoài, gần một quả cầu nhựa nhiễm điện.

B. Ở bên trong một quả cầu nhựa nhiễm điện.

C. Ở bên ngoài, gần một quả cầu kim loại nhiễm điện.

D. Ở bên trong một quả cầu kim loại nhiễm điện.

 Đáp án D

3.2. Đồ thị nào trong Hình 3.1 phản ánh sự phụ thuộc của cường độ điộn trường của một điện tích điểm vào khoảng cách từ điện tích đó đến điểm mà ta xét?

 

 

Đáp án D

3.3. Điện trường trong khí quyển gần mặt đất có cường độ 200 V/m, hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Một êlectron (-e = -l,6.10-19  C) ở trong điện trường này sẽ chịu tác dụng một lực điện có cường độ và hướng như thế nào?

A. 3,2.10 21 N ; hướng thẳng đứng từ trên xuống.

B. 3,2.10 21 N ; hướng thẳng đứng từ dưới lên.

C. 3,2.10 17 N ; hướng thẳng đứng từ trên xuống.

D. 3,2.10 17 N ; hướng thẳng đứng từ dưới lên.

 Đáp án D

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!