Giải bài tập

Giải Bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 trang 206, 207 SBT Đại số và giải tích 11: Tìm đạo hàm của hàm số ?

Bài 3 đạo hàm của các hàm số lượng giác Sách bài tập Đại số và giải tích 11. Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 trang 206, 207. Câu 3.1: Tìm đạo hàm của hàm số sau…

Bài 3.1: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = \sqrt {{{\tan }^3}x} .\)

Bạn đang xem: Giải Bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 trang 206, 207 SBT Đại số và giải tích 11: Tìm đạo hàm của hàm số ?

    \(y’ = {{3{{\tan }^2}x} \over {2{{\cos }^2}x\sqrt {{{\tan }^3}x} }}.\)

Bài 3.2: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = {2 \over {\cos \left( {{\pi  \over 6} – 5x} \right)}}.\)

\(y’ =  – {{10\sin \left( {{\pi  \over 6} – 5x} \right)} \over {{{\cos }^2}\left( {{\pi  \over 6} – 5x} \right)}}.\)

Bài 3. 3: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

\(y = {{\sin {x^2}} \over x}.\)

\(y’ = {{2{x^2}\cos {x^2} – \sin {x^2}} \over {{x^2}}}.\)

Bài 3.4: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

\(y = \cos {x \over {x + 1}}.\)

\(y’ =  – {{\sin {x \over {x + 1}}} \over {{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}.\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 trang 206, 207 SBT Đại số và giải tích 11: Tìm đạo hàm của hàm số ?” state=”close”]Bài 3 đạo hàm của các hàm số lượng giác Sách bài tập Đại số và giải tích 11. Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 trang 206, 207. Câu 3.1: Tìm đạo hàm của hàm số sau…

Bài 3.1: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = \sqrt {{{\tan }^3}x} .\)

    \(y’ = {{3{{\tan }^2}x} \over {2{{\cos }^2}x\sqrt {{{\tan }^3}x} }}.\)

Bài 3.2: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = {2 \over {\cos \left( {{\pi  \over 6} – 5x} \right)}}.\)

\(y’ =  – {{10\sin \left( {{\pi  \over 6} – 5x} \right)} \over {{{\cos }^2}\left( {{\pi  \over 6} – 5x} \right)}}.\)

Bài 3. 3: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

\(y = {{\sin {x^2}} \over x}.\)

\(y’ = {{2{x^2}\cos {x^2} – \sin {x^2}} \over {{x^2}}}.\)

Bài 3.4: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

\(y = \cos {x \over {x + 1}}.\)

\(y’ =  – {{\sin {x \over {x + 1}}} \over {{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}.\)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!