Giải bài tập

Giải Bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 trang 27 SBT Hóa 10: Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là bao nhiêu?

Bài 12 Liên kết ion – Tinh thể ion Sách bài tập Hóa học 10. Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 trang 27 Sách bài tập Hóa học 10. Câu 3.1: Các ion và nguyên tử …

Bài trắc nghiệm 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

3.1.Các ion và nguyên tử 9F, 10Ne, 11Nagiống nhau về

Bạn đang xem: Giải Bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 trang 27 SBT Hóa 10: Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là bao nhiêu?

A. số khối.                        B. số electron.

C. số proton.                    D. số nơtron

3.2.Cấu hình electron nguyên tử X và Y lần lượt là 1s22s22p63s23p64s1 và 1s22s22p5 Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết

A. cho – nhận.                  B. kim loại.

C. ion                              D. cộng hoá trị.

3.3. X thuộc chu kì 3, nhóm IA, Y thuộc chu kì 3, nhóm VIIA. Công thức phân tử và bản chất liên kết của hợp chất giữa X và Y là

A. X2Y ; liên kết ion                              B. XY ; liên kết ion.

C. XY2 ; liên kết cộng hoá trị.               D. X2Y2 ; liên kết cộng hoá trị.

3.4. Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là

A. NH4Cl.                     B.NH3.

C. HCl.                        D.H2O.

3.5. Khi phản ứng hoá học xảy ra giữa những nguyên tử có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản là 1s22s1

 và  1s22s22p5 thì liên kết này là

A. liên kết cộng hoá trị có cực .

B. liên kết cộng hoá trị không cực

C. liên kết ion

D. liên kết kim loại

3.6. Cấu hình electron nguyên tử A là [Ar]4s2 và nguyên tử B là [Ne]3s23p5.

Công thức hợp chất giữa A và B và bản chất liên kết trong hợp này là

A. AB2, ion.                              B. AB, ion.

C. A2B , cộng hoá trị.                 D.A2B3, kim loại.

ĐÁP ÁN:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

B

C

B

A

C

A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 trang 27 SBT Hóa 10: Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là bao nhiêu?” state=”close”]Bài 12 Liên kết ion – Tinh thể ion Sách bài tập Hóa học 10. Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 trang 27 Sách bài tập Hóa học 10. Câu 3.1: Các ion và nguyên tử …

Bài trắc nghiệm 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

3.1.Các ion và nguyên tử 9F, 10Ne, 11Nagiống nhau về

A. số khối.                        B. số electron.

C. số proton.                    D. số nơtron

3.2.Cấu hình electron nguyên tử X và Y lần lượt là 1s22s22p63s23p64s1 và 1s22s22p5 Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết

A. cho – nhận.                  B. kim loại.

C. ion                              D. cộng hoá trị.

3.3. X thuộc chu kì 3, nhóm IA, Y thuộc chu kì 3, nhóm VIIA. Công thức phân tử và bản chất liên kết của hợp chất giữa X và Y là

A. X2Y ; liên kết ion                              B. XY ; liên kết ion.

C. XY2 ; liên kết cộng hoá trị.               D. X2Y2 ; liên kết cộng hoá trị.

3.4. Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là

A. NH4Cl.                     B.NH3.

C. HCl.                        D.H2O.

3.5. Khi phản ứng hoá học xảy ra giữa những nguyên tử có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản là 1s22s1

 và  1s22s22p5 thì liên kết này là

A. liên kết cộng hoá trị có cực .

B. liên kết cộng hoá trị không cực

C. liên kết ion

D. liên kết kim loại

3.6. Cấu hình electron nguyên tử A là [Ar]4s2 và nguyên tử B là [Ne]3s23p5.

Công thức hợp chất giữa A và B và bản chất liên kết trong hợp này là

A. AB2, ion.                              B. AB, ion.

C. A2B , cộng hoá trị.                 D.A2B3, kim loại.

ĐÁP ÁN:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

B

C

B

A

C

A

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!