Giải bài tập

Giải Bài 29, 30 trang 116 SBT Sinh 12: Các bằng chứng hoá thạch cho thấy loài xuất hiện sớm nhất trong chi Homo là loài nào ?

Giải bài 29, 30 trang 116 Sách bài tập Sinh học 12. Chương VII Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất. Câu 29: Sự di cư của các động vật, thực vật ở cạn vào kỉ Đệ tứ là do…; Các bằng chứng hoá thạch cho thấy loài xuất hiện sớm nhất trong chi Homo là loài nào ?

29*. Sự di cư của các động vật, thực vật ở cạn vào kỉ Đệ tứ là do

A. khí hậu khô, băng tan, biển rút cạn tạo điều kiện cho sự di cư.

Bạn đang xem: Giải Bài 29, 30 trang 116 SBT Sinh 12: Các bằng chứng hoá thạch cho thấy loài xuất hiện sớm nhất trong chi Homo là loài nào ?

B. sự phát triển ồ ạt của thực vật Hạt kín và thú ăn thịt.

C. diện tích rừng bị thu hẹp làm xuất hiện các đồng cỏ.

D. xuất hiện các cầu nối giữa các đại lục do băng hà phát triển, mực nước biển rút xuống.

30. Các bằng chứng hoá thạch cho thấy loài xuất hiện sớm nhất trong chi Homo là loài

A. Homo erectus.                                        B. Homo habilis.

C. Homo neanderthalensis.                         D. Homo sapiens.

ĐÁP ÁN

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 29, 30 trang 116 SBT Sinh 12: Các bằng chứng hoá thạch cho thấy loài xuất hiện sớm nhất trong chi Homo là loài nào ?” state=”close”]Giải bài 29, 30 trang 116 Sách bài tập Sinh học 12. Chương VII Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất. Câu 29: Sự di cư của các động vật, thực vật ở cạn vào kỉ Đệ tứ là do…; Các bằng chứng hoá thạch cho thấy loài xuất hiện sớm nhất trong chi Homo là loài nào ?

29*. Sự di cư của các động vật, thực vật ở cạn vào kỉ Đệ tứ là do

A. khí hậu khô, băng tan, biển rút cạn tạo điều kiện cho sự di cư.

B. sự phát triển ồ ạt của thực vật Hạt kín và thú ăn thịt.

C. diện tích rừng bị thu hẹp làm xuất hiện các đồng cỏ.

D. xuất hiện các cầu nối giữa các đại lục do băng hà phát triển, mực nước biển rút xuống.

30. Các bằng chứng hoá thạch cho thấy loài xuất hiện sớm nhất trong chi Homo là loài

A. Homo erectus.                                        B. Homo habilis.

C. Homo neanderthalensis.                         D. Homo sapiens.

ĐÁP ÁN

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!