Giải bài tập

Giải Bài 28, 29, 30, 31 trang 123 SBT Sinh 10: Phân biệt các loại liên kết trong phân tử AND.

Chương I Thành phần hóa học của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 28, 29, 30, 31 trang 123 Sách Bài Tập Sinh học 10. Câu 28: Trình bày cấu trúc phân tử AND theo mô hình của Oatxon – Crick…

Bài 28: Trình bày cấu trúc phân tử AND theo mô hình của Oatxon – Crick.

  ADN có cấu trúc xoắn kép gồm hai chuỗi polinucleotid song song ngược chiều nhau và xoắn đều quanh một trục tưởng tượng tượng từ trái sang phải
Cấu trúc này giống như một chiếc thang dây xoắn trong đó hai dây thang là các phân tử đường và gốc phốt phát xếp xen kẽ nhau, còn mỗi bậc thang là cặp bazo nito liên kết với nhau.
Các bazo nito của hai chuỗi polinucleotit liên kết với nhau bằng liên kết hidro theo nguyên tắc bổ sung : 1 bazo nito lớn liên kết với 1 bazo nito bé
A liên kết T bằng 2 liên kết H
G liên kết X bằng 3 liên kết H

Bạn đang xem: Giải Bài 28, 29, 30, 31 trang 123 SBT Sinh 10: Phân biệt các loại liên kết trong phân tử AND.

Bài 29: Phân biệt các loại liên kết trong phân tử AND.

       – Liên kết photphodieste là liên kết giữa các nucleoti trong cùng một chuỗi nucleoti

      – Liên kết hidro là liên kết giữa 2 nucleoti trên 2 mạch với nhau, trong đó A liên kết với T = 2H, G- X = 3H.

Bài 30: Điền vào chỗ trống những câu sau:

a)     Phân tử AND là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch đơn, mỗi mạch đơn là một chuỗi…………..

b)    Mỗi nucleotit gồm một nhóm photphat, đường deoxiribozo và một trong bốn………….(A, T, G, X)

a)     Polonucleotit

b)    Baz nitơ

Bài 31: Một đoạn ADN có 2400 nucleotit, có hiệu của A với loại nucleotit khác là 30% số nucleotit của gen.
a) Xác định số nucleotit từng loại của ADN.
b) Xác định số liên kết hidro có trong đoạn mạch đó.

a) Ta có:
A + G = 50%
A – G = 30%
A = T = 40%
G = X = 10%
=>A = T = 960
=>G = X = 240

b) Ta có H =2A+3G =2×960+3×240 =2640 LK

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 28, 29, 30, 31 trang 123 SBT Sinh 10: Phân biệt các loại liên kết trong phân tử AND.” state=”close”]

Chương I Thành phần hóa học của tế bào SBT Sinh lớp 10. Giải bài 28, 29, 30, 31 trang 123 Sách Bài Tập Sinh học 10. Câu 28: Trình bày cấu trúc phân tử AND theo mô hình của Oatxon – Crick…

Bài 28: Trình bày cấu trúc phân tử AND theo mô hình của Oatxon – Crick.

  ADN có cấu trúc xoắn kép gồm hai chuỗi polinucleotid song song ngược chiều nhau và xoắn đều quanh một trục tưởng tượng tượng từ trái sang phải
Cấu trúc này giống như một chiếc thang dây xoắn trong đó hai dây thang là các phân tử đường và gốc phốt phát xếp xen kẽ nhau, còn mỗi bậc thang là cặp bazo nito liên kết với nhau.
Các bazo nito của hai chuỗi polinucleotit liên kết với nhau bằng liên kết hidro theo nguyên tắc bổ sung : 1 bazo nito lớn liên kết với 1 bazo nito bé
A liên kết T bằng 2 liên kết H
G liên kết X bằng 3 liên kết H

Bài 29: Phân biệt các loại liên kết trong phân tử AND.

       – Liên kết photphodieste là liên kết giữa các nucleoti trong cùng một chuỗi nucleoti

      – Liên kết hidro là liên kết giữa 2 nucleoti trên 2 mạch với nhau, trong đó A liên kết với T = 2H, G- X = 3H.

Bài 30: Điền vào chỗ trống những câu sau:

a)     Phân tử AND là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch đơn, mỗi mạch đơn là một chuỗi…………..

b)    Mỗi nucleotit gồm một nhóm photphat, đường deoxiribozo và một trong bốn………….(A, T, G, X)

a)     Polonucleotit

b)    Baz nitơ

Bài 31: Một đoạn ADN có 2400 nucleotit, có hiệu của A với loại nucleotit khác là 30% số nucleotit của gen.
a) Xác định số nucleotit từng loại của ADN.
b) Xác định số liên kết hidro có trong đoạn mạch đó.

a) Ta có:
A + G = 50%
A – G = 30%
A = T = 40%
G = X = 10%
=>A = T = 960
=>G = X = 240

b) Ta có H =2A+3G =2×960+3×240 =2640 LK

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!