Giải bài tập

Giải Bài 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9 trang 77,78 SBT Vật Lý 12: Tia Rơn-ghen có đặc điểm gì ?

Bài 28 Tia X Sách bài tập Vật Lí 12.Giải bài 28.1 – 28.9 trang 77,78 Sách bài tập Vật Lí 12. Câu 28.1: Hãy chọn phát biểu đúng; Tia Rơn-ghen có đặc điểm gì ?

28.1. Hãy chọn phát biểu đúng.

Trong ống Cu-lít-giơ, để tạo một chùm tia X, ta cho một chùm êlectron nhanh bắn vào

Bạn đang xem: Giải Bài 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9 trang 77,78 SBT Vật Lý 12: Tia Rơn-ghen có đặc điểm gì ?

A. một chất rắn khó nóng chảy, có nguyên tử lượng lớn.

B.  một chất rắn, có nguyên tử lượng bất kì.

C. một chất rắn, hoặc một chất lỏng có nguyên tử lượng lớn.

D. một chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí bất kì.

28.2.  Trong việc chiếu và chụp ảnh nội tạng bằng tia X, người ta phải hết sức tránh tác dụng nào dưới đây của tia X?

A. Khả năng đâm ‘xuyên.

B. Làm đen kính ảnh.

C. Làm phát quang một số chất.

D. Huỷ diệt tế bào.

28.3. Tia Rơn-ghen có

A. cùng bản chất với sóng vô tuyến.

B. cùng bản chất với sóng âm.

C. điện tích âm.

D. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.

28.4.  Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

B.tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại,

C. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

D. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghén.

28.5.  Khi nói về tia y, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Tia \(\gamma \) không phải là sóng điện từ.

B. Tia \(\gamma \)  không mang điện.

C. Tia \(\gamma \)  có tần số lớn hơn tần số của tia X.

D. Tia \(\gamma \) có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X.

28.1 28.2 28.3 28.4 28.5
A D A C A

28.6.Tia Rơn-ghen (tia X) có

A. tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.

B. cùng bản chất với sóng âm.

C. điện tích âm, nên nó không bị lệch trong điện trường và từ trường.

D. cùng bản chất với tia tử ngoại.

28.7. Chỉ ra ý sai. Người ta sử dụng tia X để

A. chụp ảnh nội tạng (dạ dày, phổi…).

B. tiệt trùng trong nước máy.

C. chữa bộnh còi xương.

D. dò khuyết tật bên trong các vật đúc.

28.8. Tia có bước sóng nào nêu dưới đây là tia X ?

A. 5.10-6 m.                              B. 5.10-8m.

C. 5.10-10m.                             D.5.10-12m.

28.9. Chọn ý đúng. Trong các máy “chiếu điện”, người ta cho chùm tia X đi qua một tấm nhôm trước khi chiếu vào cơ thể. Mục đích của việc này là

A. lọc tia Xcứng đi, chỉ cho tia Xmềm chiếu vào cơ thể.

B. lọc tia X mềm đi, chỉ cho tia X cứng chiếu vào cơ thể.

C. làm yếu chùm tia X trước khi chiếu vào cơ thể.

D. lọc các sóng điện từ khác tia X, không cho chiếu vào cơ thể.

28.6 28.7 28.8 28.9
D C C B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9 trang 77,78 SBT Vật Lý 12: Tia Rơn-ghen có đặc điểm gì ?” state=”close”]Bài 28 Tia X Sách bài tập Vật Lí 12.Giải bài 28.1 – 28.9 trang 77,78 Sách bài tập Vật Lí 12. Câu 28.1: Hãy chọn phát biểu đúng; Tia Rơn-ghen có đặc điểm gì ?

28.1. Hãy chọn phát biểu đúng.

Trong ống Cu-lít-giơ, để tạo một chùm tia X, ta cho một chùm êlectron nhanh bắn vào

A. một chất rắn khó nóng chảy, có nguyên tử lượng lớn.

B.  một chất rắn, có nguyên tử lượng bất kì.

C. một chất rắn, hoặc một chất lỏng có nguyên tử lượng lớn.

D. một chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí bất kì.

28.2.  Trong việc chiếu và chụp ảnh nội tạng bằng tia X, người ta phải hết sức tránh tác dụng nào dưới đây của tia X?

A. Khả năng đâm ‘xuyên.

B. Làm đen kính ảnh.

C. Làm phát quang một số chất.

D. Huỷ diệt tế bào.

28.3. Tia Rơn-ghen có

A. cùng bản chất với sóng vô tuyến.

B. cùng bản chất với sóng âm.

C. điện tích âm.

D. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.

28.4.  Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

B.tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại,

C. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

D. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghén.

28.5.  Khi nói về tia y, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Tia \(\gamma \) không phải là sóng điện từ.

B. Tia \(\gamma \)  không mang điện.

C. Tia \(\gamma \)  có tần số lớn hơn tần số của tia X.

D. Tia \(\gamma \) có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X.

28.1 28.2 28.3 28.4 28.5
A D A C A

28.6.Tia Rơn-ghen (tia X) có

A. tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.

B. cùng bản chất với sóng âm.

C. điện tích âm, nên nó không bị lệch trong điện trường và từ trường.

D. cùng bản chất với tia tử ngoại.

28.7. Chỉ ra ý sai. Người ta sử dụng tia X để

A. chụp ảnh nội tạng (dạ dày, phổi…).

B. tiệt trùng trong nước máy.

C. chữa bộnh còi xương.

D. dò khuyết tật bên trong các vật đúc.

28.8. Tia có bước sóng nào nêu dưới đây là tia X ?

A. 5.10-6 m.                              B. 5.10-8m.

C. 5.10-10m.                             D.5.10-12m.

28.9. Chọn ý đúng. Trong các máy “chiếu điện”, người ta cho chùm tia X đi qua một tấm nhôm trước khi chiếu vào cơ thể. Mục đích của việc này là

A. lọc tia Xcứng đi, chỉ cho tia Xmềm chiếu vào cơ thể.

B. lọc tia X mềm đi, chỉ cho tia X cứng chiếu vào cơ thể.

C. làm yếu chùm tia X trước khi chiếu vào cơ thể.

D. lọc các sóng điện từ khác tia X, không cho chiếu vào cơ thể.

28.6 28.7 28.8 28.9
D C C B

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!