Giải bài tập

Giải Bài 27, 28, 29, 30, 31 trang 167 SBT Sinh 10: Điều nào sau đây là đúng khi nói vể chuỗi vận chuyển Electron ?

Chương V Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 27, 28, 29, 30, 31 trang 167 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 27: Điều nào sau đây là đúng khi nói về lên men ở vi sinh vật, trừ…

27. Điều nào sau đây là đúng khi nói về lên men ở vi sinh vật, trừ:

A. Cơ chất (ví dụ đường) bị ôxi hoá từng phần.

Bạn đang xem: Giải Bài 27, 28, 29, 30, 31 trang 167 SBT Sinh 10: Điều nào sau đây là đúng khi nói vể chuỗi vận chuyển Electron ?

B. NADH bị khử thành NAD+ để cung cấp cho đường phân.

C. Chất nhận électron là chất hữu cơ nội sinh.

D. ATP được tạo thành nhờ phôtphorin hoá ôxi hoá.

28.  Điều nào sau đây là đúng khi nói vể chuỗi vận chuyển Electron ?

A. Ở tế bào nhân sơ xảy ra trên màng sinh chất, ở tế bào nhân thực xảy ra ở màng trong ti thể.

B. Ôxi hoá NADH + H+ và FADH2 tạo lực vận chuyển Prôton.

C. Tạo 34 ATP (nhờ Phôtphorin hoá ôxi hoá), 10 NAD, 2 FAD và H2O (ở hô hấp hiếu khí).

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

29. Ý nào sau đây là đúng với hô hấp hiếu khí ?

A. Là sự khử Ôxi phân tử.

B. Là sự khử Sunphat.

C. Là sự khử Nitrat.

D. Là sự khử các hợp chất hữu cơ.

30. Ý nào sau đây không đúng với hô hấp kị khí ?

A. Với vi sinh vật kị khí, ôxi là chất độc.

B. Là sự khử các chất hữu cơ trung gian.

C. Chất nhận Electron lấy từ bên ngoài.

D. Là sự khử Ôxi khí quyển.

31. Ý nào sau đây là đúng với lên men ?

A. Chất nhận Electron cuối cùng là Ôxi phân tử.

B. Chất nhận Electron cuối cùng là hợp chất hữu cơ trung gian.

C. Chất nhận Electron cuối cùng là Nitrat.

D. Chất nhận Electron cuối cũng là Sunphat.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 27, 28, 29, 30, 31 trang 167 SBT Sinh 10: Điều nào sau đây là đúng khi nói vể chuỗi vận chuyển Electron ?” state=”close”]
Chương V Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 27, 28, 29, 30, 31 trang 167 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 27: Điều nào sau đây là đúng khi nói về lên men ở vi sinh vật, trừ…

27. Điều nào sau đây là đúng khi nói về lên men ở vi sinh vật, trừ:

A. Cơ chất (ví dụ đường) bị ôxi hoá từng phần.

B. NADH bị khử thành NAD+ để cung cấp cho đường phân.

C. Chất nhận électron là chất hữu cơ nội sinh.

D. ATP được tạo thành nhờ phôtphorin hoá ôxi hoá.

28.  Điều nào sau đây là đúng khi nói vể chuỗi vận chuyển Electron ?

A. Ở tế bào nhân sơ xảy ra trên màng sinh chất, ở tế bào nhân thực xảy ra ở màng trong ti thể.

B. Ôxi hoá NADH + H+ và FADH2 tạo lực vận chuyển Prôton.

C. Tạo 34 ATP (nhờ Phôtphorin hoá ôxi hoá), 10 NAD, 2 FAD và H2O (ở hô hấp hiếu khí).

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

29. Ý nào sau đây là đúng với hô hấp hiếu khí ?

A. Là sự khử Ôxi phân tử.

B. Là sự khử Sunphat.

C. Là sự khử Nitrat.

D. Là sự khử các hợp chất hữu cơ.

30. Ý nào sau đây không đúng với hô hấp kị khí ?

A. Với vi sinh vật kị khí, ôxi là chất độc.

B. Là sự khử các chất hữu cơ trung gian.

C. Chất nhận Electron lấy từ bên ngoài.

D. Là sự khử Ôxi khí quyển.

31. Ý nào sau đây là đúng với lên men ?

A. Chất nhận Electron cuối cùng là Ôxi phân tử.

B. Chất nhận Electron cuối cùng là hợp chất hữu cơ trung gian.

C. Chất nhận Electron cuối cùng là Nitrat.

D. Chất nhận Electron cuối cũng là Sunphat.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!