Giải bài tập

Giải Bài 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7 trang 74,75 Sách BT Lý 12: Bức xạ (hay tia) tử ngoại là bức xạ như thế nào ?

Bài 27 Tia hồng ngoại và tia tử ngoại Sách bài tập Vật Lí 12. Giải bài 27.1 – 27.7 trang 74,75 Sách bài tập Vật Lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng. Bức xạ (hay tia) hồng ngoại là bức xạ…; Bức xạ (hay tia) tử ngoại là bức xạ như thế nào ?

27.1. Hãy chọn phát biểu đúng. Bức xạ (hay tia) hồng ngoại là bức xạ

A. đơn sắc, có màu hồng.

Bạn đang xem: Giải Bài 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7 trang 74,75 Sách BT Lý 12: Bức xạ (hay tia) tử ngoại là bức xạ như thế nào ?

B. đơn sắc, không màu ở ngoài đầu đỏ của quang phổ ánh sáng trắng,

C. có bước sóng nhỏ dưới 0,4 |am.

D. có bước sóng từ 0,75 nhĩ tới cỡ milimét.

27.2. Hãy chọn phát biểu đúng. Một vật phát được tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt độ

A. cao hơn nhiệt độ môi trường.

B. trên 0°C.

C. trên 100°C.

D. trên 0 K.

27.1 27.2
D D

27.3. Hãy chọn phát biểu đúng.

Bức xạ (hay tia) tử ngoại là bức xạ

A. đơn sắc, có màu tím sẫm.

B. không màu, ở ngoài đầu tím của quang phổ ánh sáng trắng,

C. có bước sóng từ 400 nm đến vài nanômét.

D. có bước sóng từ 750 nm đến 2 mm.

27.4. Hãy chọn phát biểu đúng.

Tia tử ngoại

A.  không làm đen kính ảnh.

B.  kích thích sự phát quang của nhiều chất.

C. bị lệch trong điện trường và từ trường.

D. truyền được qua giấy, vải, gỗ.

27.5. Hãy chọn phát biểu đúng.

A. Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tia sáng vàng của natri.

B.  Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn các tia \({H_\alpha }\)… của hiđrô.

C. Bước sóng của bức xạ hồng ngoại nhỏ hơn bước sóng bức xạ tử ngoại.

D. Bức xạ tử ngoại có tần số cao hom bức xạ hồng ngoại.

27.6. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai ?

A.Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.

B. Các vật ở nhiệt độ cao trên 2000° C chỉ phát ra tia hồng ngoại,

C. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

D. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.

27.7.  Tia tử ngoại được dùng

A. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.

B.  trong y tế để chụp điện, chiếu điện,

C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.

D. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.

27.3 27.4 27.5 27.6 27.7
C B D B A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7 trang 74,75 Sách BT Lý 12: Bức xạ (hay tia) tử ngoại là bức xạ như thế nào ?” state=”close”]Bài 27 Tia hồng ngoại và tia tử ngoại Sách bài tập Vật Lí 12. Giải bài 27.1 – 27.7 trang 74,75 Sách bài tập Vật Lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng. Bức xạ (hay tia) hồng ngoại là bức xạ…; Bức xạ (hay tia) tử ngoại là bức xạ như thế nào ?

27.1. Hãy chọn phát biểu đúng. Bức xạ (hay tia) hồng ngoại là bức xạ

A. đơn sắc, có màu hồng.

B. đơn sắc, không màu ở ngoài đầu đỏ của quang phổ ánh sáng trắng,

C. có bước sóng nhỏ dưới 0,4 |am.

D. có bước sóng từ 0,75 nhĩ tới cỡ milimét.

27.2. Hãy chọn phát biểu đúng. Một vật phát được tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt độ

A. cao hơn nhiệt độ môi trường.

B. trên 0°C.

C. trên 100°C.

D. trên 0 K.

27.1 27.2
D D

27.3. Hãy chọn phát biểu đúng.

Bức xạ (hay tia) tử ngoại là bức xạ

A. đơn sắc, có màu tím sẫm.

B. không màu, ở ngoài đầu tím của quang phổ ánh sáng trắng,

C. có bước sóng từ 400 nm đến vài nanômét.

D. có bước sóng từ 750 nm đến 2 mm.

27.4. Hãy chọn phát biểu đúng.

Tia tử ngoại

A.  không làm đen kính ảnh.

B.  kích thích sự phát quang của nhiều chất.

C. bị lệch trong điện trường và từ trường.

D. truyền được qua giấy, vải, gỗ.

27.5. Hãy chọn phát biểu đúng.

A. Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tia sáng vàng của natri.

B.  Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn các tia \({H_\alpha }\)… của hiđrô.

C. Bước sóng của bức xạ hồng ngoại nhỏ hơn bước sóng bức xạ tử ngoại.

D. Bức xạ tử ngoại có tần số cao hom bức xạ hồng ngoại.

27.6. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai ?

A.Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.

B. Các vật ở nhiệt độ cao trên 2000° C chỉ phát ra tia hồng ngoại,

C. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

D. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.

27.7.  Tia tử ngoại được dùng

A. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.

B.  trong y tế để chụp điện, chiếu điện,

C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.

D. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.

27.3 27.4 27.5 27.6 27.7
C B D B A

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!