Giải bài tập

Giải Bài 26. Phân loại và gọi tên chất hữu cơ: Giải bài 1, 2, 3 trang 109 Hóa 11 Nâng cao

Giải bài 1, 2, 3 trang 109 – Bài 26. Phân loại và gọi tên chất hữu cơ SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 3: Những hợp chất nào dưới đây có cùng nhóm chức? Hãy viết công thức của chúng dưới dạng R-nhóm chức và dùng công thức ở dạng đó để viết phương trình hóa học

Câu 1. Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Hợp chất hữu cơ nào cũng có cả 3 tên: Tên thông thường, tên gốc – chức và tên thay thế.

Bạn đang xem: Giải Bài 26. Phân loại và gọi tên chất hữu cơ: Giải bài 1, 2, 3 trang 109 Hóa 11 Nâng cao

B. Hợp chất hữu cơ nào có tên gốc- chức.

C. Hợp chất hữu cơ nào cũng có tên hệ thống.

D. Hợp chất hưu cơ nào cũng có tên thay thế.

Chọn đáp án C


Câu 2. Dựa vào tính chất hóa học của \(C{H_2} = C{H_2}\) và \(CH = CH\) (đã học ở lớp 9) hãy viết phương trình hóa học khi cho \(C{H_{_3}} – CH = CH – C{H_3}\) và \(C{H_{_3}} – C \equiv C – C{H_3}\) tác dụng với \(B{r_2},{H_2}\) và cho biết những nhóm nguyên tử nào của hai hợp chất trên đã gây nên các phản ứng đó.

Giải

Phản ứng của     \(C{H_{_3}} – CH = CH – C{H_3}\)

\(C{H_{_3}} – CH = CH – C{H_3} + B{r_2} \to \)

                                    \(C{H_3} – CHBr – CHBr – C{H_3}\)

Phản ứng của     \(C{H_{_3}} – C \equiv C – C{H_3}\)

\(C{H_{_3}} – C \equiv C – C{H_3} + 2B{r_2} \to\)

                                \(C{H_{_3}} – CHB{r_2} – CHB{r_2} – C{H_3}\)

  


Câu 3. Những hợp chất nào dưới đây có cùng nhóm chức? Hãy viết công thức của chúng dưới dạng R-nhóm chức và dùng công thức ở dạng đó để viết phương trình hóa học (nếu có) của chúng với  ( dựa vào tính chất hóa học của etanol và axit axetic):

\({C_2}{H_5}{\rm{COOH}}\) và \(C{H_3}{\rm{COOH}}\) có cùng nhóm chức axit

\(C{H_3}C{H_2}{\rm{OH}}\) và \(C{H_3}C{H_2}{\rm{C}}{{\rm{H}}_2}{\rm{OH}}\) có cùng nhóm chức ancol

\({C_2}{H_5}{\rm{COOH}}\) và \(C{H_3}{\rm{COOH}}\) tác dụng được với \(NaOH\)

\({C_2}{H_5}COOH + NaOH \to {C_2}{H_5}COONa + {H_2}O\)

\(C{H_3}{\rm{COOH + NaOH}} \to {\rm{C}}{{\rm{H}}_3}{\rm{COONa + }}{{\rm{H}}_2}O\)     

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 26. Phân loại và gọi tên chất hữu cơ: Giải bài 1, 2, 3 trang 109 Hóa 11 Nâng cao” state=”close”]Giải bài 1, 2, 3 trang 109 – Bài 26. Phân loại và gọi tên chất hữu cơ SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 3: Những hợp chất nào dưới đây có cùng nhóm chức? Hãy viết công thức của chúng dưới dạng R-nhóm chức và dùng công thức ở dạng đó để viết phương trình hóa học

Câu 1. Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Hợp chất hữu cơ nào cũng có cả 3 tên: Tên thông thường, tên gốc – chức và tên thay thế.

B. Hợp chất hữu cơ nào có tên gốc- chức.

C. Hợp chất hữu cơ nào cũng có tên hệ thống.

D. Hợp chất hưu cơ nào cũng có tên thay thế.

Chọn đáp án C


Câu 2. Dựa vào tính chất hóa học của \(C{H_2} = C{H_2}\) và \(CH = CH\) (đã học ở lớp 9) hãy viết phương trình hóa học khi cho \(C{H_{_3}} – CH = CH – C{H_3}\) và \(C{H_{_3}} – C \equiv C – C{H_3}\) tác dụng với \(B{r_2},{H_2}\) và cho biết những nhóm nguyên tử nào của hai hợp chất trên đã gây nên các phản ứng đó.

Giải

Phản ứng của     \(C{H_{_3}} – CH = CH – C{H_3}\)

\(C{H_{_3}} – CH = CH – C{H_3} + B{r_2} \to \)

                                    \(C{H_3} – CHBr – CHBr – C{H_3}\)

Phản ứng của     \(C{H_{_3}} – C \equiv C – C{H_3}\)

\(C{H_{_3}} – C \equiv C – C{H_3} + 2B{r_2} \to\)

                                \(C{H_{_3}} – CHB{r_2} – CHB{r_2} – C{H_3}\)

  


Câu 3. Những hợp chất nào dưới đây có cùng nhóm chức? Hãy viết công thức của chúng dưới dạng R-nhóm chức và dùng công thức ở dạng đó để viết phương trình hóa học (nếu có) của chúng với  ( dựa vào tính chất hóa học của etanol và axit axetic):

\({C_2}{H_5}{\rm{COOH}}\) và \(C{H_3}{\rm{COOH}}\) có cùng nhóm chức axit

\(C{H_3}C{H_2}{\rm{OH}}\) và \(C{H_3}C{H_2}{\rm{C}}{{\rm{H}}_2}{\rm{OH}}\) có cùng nhóm chức ancol

\({C_2}{H_5}{\rm{COOH}}\) và \(C{H_3}{\rm{COOH}}\) tác dụng được với \(NaOH\)

\({C_2}{H_5}COOH + NaOH \to {C_2}{H_5}COONa + {H_2}O\)

\(C{H_3}{\rm{COOH + NaOH}} \to {\rm{C}}{{\rm{H}}_3}{\rm{COONa + }}{{\rm{H}}_2}O\)     

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!