Giải bài tập

Giải Bài 26, 27, 28, 29 trang 136 SBT Sinh 10: Các vi khuẩn thực có các đặc điểm nào ?

Chương II Cấu trúc của tế bào Sách bài tập Sinh học 10. Giải bài 26, 27, 28, 29 trang 136 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 26: Tế bào nhân sơ có đặc điểm nào sau đây ?…

26. Tế bào nhân sơ có đặc điểm nào sau đây ?

a. Nhân hoàn chỉnh.

Bạn đang xem: Giải Bài 26, 27, 28, 29 trang 136 SBT Sinh 10: Các vi khuẩn thực có các đặc điểm nào ?

B. Các bào quan có màng bao bọc.

C. Hệ thống nội màng.

D. Độ lớn của tế bào khoảng 1 – 5 µm.

27. Đặc điểm nào sau đây để phân biệt tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực ?

A. Có hay không có vách tế bào.

B. Có hoặc không có ribôxôm.

C. Có màng nhân hay không có màng nhân.

D. Có hay không có ADN.

28. Trong các thành phần sau đây, thành phần nào không có trong cấu trúc của một vi khuẩn ?

A. Ti thể.

B. Mêzôxôm.

C. Màng sinh chất.

D. Ribôxôm.

29. Các vi khuẩn thực có các đặc điểm nào dưới đây ?

1. Tế bào chưa có nhân.

2. Thành tế bào cứng cấu tạo từ peptiđôglican.

3. Có hệ thống nội màng.

4. Sinh sản bằng phân đôi.

5. Màng tế bào cứng, cấu tạo từ xenlulôzơ.

Tổ hợp đúng là :

A. 1,2, 4.

B. 3, 4, 5.

C. 2, 3, 4.

D. 1,2,5.

Hướng dẫn

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 26, 27, 28, 29 trang 136 SBT Sinh 10: Các vi khuẩn thực có các đặc điểm nào ?” state=”close”]Chương II Cấu trúc của tế bào Sách bài tập Sinh học 10. Giải bài 26, 27, 28, 29 trang 136 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 26: Tế bào nhân sơ có đặc điểm nào sau đây ?…

26. Tế bào nhân sơ có đặc điểm nào sau đây ?

a. Nhân hoàn chỉnh.

B. Các bào quan có màng bao bọc.

C. Hệ thống nội màng.

D. Độ lớn của tế bào khoảng 1 – 5 µm.

27. Đặc điểm nào sau đây để phân biệt tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực ?

A. Có hay không có vách tế bào.

B. Có hoặc không có ribôxôm.

C. Có màng nhân hay không có màng nhân.

D. Có hay không có ADN.

28. Trong các thành phần sau đây, thành phần nào không có trong cấu trúc của một vi khuẩn ?

A. Ti thể.

B. Mêzôxôm.

C. Màng sinh chất.

D. Ribôxôm.

29. Các vi khuẩn thực có các đặc điểm nào dưới đây ?

1. Tế bào chưa có nhân.

2. Thành tế bào cứng cấu tạo từ peptiđôglican.

3. Có hệ thống nội màng.

4. Sinh sản bằng phân đôi.

5. Màng tế bào cứng, cấu tạo từ xenlulôzơ.

Tổ hợp đúng là :

A. 1,2, 4.

B. 3, 4, 5.

C. 2, 3, 4.

D. 1,2,5.

Hướng dẫn

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!