Giải bài tập

Giải Bài 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 trang 56 SBT Lý 10: Xác định công suất của lực kéo ?

Bài 24 Công và công suất Sách bài tập Vật lí 10.Giải bài 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 trang 56 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 24.1: Một người đẩy chiếc hòm khối lượng 150 kg dịch chuyển một đoạn 5 m trên mặt sàn ngang…

Bài 24.1:  Một người đẩy chiếc hòm khối lượng 150 kg dịch chuyển một đoạn 5 m trên mặt sàn ngang. Hệ số ma sát của mặt sàn là 0,1. Lấy g ≈ 10 m/s2. Xác định công tối thiểu mà người này phải thực hiện.

A. 75 J.                   B. 150 J.

Bạn đang xem: Giải Bài 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 trang 56 SBT Lý 10: Xác định công suất của lực kéo ?

C. 500 J.                 D. 750 J.

Chọn đáp án D

Bài 24.2. Một vật trọng lượng 50 N được kéo thẳng đều từ mặt đất lên độ cao 10 m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây. Xác định công suất của lực kéo.

A. 1 W.                   B. 0,5 W.

C. 5 W.                   D. 1 W.

Chọn đáp án C

24.3. Một ô tô trọng lượng 5000 N, chuyển động thẳng đều trên đoạn đường phẳng ngang dài 3 km. Cho biết hệ số ma sát của mặt đường là 0,08. Tính công thực hiện bởi động cơ ô tô trên đoạn đường này.

A. 1500 kJ.          B. 1200 kJ.

C. 1250 kJ.          D. 880 kJ.

Chọn đáp án B

Bài 24.4: Một cần cẩu nâng một vật khối lượng 500 kg lên cao với gia tốc 0,2 m/s2 trong khoảng thời gian 5 s. Lấy g = 9,8 m/s2. Xác định công và công suất của lực nâng do cần cẩu thực hiện trong khoảng thời gian này. Bỏ qua sức cản của không khí.

Khi nâng vật lên độ cao h, lực nâng F thực hiện công :

A = Fh

Chọn chiểu chuyển động của vật là chiều dương. Áp dụng định luật II Niu-tơn đối với chuyển động của vật m :

ma = F- P = F- mg

suy ra:  F = m(a + g) = 500(0,2 + 9,8) = 5000 N.

Thay \(h = {{a{t^2}} \over 2} = {{0,{{2.5}^2}} \over 2} = 2,5(m)\) , ta tìm đươc :

Công của lực nâng : A = 5000.2,5 = 12500 J.

Công suất của lực nâng :  \(P = {A \over t} = {{12500} \over 5} = 2500(W)\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 trang 56 SBT Lý 10: Xác định công suất của lực kéo ?” state=”close”]Bài 24 Công và công suất Sách bài tập Vật lí 10.Giải bài 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 trang 56 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 24.1: Một người đẩy chiếc hòm khối lượng 150 kg dịch chuyển một đoạn 5 m trên mặt sàn ngang…

Bài 24.1:  Một người đẩy chiếc hòm khối lượng 150 kg dịch chuyển một đoạn 5 m trên mặt sàn ngang. Hệ số ma sát của mặt sàn là 0,1. Lấy g ≈ 10 m/s2. Xác định công tối thiểu mà người này phải thực hiện.

A. 75 J.                   B. 150 J.

C. 500 J.                 D. 750 J.

Chọn đáp án D

Bài 24.2. Một vật trọng lượng 50 N được kéo thẳng đều từ mặt đất lên độ cao 10 m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây. Xác định công suất của lực kéo.

A. 1 W.                   B. 0,5 W.

C. 5 W.                   D. 1 W.

Chọn đáp án C

24.3. Một ô tô trọng lượng 5000 N, chuyển động thẳng đều trên đoạn đường phẳng ngang dài 3 km. Cho biết hệ số ma sát của mặt đường là 0,08. Tính công thực hiện bởi động cơ ô tô trên đoạn đường này.

A. 1500 kJ.          B. 1200 kJ.

C. 1250 kJ.          D. 880 kJ.

Chọn đáp án B

Bài 24.4: Một cần cẩu nâng một vật khối lượng 500 kg lên cao với gia tốc 0,2 m/s2 trong khoảng thời gian 5 s. Lấy g = 9,8 m/s2. Xác định công và công suất của lực nâng do cần cẩu thực hiện trong khoảng thời gian này. Bỏ qua sức cản của không khí.

Khi nâng vật lên độ cao h, lực nâng F thực hiện công :

A = Fh

Chọn chiểu chuyển động của vật là chiều dương. Áp dụng định luật II Niu-tơn đối với chuyển động của vật m :

ma = F- P = F- mg

suy ra:  F = m(a + g) = 500(0,2 + 9,8) = 5000 N.

Thay \(h = {{a{t^2}} \over 2} = {{0,{{2.5}^2}} \over 2} = 2,5(m)\) , ta tìm đươc :

Công của lực nâng : A = 5000.2,5 = 12500 J.

Công suất của lực nâng :  \(P = {A \over t} = {{12500} \over 5} = 2500(W)\)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!