Giải bài tập

Giải Bài 22, 23, 24, 25, 26 trang 166 SBT Sinh 10: Tuy cũng là nấm, nhưng nấm mốc khác với nấm men ở điểm nào ?

Chương V Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 22, 23, 24, 25, 26 trang 166 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 22: Vi sinh vật sử dụng nguồn Cacbon vô cơ và nhận năng lượng từ các chất hoá học được gọi là vi sinh vật…

22. Vi sinh vật sử dụng nguồn Cacbon vô cơ và nhận năng lượng từ các chất hoá học được gọi là vi sinh vật

A. Hoá tự dưỡng.

Bạn đang xem: Giải Bài 22, 23, 24, 25, 26 trang 166 SBT Sinh 10: Tuy cũng là nấm, nhưng nấm mốc khác với nấm men ở điểm nào ?

B. Hoá dị dưỡng.

C. Quang tự dưỡng.

D. Quang dị dưỡng.

23. Những vi sinh vật chỉ dùng ôxi phân tử làm chất nhận êlectron cuối cùng được gọi là vi sinh vật

A. Kị khí bắt buộc.

B. Kị khí tuỳ tiện.

C. Hiếu khí bắt buộc.

D. Vi hiếu khí.

24. Nấm men rượu (Saccharomyces cerevisiae) và E. coli thuộc loại nào sau đây ?

A. Chỉ có thể tồn tại và hoạt động khi có mặt ôxi không khí.

B. Không đòi hỏi sự có mặt của ôxi nhưng nếu có thì sinh trưởng tốt hơn.

C. Không thể tồn tại và hoạt động khi có mặt ôxi không khí.

D. Cần ôxi để sinh trưởng nhưng với nồng độ rất thấp.

25. Tuy cũng là nấm, nhưng nấm mốc khác với nấm men ở điểm nào sau đây ?

A. Là vi sinh vật hiếu khí bắt buộc.

B. Là vi sinh vật kị khí tuỳ tiện (không bắt buộc).

C. Là vi sinh vật kị khí bắt buộc.

D. Là vi sinh vật vi hiếu khí.

26. Điều nào sau đây là đúng khi nói về chu trình Crep ?

A. Ở tế bào nhân sơ xảy ra trong tế bào chất, ở tế bào nhân thực xảy ra trong chất nền ti thể.

B. Nguyên liệu ban đầu là axêtyl-CoA và bị phân giải hoàn toàn tới CO2.

C. Chu trình Crep tạo ra 6 C02, 2 FADH2, 6 NADH và 2 ATP.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 22, 23, 24, 25, 26 trang 166 SBT Sinh 10: Tuy cũng là nấm, nhưng nấm mốc khác với nấm men ở điểm nào ?” state=”close”]

Chương V Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 22, 23, 24, 25, 26 trang 166 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 22: Vi sinh vật sử dụng nguồn Cacbon vô cơ và nhận năng lượng từ các chất hoá học được gọi là vi sinh vật…

22. Vi sinh vật sử dụng nguồn Cacbon vô cơ và nhận năng lượng từ các chất hoá học được gọi là vi sinh vật

A. Hoá tự dưỡng.

B. Hoá dị dưỡng.

C. Quang tự dưỡng.

D. Quang dị dưỡng.

23. Những vi sinh vật chỉ dùng ôxi phân tử làm chất nhận êlectron cuối cùng được gọi là vi sinh vật

A. Kị khí bắt buộc.

B. Kị khí tuỳ tiện.

C. Hiếu khí bắt buộc.

D. Vi hiếu khí.

24. Nấm men rượu (Saccharomyces cerevisiae) và E. coli thuộc loại nào sau đây ?

A. Chỉ có thể tồn tại và hoạt động khi có mặt ôxi không khí.

B. Không đòi hỏi sự có mặt của ôxi nhưng nếu có thì sinh trưởng tốt hơn.

C. Không thể tồn tại và hoạt động khi có mặt ôxi không khí.

D. Cần ôxi để sinh trưởng nhưng với nồng độ rất thấp.

25. Tuy cũng là nấm, nhưng nấm mốc khác với nấm men ở điểm nào sau đây ?

A. Là vi sinh vật hiếu khí bắt buộc.

B. Là vi sinh vật kị khí tuỳ tiện (không bắt buộc).

C. Là vi sinh vật kị khí bắt buộc.

D. Là vi sinh vật vi hiếu khí.

26. Điều nào sau đây là đúng khi nói về chu trình Crep ?

A. Ở tế bào nhân sơ xảy ra trong tế bào chất, ở tế bào nhân thực xảy ra trong chất nền ti thể.

B. Nguyên liệu ban đầu là axêtyl-CoA và bị phân giải hoàn toàn tới CO2.

C. Chu trình Crep tạo ra 6 C02, 2 FADH2, 6 NADH và 2 ATP.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!