Giải bài tập

Giải Bài 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang 115 Sách BT Sinh 12: Những cơ thể sống đầu tiên có những đặc điểm nào ?

Giải bài 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang 115 Sách bài tập Sinh học 12. Chương VII Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất . Câu 22: Sự xuất hiện các enzim có vai trò thế nào ?; Những cơ thể sống đầu tiên có những đặc điểm nào ?

22. Sự xuất hiện các enzim có vai trò

A. là bước tiến bộ quan trọng trong giai đoạn tiến hoá tiền tế bào.

Bạn đang xem: Giải Bài 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang 115 Sách BT Sinh 12: Những cơ thể sống đầu tiên có những đặc điểm nào ?

B. làm cho quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ diễn ra nhanh hơn.

C. là sự kết hợp các phân tử prôtêin với các ion kim loại tạo thành các chất xúc tác hoá học trong tế bào.

D. thúc đẩy quá trình trao đổi chất giữa giọt côaxecva với môi trường xung quanh.

23. Những cơ thể sống đầu tiên có những đặc điểm nào ?

A. Cấu tạo đơn giản – Dị dưỡng – Yếm khí.

B. Cấu tạo phức tạp – Tự dưỡng – Hiếu khí.

C. Cấu tạo đơn giản – Tự dưỡng – Hiếu khí.

D. Cấu tạo đơn giản – Dị dưỡng – Hiếu khí.

24. Sự kiện quan trọng để hình thành những cơ thể sống có khả năng di truyền đặc điểm của chúng cho đời sau là

A. sự xuất hiện cơ chế nhân đôi.

B. sự hình thành màng lipôprôtêin.

C. sự hình thành các côaxecva.

D. sự xuất hiện các enzim.

25. Đặc điểm nào sau đây là cơ quan thoái hoá ở người ?

A. Người có đuôi, hoặc có nhiều đôi vú.

B. Lồng ngực hẹp theo chiều lưng bụng

C. Mấu lồi ở mép vành tai.

D. Tay (chi trước) ngắn hơn chân (chi sau).

26. Các dạng vượn người ngày nay có kích thước tương đương với người là

A. đười ươi, gôrila, tinh tinh.

B. tinh tinh, dã nhân, đười ươi.

C. khỉ đột, gôrila, tinh tinh.

D. vượn, đười ươi, gôrila.

27. Dạng vượn người hiện đại có nhiều đặc điểm giống người nhất là

A. đười ươi.                   B. tinh tinh.

C. gôrila.                       D. vượn.

28*. Đặc điểm nào dưới đây không đúng khi nói về kỉ Đệ tam của Đại Tân sinh ?

A. Do diện tích rừng bị thu hẹp, một số vượn người xuống đất xâm chiếm các vùng đất trống, trở thành tổ tiên của loài người.

B. Thực vật Hạt kín phát triển mạnh làm tăng nguồn thức ăn cho chim, thú.

C. Từ thú ăn sâu bọ đã tách thành bộ Khỉ, tới giữa kỉ thì những dạng vượn người đã phân bố rộng.

D. Có những thời kì băng hà rất lạnh xen kẽ với những thời kì ấm áp, băng hà tràn xuống tận bán cầu Nam.

ĐÁP ÁN

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang 115 Sách BT Sinh 12: Những cơ thể sống đầu tiên có những đặc điểm nào ?” state=”close”]Giải bài 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang 115 Sách bài tập Sinh học 12. Chương VII Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất . Câu 22: Sự xuất hiện các enzim có vai trò thế nào ?; Những cơ thể sống đầu tiên có những đặc điểm nào ?

22. Sự xuất hiện các enzim có vai trò

A. là bước tiến bộ quan trọng trong giai đoạn tiến hoá tiền tế bào.

B. làm cho quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ diễn ra nhanh hơn.

C. là sự kết hợp các phân tử prôtêin với các ion kim loại tạo thành các chất xúc tác hoá học trong tế bào.

D. thúc đẩy quá trình trao đổi chất giữa giọt côaxecva với môi trường xung quanh.

23. Những cơ thể sống đầu tiên có những đặc điểm nào ?

A. Cấu tạo đơn giản – Dị dưỡng – Yếm khí.

B. Cấu tạo phức tạp – Tự dưỡng – Hiếu khí.

C. Cấu tạo đơn giản – Tự dưỡng – Hiếu khí.

D. Cấu tạo đơn giản – Dị dưỡng – Hiếu khí.

24. Sự kiện quan trọng để hình thành những cơ thể sống có khả năng di truyền đặc điểm của chúng cho đời sau là

A. sự xuất hiện cơ chế nhân đôi.

B. sự hình thành màng lipôprôtêin.

C. sự hình thành các côaxecva.

D. sự xuất hiện các enzim.

25. Đặc điểm nào sau đây là cơ quan thoái hoá ở người ?

A. Người có đuôi, hoặc có nhiều đôi vú.

B. Lồng ngực hẹp theo chiều lưng bụng

C. Mấu lồi ở mép vành tai.

D. Tay (chi trước) ngắn hơn chân (chi sau).

26. Các dạng vượn người ngày nay có kích thước tương đương với người là

A. đười ươi, gôrila, tinh tinh.

B. tinh tinh, dã nhân, đười ươi.

C. khỉ đột, gôrila, tinh tinh.

D. vượn, đười ươi, gôrila.

27. Dạng vượn người hiện đại có nhiều đặc điểm giống người nhất là

A. đười ươi.                   B. tinh tinh.

C. gôrila.                       D. vượn.

28*. Đặc điểm nào dưới đây không đúng khi nói về kỉ Đệ tam của Đại Tân sinh ?

A. Do diện tích rừng bị thu hẹp, một số vượn người xuống đất xâm chiếm các vùng đất trống, trở thành tổ tiên của loài người.

B. Thực vật Hạt kín phát triển mạnh làm tăng nguồn thức ăn cho chim, thú.

C. Từ thú ăn sâu bọ đã tách thành bộ Khỉ, tới giữa kỉ thì những dạng vượn người đã phân bố rộng.

D. Có những thời kì băng hà rất lạnh xen kẽ với những thời kì ấm áp, băng hà tràn xuống tận bán cầu Nam.

ĐÁP ÁN

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!