Giải bài tập

Giải Bài 20, 21, 22, 23, 24 trang 96 Sách BT Sinh 12: Trong quá trình tiến hoá, sự cách li địa lí có vai trò như thế nào ?

Giải bài 20, 21, 22, 23, 24 trang 96 Sách bài tập Sinh học 12. Chương VI Bằng chứng và cơ chế tiến hóa. Câu 20: Theo quan niệm hiện nay, nhân tố nào là nhân tố chính hình thành màu xanh lục ở đa số các loài sâu ăn lá ?; Trong quá trình tiến hoá, sự cách li địa lí có vai trò như thế nào ?

20. Theo quan niệm hiện nay, nhân tố nào là nhân tố chính hình thành màu xanh lục ở đa số các loài sâu ăn lá ?

A. Đột biến và giao phối.

Bạn đang xem: Giải Bài 20, 21, 22, 23, 24 trang 96 Sách BT Sinh 12: Trong quá trình tiến hoá, sự cách li địa lí có vai trò như thế nào ?

B. Chọn lọc tự nhiên.

C. Cách li sinh sản.

D. Thức ăn của sâu.

21. Trong quá trình tiến hoá, sự cách li địa lí có vai trò

A. hạn chế sự giao phối tự do giữa các cá thể thuộc các quần thể cùng loài.

B. hạn chế sự giao phối tự do giữa các cá thể thuộc các quần thể khác loài,

C. là điều kiện làm biến đổi kiểu hình của sinh vật theo hướng thích nghi.

D. tác động làm biến đổi kiểu gen của cá thể và vốn gen của quần thể.

22. Theo quan niệm hiện nay, điều kiện ngoại cảnh có vai trò là

A. nhân tố làm phát sinh các biến dị không di truyền.

B. nhân tố chính của quá trình chọn lọc tự nhiên

C. nguyên nhân chính làm cho các loài biến đổi dần dần và liên tục

D. vừa là các nhân tố làm phát sinh đột biến, vừa là môi trường của chọn lọc tự nhiên.

23. Chọn lọc tự nhiên diễn ra trên quy mô rộng lớn và thời gian lịch sử lâu dài sẽ dẫn đến hiện tượng

A. hình thành các cấp dưới loài.

B. tích luỹ các biến dị đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của loài người.

C. tích luỹ những đặc điểm thích nghi tương tự ở các loài khác xa nhau trong bậc thang phân loại.

D. hình thành những loài mới từ một loài ban đầu, các loài này được phân loại học xếp vào cùng một chi.

24. Biến động di truyền là hiện tượng

A. môi trường thay đổi làm thay đổi giá trị thích nghi của gen nên làm thay đổi tần số của các alen.

B. thay đổi tần số của các alen trong quần thể bởi các yếu tố ngẫu nhiên.

C. đột biến phát sinh mạnh trong một quần thể lớn làm thay đổi tần số của các alen.

D. di – nhập gen ở một quần thể lớn làm thay đổi tần số của các alen.

ĐÁP ÁN 

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 20, 21, 22, 23, 24 trang 96 Sách BT Sinh 12: Trong quá trình tiến hoá, sự cách li địa lí có vai trò như thế nào ?” state=”close”]Giải bài 20, 21, 22, 23, 24 trang 96 Sách bài tập Sinh học 12. Chương VI Bằng chứng và cơ chế tiến hóa. Câu 20: Theo quan niệm hiện nay, nhân tố nào là nhân tố chính hình thành màu xanh lục ở đa số các loài sâu ăn lá ?; Trong quá trình tiến hoá, sự cách li địa lí có vai trò như thế nào ?

20. Theo quan niệm hiện nay, nhân tố nào là nhân tố chính hình thành màu xanh lục ở đa số các loài sâu ăn lá ?

A. Đột biến và giao phối.

B. Chọn lọc tự nhiên.

C. Cách li sinh sản.

D. Thức ăn của sâu.

21. Trong quá trình tiến hoá, sự cách li địa lí có vai trò

A. hạn chế sự giao phối tự do giữa các cá thể thuộc các quần thể cùng loài.

B. hạn chế sự giao phối tự do giữa các cá thể thuộc các quần thể khác loài,

C. là điều kiện làm biến đổi kiểu hình của sinh vật theo hướng thích nghi.

D. tác động làm biến đổi kiểu gen của cá thể và vốn gen của quần thể.

22. Theo quan niệm hiện nay, điều kiện ngoại cảnh có vai trò là

A. nhân tố làm phát sinh các biến dị không di truyền.

B. nhân tố chính của quá trình chọn lọc tự nhiên

C. nguyên nhân chính làm cho các loài biến đổi dần dần và liên tục

D. vừa là các nhân tố làm phát sinh đột biến, vừa là môi trường của chọn lọc tự nhiên.

23. Chọn lọc tự nhiên diễn ra trên quy mô rộng lớn và thời gian lịch sử lâu dài sẽ dẫn đến hiện tượng

A. hình thành các cấp dưới loài.

B. tích luỹ các biến dị đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của loài người.

C. tích luỹ những đặc điểm thích nghi tương tự ở các loài khác xa nhau trong bậc thang phân loại.

D. hình thành những loài mới từ một loài ban đầu, các loài này được phân loại học xếp vào cùng một chi.

24. Biến động di truyền là hiện tượng

A. môi trường thay đổi làm thay đổi giá trị thích nghi của gen nên làm thay đổi tần số của các alen.

B. thay đổi tần số của các alen trong quần thể bởi các yếu tố ngẫu nhiên.

C. đột biến phát sinh mạnh trong một quần thể lớn làm thay đổi tần số của các alen.

D. di – nhập gen ở một quần thể lớn làm thay đổi tần số của các alen.

ĐÁP ÁN 

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!