Giải bài tập

Giải Bài 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 trang 203 SBT Đại số và giải tích 11:  Tìm đạo hàm của các hàm số ?

Bài 2 các quy tắc tính đạo hàm SBT Toán lớp 11. Giải bài 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 trang 203.

Bài 2.5: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = \left( {9 – 2x} \right)\left( {2{x^3} – 9{x^2} + 1} \right).\)

Bạn đang xem: Giải Bài 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 trang 203 SBT Đại số và giải tích 11:  Tìm đạo hàm của các hàm số ?

\(y’ =  – 16{x^3} + 108{x^2} – 162x – 2.\)

Bài 2.6: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = {{2x – 3} \over {x + 4}}.\)

\(y’ = {{11} \over {{{\left( {x + 4} \right)}^2}}}.\) 

Bài 2.7: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

\(y = {{5 – 3x – {x^2}} \over {x – 2}}.\)

\(y’ = {{ – {x^2} + 4x + 1} \over {{{\left( {x – 2} \right)}^2}}}.\)   

Bài 2.8: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = \left( {{x^2} + 1} \right){\left( {{x^3} + 1} \right)^2}{\left( {{x^4} + 1} \right)^3}.\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 trang 203 SBT Đại số và giải tích 11:  Tìm đạo hàm của các hàm số ?” state=”close”]
Bài 2 các quy tắc tính đạo hàm SBT Toán lớp 11. Giải bài 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 trang 203.

Bài 2.5: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = \left( {9 – 2x} \right)\left( {2{x^3} – 9{x^2} + 1} \right).\)

\(y’ =  – 16{x^3} + 108{x^2} – 162x – 2.\)

Bài 2.6: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = {{2x – 3} \over {x + 4}}.\)

\(y’ = {{11} \over {{{\left( {x + 4} \right)}^2}}}.\) 

Bài 2.7: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

\(y = {{5 – 3x – {x^2}} \over {x – 2}}.\)

\(y’ = {{ – {x^2} + 4x + 1} \over {{{\left( {x – 2} \right)}^2}}}.\)   

Bài 2.8: Tìm đạo hàm của hàm số sau:

\(y = \left( {{x^2} + 1} \right){\left( {{x^3} + 1} \right)^2}{\left( {{x^4} + 1} \right)^3}.\)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!