Giải bài tập

Giải Bài 2.21, 2.22, 2.23 trang 204 Sách BT Đại số và giải tích 11: Tính h'(0), biết rằng h ( x ) = x/(√ 4 – x^2)

Bài 2 các quy tắc tính đạo hàm SBT Toán lớp 11. Giải bài 2.21, 2.22, 2.23 trang 204. Câu 2.21: Tính…; Tính h'(0), biết rằng h ( x ) = x/(√ 4 – x^2) ?

Bài 2.21: Tính g'(1), biết rằng \(g\left( x \right) = {1 \over x} + {1 \over {\sqrt x }} + {x^2}.\)

Bạn đang xem: Giải Bài 2.21, 2.22, 2.23 trang 204 Sách BT Đại số và giải tích 11: Tính h'(0), biết rằng h ( x ) = x/(√ 4 – x^2)

\({1 \over 2}.\)

Bài 2.22: Tính h'(0), biết rằng \(h\left( x \right) = {x \over {\sqrt {4 – {x^2}} }}.\)

\({1 \over 2}.\)

Bài 2.23: Tính \(\varphi ‘\left( 2 \right),\) biết rằng \(\varphi \left( x \right) = {{\left( {x – 2} \right)\left( {8 – x} \right)} \over {{x^2}}}.\)

 \({3 \over 2}.\)           

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 2.21, 2.22, 2.23 trang 204 Sách BT Đại số và giải tích 11: Tính h'(0), biết rằng h ( x ) = x/(√ 4 – x^2)” state=”close”]
Bài 2 các quy tắc tính đạo hàm SBT Toán lớp 11. Giải bài 2.21, 2.22, 2.23 trang 204. Câu 2.21: Tính…; Tính h'(0), biết rằng h ( x ) = x/(√ 4 – x^2) ?

Bài 2.21: Tính g'(1), biết rằng \(g\left( x \right) = {1 \over x} + {1 \over {\sqrt x }} + {x^2}.\)

\({1 \over 2}.\)

Bài 2.22: Tính h'(0), biết rằng \(h\left( x \right) = {x \over {\sqrt {4 – {x^2}} }}.\)

\({1 \over 2}.\)

Bài 2.23: Tính \(\varphi ‘\left( 2 \right),\) biết rằng \(\varphi \left( x \right) = {{\left( {x – 2} \right)\left( {8 – x} \right)} \over {{x^2}}}.\)

 \({3 \over 2}.\)           

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!