Giải bài tập

Giải Bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 trang 202 SBT Đại số và giải tích 11: Tìm đạo hàm của các hàm số sau ?

Bài 2 các quy tắc tính đạo hàm Sách bài tập Đại số và giải tích 11. Giải bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 trang 202 . Câu 2.1: Tìm đạo hàm của hàm số sau…

Bài 2.1 Tìm đạo hàm của hàm số sau \(y = {x^5} – 4{x^3} – {x^2} + {x \over 2}.\)

Bạn đang xem: Giải Bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 trang 202 SBT Đại số và giải tích 11: Tìm đạo hàm của các hàm số sau ?

\(y’ = 5{x^4} – 12{x^2} – 2x + {1 \over 2}.\)            

Bài 2.2: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

\(y =  – 9{x^3} + 0,2{x^2} – 0,14x + 5.\)

\(y’ =  – 27{x^2} + 0,4x – 0,14.\)         

Bài 2.3: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

\(y = {2 \over x} – {4 \over {{x^2}}} + {5 \over {{x^3}}} – {6 \over {7{x^4}}}.\)

\(y’ =  – {2 \over {{x^2}}} + {8 \over {{x^3}}} – {{15} \over {{x^4}}} + {{24} \over {7{x^5}}}.\)

Bài 2.4: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

\(y =  – 6\sqrt x  + {3 \over x}.\)

\(y’ =  – {3 \over {\sqrt x }} – {3 \over {{x^2}}}.\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 trang 202 SBT Đại số và giải tích 11: Tìm đạo hàm của các hàm số sau ?” state=”close”]Bài 2 các quy tắc tính đạo hàm Sách bài tập Đại số và giải tích 11. Giải bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 trang 202 . Câu 2.1: Tìm đạo hàm của hàm số sau…

Bài 2.1 Tìm đạo hàm của hàm số sau \(y = {x^5} – 4{x^3} – {x^2} + {x \over 2}.\)

\(y’ = 5{x^4} – 12{x^2} – 2x + {1 \over 2}.\)            

Bài 2.2: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

\(y =  – 9{x^3} + 0,2{x^2} – 0,14x + 5.\)

\(y’ =  – 27{x^2} + 0,4x – 0,14.\)         

Bài 2.3: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

\(y = {2 \over x} – {4 \over {{x^2}}} + {5 \over {{x^3}}} – {6 \over {7{x^4}}}.\)

\(y’ =  – {2 \over {{x^2}}} + {8 \over {{x^3}}} – {{15} \over {{x^4}}} + {{24} \over {7{x^5}}}.\)

Bài 2.4: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

\(y =  – 6\sqrt x  + {3 \over x}.\)

\(y’ =  – {3 \over {\sqrt x }} – {3 \over {{x^2}}}.\)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!