Giải bài tập

Giải Bài 19.4, 19.5, 19.6 trang 46 SBT Vật Lý 10: Hãy tính momen của trọng lực của người đối với cọc đỡ trước ?

Bài 19 Quy tắc hợp lực song song cùng chiều Sách bài tập Vật lí 10. Giải bài 19.4, 19.5, 19.6 trang 46 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 19.4: Một người đang quẩy trên vai một chiếc bị có trọng lượng 50 N…

Bài 19.4: Một người đang quẩy trên vai một chiếc bị có trọng lượng 50 N. Chiếc bị buộc ở đầu gậy cách vai 60 cm. Tay người giữ ở đầu kia cách vai 30 cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy (H.19.2).

Bạn đang xem: Giải Bài 19.4, 19.5, 19.6 trang 46 SBT Vật Lý 10: Hãy tính momen của trọng lực của người đối với cọc đỡ trước ?

a) Hãy tính lực giữ của tay.

b) Nếu dịch chuyển gậy cho bị cách vai 30 cm và tay cách vai 60 cm, thì lực giữ bằng bao nhiêu ?

c) Trong hai trường hợp trên, vai người chịu một áp lực bằng bao nhiêu ?

a.  \({F \over P} = {{60} \over {30}} = 2 = > F = 2P = 100(N)\)

b. \({F \over P} = {{30} \over {60}} = {1 \over 2} = > F = {1 \over 2}P = 25(N)\)

c. Áp lực bằng F + P = 150 N hoặc 75 N

Bài 19.5: Xác định các áp lực của trục lên hai ổ trục A và B (H.19.3). Cho biết trục có khối lượng 10 kg, bánh đà đặt tại C có khối lượng 20 kg, khoảng cách AC = 1 m ; BC = 0,4 m lấy g = 10 m/s2

Ta phân tích trọng lực \(\overrightarrow {{P_1}} \) của trục thành hai lực thành phần tác dụng lên hai ổ trục A và B:

P1A = P1B = 0,5P = 50 N.

Làm tương tự với trọng lực \(\overrightarrow {{P_2}} \)  của bánh đà:

P2A + P2B = P2  = 200 N(1)

\({{{P_{2A}}} \over {{P_{2B}}}} = {{0,4} \over 1} = 0,4\)  (2)

Từ (1) và (2) ta được P2A = 57 N và P2B = 143 N.

Vậy áp lực lên ổ trục A là P1A + P2A = 107 N

Áp lực lên ổ trục B là P1B + P2B = 193 N

Bài 19.6: Một vận động viên nhảy cầu có khối lượng m = 60 kg đang đứng ở mép ván cầu (H.19.4). Lấy g = 10 m/s2.

a) Tính momen của trọng lực của người đối với cọc đỡ trước.

b)  Tính các lực F1 và F2 mà hai cọc đỡ tác dụng lên ván.

Bỏ qua khối lượng của tấm ván.

a. M = Pl = 600.3,0 = 1800 N.m

b. Momen của lực  \(\overrightarrow {{F_2}} \) của cọc đỡ sau đối với cọc đỡ trước phải cân bằng với momen của trọng lực của người. Do đó, lực \(\overrightarrow {{F_2}} \) phải hướng xuống (H.19.3G)

MF2 = F2d2 = 1800 N.m

=> F2 = 1800 N.

Hợp lực của \(\overrightarrow {{F_2}} \) và \(\overrightarrow {{P}} \) cân bằng với lực \(\overrightarrow {{F_1}} \)

F1 = F2 + P = 2400 N.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 19.4, 19.5, 19.6 trang 46 SBT Vật Lý 10: Hãy tính momen của trọng lực của người đối với cọc đỡ trước ?” state=”close”]

Bài 19 Quy tắc hợp lực song song cùng chiều Sách bài tập Vật lí 10. Giải bài 19.4, 19.5, 19.6 trang 46 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 19.4: Một người đang quẩy trên vai một chiếc bị có trọng lượng 50 N…

Bài 19.4: Một người đang quẩy trên vai một chiếc bị có trọng lượng 50 N. Chiếc bị buộc ở đầu gậy cách vai 60 cm. Tay người giữ ở đầu kia cách vai 30 cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy (H.19.2).

a) Hãy tính lực giữ của tay.

b) Nếu dịch chuyển gậy cho bị cách vai 30 cm và tay cách vai 60 cm, thì lực giữ bằng bao nhiêu ?

c) Trong hai trường hợp trên, vai người chịu một áp lực bằng bao nhiêu ?

a.  \({F \over P} = {{60} \over {30}} = 2 = > F = 2P = 100(N)\)

b. \({F \over P} = {{30} \over {60}} = {1 \over 2} = > F = {1 \over 2}P = 25(N)\)

c. Áp lực bằng F + P = 150 N hoặc 75 N

Bài 19.5: Xác định các áp lực của trục lên hai ổ trục A và B (H.19.3). Cho biết trục có khối lượng 10 kg, bánh đà đặt tại C có khối lượng 20 kg, khoảng cách AC = 1 m ; BC = 0,4 m lấy g = 10 m/s2

Ta phân tích trọng lực \(\overrightarrow {{P_1}} \) của trục thành hai lực thành phần tác dụng lên hai ổ trục A và B:

P1A = P1B = 0,5P = 50 N.

Làm tương tự với trọng lực \(\overrightarrow {{P_2}} \)  của bánh đà:

P2A + P2B = P2  = 200 N(1)

\({{{P_{2A}}} \over {{P_{2B}}}} = {{0,4} \over 1} = 0,4\)  (2)

Từ (1) và (2) ta được P2A = 57 N và P2B = 143 N.

Vậy áp lực lên ổ trục A là P1A + P2A = 107 N

Áp lực lên ổ trục B là P1B + P2B = 193 N

Bài 19.6: Một vận động viên nhảy cầu có khối lượng m = 60 kg đang đứng ở mép ván cầu (H.19.4). Lấy g = 10 m/s2.

a) Tính momen của trọng lực của người đối với cọc đỡ trước.

b)  Tính các lực F1 và F2 mà hai cọc đỡ tác dụng lên ván.

Bỏ qua khối lượng của tấm ván.

a. M = Pl = 600.3,0 = 1800 N.m

b. Momen của lực  \(\overrightarrow {{F_2}} \) của cọc đỡ sau đối với cọc đỡ trước phải cân bằng với momen của trọng lực của người. Do đó, lực \(\overrightarrow {{F_2}} \) phải hướng xuống (H.19.3G)

MF2 = F2d2 = 1800 N.m

=> F2 = 1800 N.

Hợp lực của \(\overrightarrow {{F_2}} \) và \(\overrightarrow {{P}} \) cân bằng với lực \(\overrightarrow {{F_1}} \)

F1 = F2 + P = 2400 N.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!