Giải bài tập

Giải Bài 19.1, 19.2, 19,3 trang 45, 46 SBT Lý 10: Phải treo một vật nặng vào điểm C cách đầu A bao nhiêu để thanh vẫn nằm ngang ?

Bài 19 Quy tắc hợp lực song song cùng chiều Sách bài tập Vật lí 10.Giải bài 19.1, 19.2, 19,3 trang 45, 46 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 19.1: Hai người cùng khiêng một thanh dầm bằng gỗ nặng, có chiều dài L…

Bài 19.1: Hai người cùng khiêng một thanh dầm bằng gỗ nặng, có chiều dài L. Người thứ hai khoẻ hơn người thứ nhất. Nếu tay của người thứ nhất nâng một đầu thanh thì taỵ của người thứ hai phải đặt cách đầu kia của thanh một đoạn bằng bao nhiêu để người thứ hai chịu lực lớn gấp đôi người thứ nhất ?

A. L/3.                B. L/4.           C. 2L/5.             D. 0

Bạn đang xem: Giải Bài 19.1, 19.2, 19,3 trang 45, 46 SBT Lý 10: Phải treo một vật nặng vào điểm C cách đầu A bao nhiêu để thanh vẫn nằm ngang ?

Chọn đáp án B

Bài 19.2.   Một thanh cứng có trọng lượng không đáng kể, được treo nằm ngang nhờ hai lò xo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên bằng nhau (H.19.1). Độ cứng của hai lò xo lần lượt là k1 = 150 N/m và k2 = 100 N/m. Khoảng cách AB giữa hai lò xo là 75 cm. Hỏi phải treo một vật nặng vào điểm C cách đầu A bao nhiêu để thanh vẫn nằm ngang ?

A. 45 cm.          B. 30 cm.         C. 50 cm.         D. 25 cm.

Chọn đáp án B

Bài 19.3: Hai người cầm hai đầu một chiếc gậy để khênh một vật nặng. Gậy có trọng lượng không đáng kể, dài 1,4 m. Vật có trọng lượng 700 N được treo vào điểm c cách tay người ở đầu A của thanh 0,6 m. Hỏi tay người ở đầu B chịu một lực bằng bao nhiêu ?

A. 400 N.         B. 525 N.         C. 175N.         D. 300 N.

Chọn đáp án D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 19.1, 19.2, 19,3 trang 45, 46 SBT Lý 10: Phải treo một vật nặng vào điểm C cách đầu A bao nhiêu để thanh vẫn nằm ngang ?” state=”close”]Bài 19 Quy tắc hợp lực song song cùng chiều Sách bài tập Vật lí 10.Giải bài 19.1, 19.2, 19,3 trang 45, 46 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 19.1: Hai người cùng khiêng một thanh dầm bằng gỗ nặng, có chiều dài L…

Bài 19.1: Hai người cùng khiêng một thanh dầm bằng gỗ nặng, có chiều dài L. Người thứ hai khoẻ hơn người thứ nhất. Nếu tay của người thứ nhất nâng một đầu thanh thì taỵ của người thứ hai phải đặt cách đầu kia của thanh một đoạn bằng bao nhiêu để người thứ hai chịu lực lớn gấp đôi người thứ nhất ?

A. L/3.                B. L/4.           C. 2L/5.             D. 0

Chọn đáp án B

Bài 19.2.   Một thanh cứng có trọng lượng không đáng kể, được treo nằm ngang nhờ hai lò xo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên bằng nhau (H.19.1). Độ cứng của hai lò xo lần lượt là k1 = 150 N/m và k2 = 100 N/m. Khoảng cách AB giữa hai lò xo là 75 cm. Hỏi phải treo một vật nặng vào điểm C cách đầu A bao nhiêu để thanh vẫn nằm ngang ?

A. 45 cm.          B. 30 cm.         C. 50 cm.         D. 25 cm.

Chọn đáp án B

Bài 19.3: Hai người cầm hai đầu một chiếc gậy để khênh một vật nặng. Gậy có trọng lượng không đáng kể, dài 1,4 m. Vật có trọng lượng 700 N được treo vào điểm c cách tay người ở đầu A của thanh 0,6 m. Hỏi tay người ở đầu B chịu một lực bằng bao nhiêu ?

A. 400 N.         B. 525 N.         C. 175N.         D. 300 N.

Chọn đáp án D

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!