Giải bài tập

Giải Bài 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 trang 43, 44 SBT Vật Lý 10: Lực của lò xo tác dụng lên bàn đạp và độ cứng của lò xo là bao nhiêu ?

Bài 18 Cân bằng của một vật có trục quay cố định, momen lực Sách bài tập Vật lí 10.  Giải bài 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 trang 43, 44 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 18.1: Một thanh cứng AB, dài 7 m, có khối lượng không đáng kể, có trục quay O…

Bài 18.1: Một thanh cứng AB, dài 7 m, có khối lượng không đáng kể, có trục quay O, hai đầu chịu 2 lực F1 và F2 (H.18.1) Cho F1 = 50 N ; F2 = 200 N và OA = 2 m. Đặt vào thanh một lực F3 hướng lên và có độ lớn 300 N để cho thanh nằm ngang. Hỏi khoảng cách OC ?

Bạn đang xem: Giải Bài 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 trang 43, 44 SBT Vật Lý 10: Lực của lò xo tác dụng lên bàn đạp và độ cứng của lò xo là bao nhiêu ?

A. 1 m.            B. 2 m.                         C. 3 m.            D. 4 m.

Chọn đáp án C

Bài 18.2. Một thanh đồng chất AB, có trọng lượng P1 = 10 N, đầu A được gắn với tường bằng một bản lề, còn đầu B được giữ yên nhờ một sợi dây nằm ngang buộc vào tường tại C. Một vật có trọng lượng P2 = 15 N, được treo vào đầu B của thanh (H. 18.2). Cho biết AC = 1 m ; BC = 0,6 m. Lực căng T2 và T1 của hai đoạn dây lần lượt là

A. 15 N ; 15 N.               B. 15 N ; 12 N.

C. 12N; 12 N.                 D. 12 N ; 15 N.

Chọn đáp án B

Bài 18.3.  Một thanh dài l = 1 m, khối lượng m = 1,5 kg. Một đầu thanh được gắn vào trần nhà nhờ một bản lề, đầu kia được giữ bằng một dây treo thẳng đứng (H.18.3). Trọng tâm của thanh cách bản lề một đoạn d = 0,4 m. Lấy g = 10 m/s2. Lực căng của dây là:

A. 6 N.                                 B. 5 N.

C.4N.                                   D. 3 N.

Chọn đáp án A

Bài 18.4: Một bàn đạp có trọng lượng không đáng kể, có chiều dài OA = 20 cm, quay dễ dàng quanh trục O nằm ngang (H.18.4). Một lò xo gắn vào điểm giữa C. Người ta tác dụng lên bàn đạp tại điểm A một lực F vuông góc với bàn đạp và có độ lớn 20 N. Bàn đạp ở trạng thái cân bằng khi lò xo có phương vuông góc với OA và bị ngắn đi một đoạn 8 cm so với khi không bị nén. Lực của lò xo tác dụng lên bàn đạp và độ cứng của lò xo là

A. 40 N ; 50 N/m.                    B. 10 N ; 125 N/m.

C. 40 N ; 5 N/m.                      D. 40 N ;500 N/m.

Chọn đáp án D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 trang 43, 44 SBT Vật Lý 10: Lực của lò xo tác dụng lên bàn đạp và độ cứng của lò xo là bao nhiêu ?” state=”close”]Bài 18 Cân bằng của một vật có trục quay cố định, momen lực Sách bài tập Vật lí 10.  Giải bài 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 trang 43, 44 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 18.1: Một thanh cứng AB, dài 7 m, có khối lượng không đáng kể, có trục quay O…

Bài 18.1: Một thanh cứng AB, dài 7 m, có khối lượng không đáng kể, có trục quay O, hai đầu chịu 2 lực F1 và F2 (H.18.1) Cho F1 = 50 N ; F2 = 200 N và OA = 2 m. Đặt vào thanh một lực F3 hướng lên và có độ lớn 300 N để cho thanh nằm ngang. Hỏi khoảng cách OC ?

A. 1 m.            B. 2 m.                         C. 3 m.            D. 4 m.

Chọn đáp án C

Bài 18.2. Một thanh đồng chất AB, có trọng lượng P1 = 10 N, đầu A được gắn với tường bằng một bản lề, còn đầu B được giữ yên nhờ một sợi dây nằm ngang buộc vào tường tại C. Một vật có trọng lượng P2 = 15 N, được treo vào đầu B của thanh (H. 18.2). Cho biết AC = 1 m ; BC = 0,6 m. Lực căng T2 và T1 của hai đoạn dây lần lượt là

A. 15 N ; 15 N.               B. 15 N ; 12 N.

C. 12N; 12 N.                 D. 12 N ; 15 N.

Chọn đáp án B

Bài 18.3.  Một thanh dài l = 1 m, khối lượng m = 1,5 kg. Một đầu thanh được gắn vào trần nhà nhờ một bản lề, đầu kia được giữ bằng một dây treo thẳng đứng (H.18.3). Trọng tâm của thanh cách bản lề một đoạn d = 0,4 m. Lấy g = 10 m/s2. Lực căng của dây là:

A. 6 N.                                 B. 5 N.

C.4N.                                   D. 3 N.

Chọn đáp án A

Bài 18.4: Một bàn đạp có trọng lượng không đáng kể, có chiều dài OA = 20 cm, quay dễ dàng quanh trục O nằm ngang (H.18.4). Một lò xo gắn vào điểm giữa C. Người ta tác dụng lên bàn đạp tại điểm A một lực F vuông góc với bàn đạp và có độ lớn 20 N. Bàn đạp ở trạng thái cân bằng khi lò xo có phương vuông góc với OA và bị ngắn đi một đoạn 8 cm so với khi không bị nén. Lực của lò xo tác dụng lên bàn đạp và độ cứng của lò xo là

A. 40 N ; 50 N/m.                    B. 10 N ; 125 N/m.

C. 40 N ; 5 N/m.                      D. 40 N ;500 N/m.

Chọn đáp án D

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!