Giải bài tập

Giải Bài 17, 18, 19, 20 trang 156 SBT Sinh 10: Sự tổng hợp ARN xảy ra ở pha nào trong kì trung gian ?

Chương IV Phân bào Sách bài tập Sinh học 10. Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 156 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 17: Trong chu kì tế bào, trình tự của các pha là…

17. Trong chu kì tế bào, trình tự của các pha là :

A. G1-> G2–>S–> M

Bạn đang xem: Giải Bài 17, 18, 19, 20 trang 156 SBT Sinh 10: Sự tổng hợp ARN xảy ra ở pha nào trong kì trung gian ?

B. S–> G1à–.G2à–>M

C. M–> G2–> S–> G1

D. G1–> S–> G2–>S

18. Sự tổng hợp ARN xảy ra ở pha nào trong kì trung gian ?

A. S và G2

B. G1. và G2

C. G1. và S.

D. S.

19. Sự nhân đôi ADN và NST xảy ra ở

A. Pha G1.

B. Pha G2.

C. Pha S.

D. Quá trình nguyên phân.

20. R là điểm kiểm soát sự phân bào nguyên phân có ở

A. Cuối pha G1.

B. Cuối pha S

C. Giữa pha G1..

D. Cuối pha G2.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 17, 18, 19, 20 trang 156 SBT Sinh 10: Sự tổng hợp ARN xảy ra ở pha nào trong kì trung gian ?” state=”close”]Chương IV Phân bào Sách bài tập Sinh học 10. Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 156 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 17: Trong chu kì tế bào, trình tự của các pha là…

17. Trong chu kì tế bào, trình tự của các pha là :

A. G1-> G2–>S–> M

B. S–> G1à–.G2à–>M

C. M–> G2–> S–> G1

D. G1–> S–> G2–>S

18. Sự tổng hợp ARN xảy ra ở pha nào trong kì trung gian ?

A. S và G2

B. G1. và G2

C. G1. và S.

D. S.

19. Sự nhân đôi ADN và NST xảy ra ở

A. Pha G1.

B. Pha G2.

C. Pha S.

D. Quá trình nguyên phân.

20. R là điểm kiểm soát sự phân bào nguyên phân có ở

A. Cuối pha G1.

B. Cuối pha S

C. Giữa pha G1..

D. Cuối pha G2.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!