Giải bài tập

Giải Bài 16, 17,18, 19, 20, 21 trang 165 SBT Sinh 10: Điều nào không đúng khi nói về vi sinh vật dị dưỡng ?

Chương V Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 16, 17,18, 19, 20, 21 trang 165 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 16: Môi trường nào sau đây là môi trường bán tổng hợp (g/1) ?…

16 Môi trường nào sau đây là môi trường bán tổng hợp (g/1) ?

A. NaNƠ3– 9, K2HP04– 4, MgS04– 1,5, KC1- 1,5, FeS04– 0,2, nước 1 lít, thạch 20g, pH = 5-6.

Bạn đang xem: Giải Bài 16, 17,18, 19, 20, 21 trang 165 SBT Sinh 10: Điều nào không đúng khi nói về vi sinh vật dị dưỡng ?

B. Peptôn – 10, cao thịt bò – 10, K0HPO4 – 3, NaCl – 3, nước 1 lít, thạch 20g, pH = 7.

C. Nước luộc khoai tây (500g khoai tây thái nhỏ + 1 lít nước đun sôi 20 phút) + peptôn lOg, thạch 20g, pH 6,8 – 7.

17.  Môi trường nào trong câu số 16 dùng để nuôi nấm mốc ?

A. Điều nào sau đây không đúng khi nói về vi sinh vật tự dưỡng ?

B. Nhận Cacbon từ C02 của khí quyển.

C. Nhận năng lượng từ ánh sáng mặt trời, c. Nhận năng lượng từ các phản ứng ôxi hoá CẤC hợp chất vô cơ.

D. Nhận Cacbon từ các hợp chất hữu cơ.

19. Loại vi sinh vật nào sau đây không phải là vi sinh vật tự dưỡng ?

A. Tảo đơn bào.

B. Vi khuẩn lưu huỳnh tía và lục.

C. Vi khuẩn nitrat hoá, ôxi hoá hiđrô và ôxi hoá lưu huỳnh.

 D. Nấm mốc.

20. Loại vi sinh vật nào sau đây không phải là vi sinh vật quang dưỡng ?

A. Vi khuẩn lam.

B. Tảo đơn bào.

C. Vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh.

D. Vi khuẩn lactic

 21. Điều nào sau đây không đúng khi nói về vi sinh vật dị dưỡng ?

A. Thu năng lượng nhờ ôxi hoá các hợp chất hữu cơ.

B. Sử dụng ánh sáng mặt trời làm nguồn năng lượng và các hợp chất hữu cơ làm nguồn cacbon.

C. Sử dụng các hợp chất hữu cơ vừa làm nguồn năng lượng vừa làm nguồn cacbon.

D. Ỗi hóa các hợp chất hữu cơ đơn giản để thu năng lượng và dùng CO2 làm nguồn cacbon.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 16, 17,18, 19, 20, 21 trang 165 SBT Sinh 10: Điều nào không đúng khi nói về vi sinh vật dị dưỡng ?” state=”close”]

Chương V Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật SBT Sinh lớp 10. Giải bài 16, 17,18, 19, 20, 21 trang 165 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 16: Môi trường nào sau đây là môi trường bán tổng hợp (g/1) ?…

16 Môi trường nào sau đây là môi trường bán tổng hợp (g/1) ?

A. NaNƠ3– 9, K2HP04– 4, MgS04– 1,5, KC1- 1,5, FeS04– 0,2, nước 1 lít, thạch 20g, pH = 5-6.

B. Peptôn – 10, cao thịt bò – 10, K0HPO4 – 3, NaCl – 3, nước 1 lít, thạch 20g, pH = 7.

C. Nước luộc khoai tây (500g khoai tây thái nhỏ + 1 lít nước đun sôi 20 phút) + peptôn lOg, thạch 20g, pH 6,8 – 7.

17.  Môi trường nào trong câu số 16 dùng để nuôi nấm mốc ?

A. Điều nào sau đây không đúng khi nói về vi sinh vật tự dưỡng ?

B. Nhận Cacbon từ C02 của khí quyển.

C. Nhận năng lượng từ ánh sáng mặt trời, c. Nhận năng lượng từ các phản ứng ôxi hoá CẤC hợp chất vô cơ.

D. Nhận Cacbon từ các hợp chất hữu cơ.

19. Loại vi sinh vật nào sau đây không phải là vi sinh vật tự dưỡng ?

A. Tảo đơn bào.

B. Vi khuẩn lưu huỳnh tía và lục.

C. Vi khuẩn nitrat hoá, ôxi hoá hiđrô và ôxi hoá lưu huỳnh.

 D. Nấm mốc.

20. Loại vi sinh vật nào sau đây không phải là vi sinh vật quang dưỡng ?

A. Vi khuẩn lam.

B. Tảo đơn bào.

C. Vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh.

D. Vi khuẩn lactic

 21. Điều nào sau đây không đúng khi nói về vi sinh vật dị dưỡng ?

A. Thu năng lượng nhờ ôxi hoá các hợp chất hữu cơ.

B. Sử dụng ánh sáng mặt trời làm nguồn năng lượng và các hợp chất hữu cơ làm nguồn cacbon.

C. Sử dụng các hợp chất hữu cơ vừa làm nguồn năng lượng vừa làm nguồn cacbon.

D. Ỗi hóa các hợp chất hữu cơ đơn giản để thu năng lượng và dùng CO2 làm nguồn cacbon.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!