Giải bài tập

Giải Bài 16, 17 trang 9 Sách BT Toán Đại số 10: Mọi hình vuông đều là hình thoi?

Bài 1. Mệnh đề – Giải bài 16, 17 trang 9 Sách bài tập Toán Đại số 10. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó…

Bài 16: Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó.

a) \(\forall x \in R:x.1 = x;\)

Bạn đang xem: Giải Bài 16, 17 trang 9 Sách BT Toán Đại số 10: Mọi hình vuông đều là hình thoi?

b) \(\forall x \in R:x.x = 1;\)

c) \(\forall n \in Z:n \le {n^2}\).

a) \(\forall x \in R:x.1 = x\) . Mệnh đề sai.

b) \(\forall x \in R:x.x = 1\) . Mệnh đề đúng.

c) \(\forall n \in Z:n \le {n^2}\) . Mệnh đề đúng.


Bài 17; Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó.

a) Mọi hình vuông đều là hình thoi;

b) Có một tam giác cân không phải là tam giác đều.

a) Có ít nhất một hình vuông không phải là hình thoi. Mệnh đề sai.

b) Mọi tam giác cân là tam giác đều. Mệnh đề sai.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 16, 17 trang 9 Sách BT Toán Đại số 10: Mọi hình vuông đều là hình thoi?” state=”close”]Bài 1. Mệnh đề – Giải bài 16, 17 trang 9 Sách bài tập Toán Đại số 10. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó…

Bài 16: Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó.

a) \(\forall x \in R:x.1 = x;\)

b) \(\forall x \in R:x.x = 1;\)

c) \(\forall n \in Z:n \le {n^2}\).

a) \(\forall x \in R:x.1 = x\) . Mệnh đề sai.

b) \(\forall x \in R:x.x = 1\) . Mệnh đề đúng.

c) \(\forall n \in Z:n \le {n^2}\) . Mệnh đề đúng.


Bài 17; Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó.

a) Mọi hình vuông đều là hình thoi;

b) Có một tam giác cân không phải là tam giác đều.

a) Có ít nhất một hình vuông không phải là hình thoi. Mệnh đề sai.

b) Mọi tam giác cân là tam giác đều. Mệnh đề sai.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!