Giải bài tập

Giải Bài 14, 15, 16, 17 trang 156 SBT Sinh 12: Con người ở hệ sinh thái nào trong số 4 hệ sinh thái sau bị nhiễm độc nhiều nhất ?

Giải bài 14, 15, 16, 17 trang 156 Sách bài tập Sinh học 12. Chương VIII Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường. Câu 14: Chuỗi thức ăn của hệ sinh thái ở nước thường dài hơn hệ sinh thái trên cạn vì…;Con người ở hệ sinh thái nào trong số 4 hệ sinh thái sau bị nhiễm độc nhiều nhất ?

14*. Chuỗi thức ăn của hệ sinh thái ở nước thường dài hơn hệ sinh thái trên cạn vì .

A. hệ sinh thái dưới nước có đa dạng sinh học cao hơn

Bạn đang xem: Giải Bài 14, 15, 16, 17 trang 156 SBT Sinh 12: Con người ở hệ sinh thái nào trong số 4 hệ sinh thái sau bị nhiễm độc nhiều nhất ?

B. môi trường nước không bị năng lượng sáng mặt trời đốt nóng,

C. môi trường nước có nhiệt độ ổn địnhẽ

D. môi trường nước giàu chất dinh dưỡng hơn môi trường trên cạn.

15. Nếu cả 4 hệ sinh thái dưới đây đều bị ồ nhiễm thuỷ ngân với mức độ ngang nhau, con người ở hệ sinh thái nào trong số 4 hệ sinh thái đó bị nhiễm độc nhiều nhất ?

A. Tảo đơn bào ⟶ động vật phù du ⟶ cá ⟶ người.

B. Tảo đơn bào ⟶ động vật phù du ⟶ giáp xác ⟶ cá ⟶ chim ⟶ người,

C. Tảo đơn bào ⟶ cá ⟶ người.

D. Tảo đơn bào ⟶ thân mềm ⟶ cá ⟶người.

16. Trong một hệ sinh thái, sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng được kí hiệu bằng các chữ từ A đến E. Trong đó

A = 500 kg.                          B = 600 kg.

C= 5000 kg.                         D = 50 kg.

E = 5 kg.

Hệ sinh thái nào có chuỗi thức ăn sau là có thể xảy ra ?

A. A ⟶ B ⟶ C ⟶ D.

B. E ⟶ D ⟶ A ⟶ C.

C. E ⟶ D ⟶C ⟶ B.

D. C ⟶ A ⟶ D ⟶ E.

17. Kiểu hệ sinh thái nào sau đây có đặc trưng là bức xạ mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, được cung cấp thêm một phần vật chất cho hệ sinh thái và có số lượng loài hạn chế ?

A. Hệ sinh thái tự nhiên.

B. Hệ sinh thái nông nghiệp.

C. Hệ sinh thái thành phố.

D. Hệ sinh thái thuỷ sinh.

ĐÁP ÁN

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 14, 15, 16, 17 trang 156 SBT Sinh 12: Con người ở hệ sinh thái nào trong số 4 hệ sinh thái sau bị nhiễm độc nhiều nhất ?” state=”close”]Giải bài 14, 15, 16, 17 trang 156 Sách bài tập Sinh học 12. Chương VIII Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường. Câu 14: Chuỗi thức ăn của hệ sinh thái ở nước thường dài hơn hệ sinh thái trên cạn vì…;Con người ở hệ sinh thái nào trong số 4 hệ sinh thái sau bị nhiễm độc nhiều nhất ?

14*. Chuỗi thức ăn của hệ sinh thái ở nước thường dài hơn hệ sinh thái trên cạn vì .

A. hệ sinh thái dưới nước có đa dạng sinh học cao hơn

B. môi trường nước không bị năng lượng sáng mặt trời đốt nóng,

C. môi trường nước có nhiệt độ ổn địnhẽ

D. môi trường nước giàu chất dinh dưỡng hơn môi trường trên cạn.

15. Nếu cả 4 hệ sinh thái dưới đây đều bị ồ nhiễm thuỷ ngân với mức độ ngang nhau, con người ở hệ sinh thái nào trong số 4 hệ sinh thái đó bị nhiễm độc nhiều nhất ?

A. Tảo đơn bào ⟶ động vật phù du ⟶ cá ⟶ người.

B. Tảo đơn bào ⟶ động vật phù du ⟶ giáp xác ⟶ cá ⟶ chim ⟶ người,

C. Tảo đơn bào ⟶ cá ⟶ người.

D. Tảo đơn bào ⟶ thân mềm ⟶ cá ⟶người.

16. Trong một hệ sinh thái, sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng được kí hiệu bằng các chữ từ A đến E. Trong đó

A = 500 kg.                          B = 600 kg.

C= 5000 kg.                         D = 50 kg.

E = 5 kg.

Hệ sinh thái nào có chuỗi thức ăn sau là có thể xảy ra ?

A. A ⟶ B ⟶ C ⟶ D.

B. E ⟶ D ⟶ A ⟶ C.

C. E ⟶ D ⟶C ⟶ B.

D. C ⟶ A ⟶ D ⟶ E.

17. Kiểu hệ sinh thái nào sau đây có đặc trưng là bức xạ mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, được cung cấp thêm một phần vật chất cho hệ sinh thái và có số lượng loài hạn chế ?

A. Hệ sinh thái tự nhiên.

B. Hệ sinh thái nông nghiệp.

C. Hệ sinh thái thành phố.

D. Hệ sinh thái thuỷ sinh.

ĐÁP ÁN

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!