Giải bài tập

Giải Bài 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 trang 33, 34 SBT Lý 10: Chu kì của vệ tinh trên quỹ đạo gần Mặt Trăng gần đúng bằng bao nhiêu?

Bài 14 Lực hướng tâm Sách bài tập Vật lí 10.Giải bài 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 trang 33, 34 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 14.1: Hai vệ tinh nhân tạo I và II bay quanh Trái Đất trên quỹ đạo tròn bán kính lần lượt là r và 2r…

Bài 14.1: Hai vệ tinh nhân tạo I và II bay quanh Trái Đất trên quỹ đạo tròn bán kính lần lượt là r và 2r. Tốc độ của vệ tinh là I và v1. Hỏi tốc độ v2 của vệ tinh II là bao nhiêu?

A. 2v1.              B. v1.

Bạn đang xem: Giải Bài 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 trang 33, 34 SBT Lý 10: Chu kì của vệ tinh trên quỹ đạo gần Mặt Trăng gần đúng bằng bao nhiêu?

C.\({{{v_1}} \over {\sqrt 2 }}\)               D. v1/2.

Chọn đáp án C

Bài 14.2: Gia tốc rơi tự do trên bề mặt của Mặt Trăng là g = 1,6 m/s2. Bán kính củí Mặt Trăng là 1,7.106 m. Chu kì của vệ tinh trên quỹ đạo gần Mặt Trăng gầi đúng bằng

A. l,0.103 s.     B. 6,5.103 s.     C. 5,0.106 s.      D. 7,1.1012s.

Chọn đáp án B

Bài 14.3. Một người buộc một hòn đá vào đầu một sợi dây và quay sao cho cả dây và vật chuyển động tròn đểu trong mặt phẳng nằm ngang. Muốn hòn đá chuyển động trên đường tròn bán kính 3 m với tốc độ 2 m/s thì người ấy phải giữ dây với một lực bằng 10 N. Khối lượng của hòn đá bằng

A. 22,5 kg.     B. 13,3 kg.        C. 7,5 kg.              D. 0,13 kg.

Chọn đáp án C

Bài 14.4. Một người buộc một hòn đá vào đầu một sợi dây rồi quay dây trong mặt phẳng thẳng đứng. Hòn đá có khối lượng 0,4 kg, chuyển động trên đường tròn bán kính 0,5 m với tốc độ góc không đổi 8 rad/s. Lấy g = 10 m/s2. Hỏi lực căng của dây khi hòn đá ở đỉnh của đường tròn ?

A. 8,8 N.           B. 10,5 N.          C. 12,8 N.   D. 19,6 N.

Chọn đáp án A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 trang 33, 34 SBT Lý 10: Chu kì của vệ tinh trên quỹ đạo gần Mặt Trăng gần đúng bằng bao nhiêu?” state=”close”]Bài 14 Lực hướng tâm Sách bài tập Vật lí 10.Giải bài 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 trang 33, 34 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 14.1: Hai vệ tinh nhân tạo I và II bay quanh Trái Đất trên quỹ đạo tròn bán kính lần lượt là r và 2r…

Bài 14.1: Hai vệ tinh nhân tạo I và II bay quanh Trái Đất trên quỹ đạo tròn bán kính lần lượt là r và 2r. Tốc độ của vệ tinh là I và v1. Hỏi tốc độ v2 của vệ tinh II là bao nhiêu?

A. 2v1.              B. v1.

C.\({{{v_1}} \over {\sqrt 2 }}\)               D. v1/2.

Chọn đáp án C

Bài 14.2: Gia tốc rơi tự do trên bề mặt của Mặt Trăng là g = 1,6 m/s2. Bán kính củí Mặt Trăng là 1,7.106 m. Chu kì của vệ tinh trên quỹ đạo gần Mặt Trăng gầi đúng bằng

A. l,0.103 s.     B. 6,5.103 s.     C. 5,0.106 s.      D. 7,1.1012s.

Chọn đáp án B

Bài 14.3. Một người buộc một hòn đá vào đầu một sợi dây và quay sao cho cả dây và vật chuyển động tròn đểu trong mặt phẳng nằm ngang. Muốn hòn đá chuyển động trên đường tròn bán kính 3 m với tốc độ 2 m/s thì người ấy phải giữ dây với một lực bằng 10 N. Khối lượng của hòn đá bằng

A. 22,5 kg.     B. 13,3 kg.        C. 7,5 kg.              D. 0,13 kg.

Chọn đáp án C

Bài 14.4. Một người buộc một hòn đá vào đầu một sợi dây rồi quay dây trong mặt phẳng thẳng đứng. Hòn đá có khối lượng 0,4 kg, chuyển động trên đường tròn bán kính 0,5 m với tốc độ góc không đổi 8 rad/s. Lấy g = 10 m/s2. Hỏi lực căng của dây khi hòn đá ở đỉnh của đường tròn ?

A. 8,8 N.           B. 10,5 N.          C. 12,8 N.   D. 19,6 N.

Chọn đáp án A

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!