Giải bài tập

Giải Bài 14.1, 14.2, 14.3, 11.4 trang 34, 35 Sách BT Lý 11:  Câu nào dưới đây nói về hiện tượng điện phân có dương cực tan là đúng ?

Bài 14 Dòng điện trong chất điện phân Sách bài tập Vật Lí 11.Giải bài 14.1, 14.2, 14.3, 11.4 trang 34, 35. Câu 14.1: Câu nào dưới đây nói về bản chất dòng điện trong chất điện phân là đúng ?…;  Câu nào dưới đây nói về hiện tượng điện phân có dương cực tan là đúng ?

Bài 14.1: Câu nào dưới đây nói về bản chất dòng điện trong chất điện phân là đúng ?

A. Là dòng các êlectron chuyển động có hướng ngược chiều điện trường.

Bạn đang xem: Giải Bài 14.1, 14.2, 14.3, 11.4 trang 34, 35 Sách BT Lý 11:  Câu nào dưới đây nói về hiện tượng điện phân có dương cực tan là đúng ?

B. Là dòng các ion dương-chuyển động có hướng thuận chiều điện trường.

C. Là dòng các ion âm chuyển động có hướng ngược chiều điện trường.

D. Là dòng chuyển động có hướng đồng thời của các ion dương thuận chiều điện trường và của các ion âm ngược chiều điện trường.

Đáp án D

Bài 14.2: Câu nào dưới đây nói về hiện tượng điện phân có dương cực tan là đúng ?

A. Là hiện tượng điện phân dung dịch axit hoặc bazơ với điện cực là graphit.

B. Là hiện tượng điện phân dung dịch muối có chứa kim loại dùng làm catôt

C. Là hiện tượng điện phân dung dịch muối có chứa kim loại dùng làm anôt. Kết quả là kim loại tan dần từ anôt tải sang catôt.

D. Là hiện tượng điện phân dung dịch muối có chứa kim loại dùng làm anôt. Kết quả là kim loại được tải dần từ catôt sang anôt.

Đáp án C

Bài 14.3: Một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực bằng niken. Xác định khối lượng niken bám vào catôt khi cho dòng điện cường độ I = 5,0 A chạy qua bình này trong khoảng thời gian t = 1 giờ. Đương lượng điện hoá của niken là 0,3.10-3 g/C.

A. 1,5 kg.                             B. 5,4 g.

C. 1,5 g.                               D. 5,4 kg.

Đáp án B

Khối lượng của niken được giải phóng ra ở điện cực của bình điện phân tuân theo định luật I Fa-ra-đây :

m = kq = kIt

trong đó k là đương lượng điện hoá của niken, q = It là điện lượng chuyển qua dung dịch điện phân.

Thay số, ta tìm được : m = 0,3.10-3.5,0.3600 = 5,4g.

Bài 14.4: Một bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphat (CuS04) có anôt bằng đồng. Cho dòng điện không đổi chạy qua bình này trong thời gian 30 phút, khi đó khối lượng của catôt tăng thêm 1,143 g. Xác định cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân. Đồng (Cu) có khối lượng mol là của A = 63,5 g/mol.

A. 0,965 A.                          B. 1,93 A.

C. 0,965 mA.                       D. 1,93 mA.

Đáp án B

Áp dụng công thức Fa-ra-đây về điện phân dung dịch đồng sunphat (CuSO4) có anôt bằng đồng (Cu), ta có:

\(m = {1 \over F}.{A \over n}.It = {1 \over {96500}}.{A \over n}.It\)

Thay số, với A = 63,5 g/mol, n = 2, t = 30 phút = 1800 giây và m = 1,143 g. ta tìm được cường độ dòng điện chạy qua dung dịch điện phân :

\(I = {{96500.nm} \over {At}} = {{96500.2.1,143} \over {63,5.30.60}} = 1,93A\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 14.1, 14.2, 14.3, 11.4 trang 34, 35 Sách BT Lý 11:  Câu nào dưới đây nói về hiện tượng điện phân có dương cực tan là đúng ?” state=”close”]Bài 14 Dòng điện trong chất điện phân Sách bài tập Vật Lí 11.Giải bài 14.1, 14.2, 14.3, 11.4 trang 34, 35. Câu 14.1: Câu nào dưới đây nói về bản chất dòng điện trong chất điện phân là đúng ?…;  Câu nào dưới đây nói về hiện tượng điện phân có dương cực tan là đúng ?

Bài 14.1: Câu nào dưới đây nói về bản chất dòng điện trong chất điện phân là đúng ?

A. Là dòng các êlectron chuyển động có hướng ngược chiều điện trường.

B. Là dòng các ion dương-chuyển động có hướng thuận chiều điện trường.

C. Là dòng các ion âm chuyển động có hướng ngược chiều điện trường.

D. Là dòng chuyển động có hướng đồng thời của các ion dương thuận chiều điện trường và của các ion âm ngược chiều điện trường.

Đáp án D

Bài 14.2: Câu nào dưới đây nói về hiện tượng điện phân có dương cực tan là đúng ?

A. Là hiện tượng điện phân dung dịch axit hoặc bazơ với điện cực là graphit.

B. Là hiện tượng điện phân dung dịch muối có chứa kim loại dùng làm catôt

C. Là hiện tượng điện phân dung dịch muối có chứa kim loại dùng làm anôt. Kết quả là kim loại tan dần từ anôt tải sang catôt.

D. Là hiện tượng điện phân dung dịch muối có chứa kim loại dùng làm anôt. Kết quả là kim loại được tải dần từ catôt sang anôt.

Đáp án C

Bài 14.3: Một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực bằng niken. Xác định khối lượng niken bám vào catôt khi cho dòng điện cường độ I = 5,0 A chạy qua bình này trong khoảng thời gian t = 1 giờ. Đương lượng điện hoá của niken là 0,3.10-3 g/C.

A. 1,5 kg.                             B. 5,4 g.

C. 1,5 g.                               D. 5,4 kg.

Đáp án B

Khối lượng của niken được giải phóng ra ở điện cực của bình điện phân tuân theo định luật I Fa-ra-đây :

m = kq = kIt

trong đó k là đương lượng điện hoá của niken, q = It là điện lượng chuyển qua dung dịch điện phân.

Thay số, ta tìm được : m = 0,3.10-3.5,0.3600 = 5,4g.

Bài 14.4: Một bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphat (CuS04) có anôt bằng đồng. Cho dòng điện không đổi chạy qua bình này trong thời gian 30 phút, khi đó khối lượng của catôt tăng thêm 1,143 g. Xác định cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân. Đồng (Cu) có khối lượng mol là của A = 63,5 g/mol.

A. 0,965 A.                          B. 1,93 A.

C. 0,965 mA.                       D. 1,93 mA.

Đáp án B

Áp dụng công thức Fa-ra-đây về điện phân dung dịch đồng sunphat (CuSO4) có anôt bằng đồng (Cu), ta có:

\(m = {1 \over F}.{A \over n}.It = {1 \over {96500}}.{A \over n}.It\)

Thay số, với A = 63,5 g/mol, n = 2, t = 30 phút = 1800 giây và m = 1,143 g. ta tìm được cường độ dòng điện chạy qua dung dịch điện phân :

\(I = {{96500.nm} \over {At}} = {{96500.2.1,143} \over {63,5.30.60}} = 1,93A\)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!