Giải bài tập

Giải Bài 13, 14, 1.1 trang 158 SBT Toán 9 tập 1: Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm bên ngoài đường tròn. Dựng đường kính COD sao cho AC = BD

Bài 1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn  – SBT Toán lớp 9: Giải bài 13, 14, 1.1 trang 158 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 13: Tam giác ABC cân tại A, BC = 12cm, đường cao AH = 4cm. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC; Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm bên ngoài đường tròn. Dựng đường kính COD sao cho AC = BD…

Câu13*: Tam giác ABC cân tại A, BC = 12cm, đường cao AH = 4cm. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Bạn đang xem: Giải Bài 13, 14, 1.1 trang 158 SBT Toán 9 tập 1: Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm bên ngoài đường tròn. Dựng đường kính COD sao cho AC = BD

Kéo dài đường cao AH cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại D. Goi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Vì tam giác ABC cân tại A nên AH là đường trung trực của BC. Suy ra AD là đường trung trực của BC.

Khi đó O thuộc AD hay AD là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Tam giác ACD nội tiếp trong (O) có  AD là đường kính suy ra: \(\widehat {ACD} = 90^\circ \)

Tam giác ACD vuông tại C nên theo hệ thức liên hệ giữa đường cao và hình chiếu, ta có:\(C{H^2} = HA.HD\)

Suy ra:\(HD = {{C{H^2}} \over {HA}} = {{{{\left( {{{BC} \over 2}} \right)}^2}} \over {HA}}\)

                   =\({{{{\left( {{{12} \over 2}} \right)}^2}} \over 4} = {{{6^2}} \over 4} = {{36} \over 4} = 9\) (cm)

Ta có: AD = AH +HD = 4 + 9 = 13 (cm)

Vậy bán kính của đường tròn (O) là: \(R = {{AD} \over 2} = {{13} \over 2} = 6,5\) (cm)


Câu 14*: Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm bên ngoài đường tròn. Dựng đường kính COD sao cho AC = BD.

*        Cách dựng

−     Dựng  đối xứng với A quan tâm O của đường tròn.

−     Dựng đường thẳng x là đường trung trực của A’B.

−     Gọi giao điểm của đường thẳng x và đường tròn (O) là D.

−     Dựng đường kính COD.

*         Chứng minh

Ta có: OA = OA’ và OD = OC

Suy ra tứ giác ACA’D là hình bình hành.

Suy ra: AC = A’D

Lại có: A’D = DB (tính chất đường trung trực)

Suy ra: AC = BD.


Câu 1.1: Xét tính đúng – sai của mỗi khẳng định sau

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O).

a)      Nếu BC là đường kính của đường tròn thì \(\widehat {BAC} = 90^\circ \).

b)      Nếu AB = AC thì AO vuông góc với BC.

c)      Nếu tam giác ABC không vuông góc thì điểm O nằm  bên trong tam giác đó.

a)      Đúng ; b) Đúng ; c) Sai.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 13, 14, 1.1 trang 158 SBT Toán 9 tập 1: Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm bên ngoài đường tròn. Dựng đường kính COD sao cho AC = BD” state=”close”]Bài 1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn  – SBT Toán lớp 9: Giải bài 13, 14, 1.1 trang 158 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Câu 13: Tam giác ABC cân tại A, BC = 12cm, đường cao AH = 4cm. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC; Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm bên ngoài đường tròn. Dựng đường kính COD sao cho AC = BD…

Câu13*: Tam giác ABC cân tại A, BC = 12cm, đường cao AH = 4cm. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Kéo dài đường cao AH cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại D. Goi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Vì tam giác ABC cân tại A nên AH là đường trung trực của BC. Suy ra AD là đường trung trực của BC.

Khi đó O thuộc AD hay AD là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Tam giác ACD nội tiếp trong (O) có  AD là đường kính suy ra: \(\widehat {ACD} = 90^\circ \)

Tam giác ACD vuông tại C nên theo hệ thức liên hệ giữa đường cao và hình chiếu, ta có:\(C{H^2} = HA.HD\)

Suy ra:\(HD = {{C{H^2}} \over {HA}} = {{{{\left( {{{BC} \over 2}} \right)}^2}} \over {HA}}\)

                   =\({{{{\left( {{{12} \over 2}} \right)}^2}} \over 4} = {{{6^2}} \over 4} = {{36} \over 4} = 9\) (cm)

Ta có: AD = AH +HD = 4 + 9 = 13 (cm)

Vậy bán kính của đường tròn (O) là: \(R = {{AD} \over 2} = {{13} \over 2} = 6,5\) (cm)


Câu 14*: Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm bên ngoài đường tròn. Dựng đường kính COD sao cho AC = BD.

*        Cách dựng

−     Dựng  đối xứng với A quan tâm O của đường tròn.

−     Dựng đường thẳng x là đường trung trực của A’B.

−     Gọi giao điểm của đường thẳng x và đường tròn (O) là D.

−     Dựng đường kính COD.

*         Chứng minh

Ta có: OA = OA’ và OD = OC

Suy ra tứ giác ACA’D là hình bình hành.

Suy ra: AC = A’D

Lại có: A’D = DB (tính chất đường trung trực)

Suy ra: AC = BD.


Câu 1.1: Xét tính đúng – sai của mỗi khẳng định sau

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O).

a)      Nếu BC là đường kính của đường tròn thì \(\widehat {BAC} = 90^\circ \).

b)      Nếu AB = AC thì AO vuông góc với BC.

c)      Nếu tam giác ABC không vuông góc thì điểm O nằm  bên trong tam giác đó.

a)      Đúng ; b) Đúng ; c) Sai.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!