Giải bài tập

Giải bài 1,2,3,4 trang 91, 92 Toán 9: Câu hỏi ôn tập chương 1 hình 9 tập 1

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 1,2,3,4 trang 91, 92 SGK Toán lớp 9: Câu hỏi ôn tập chương 1 hình học 9: Hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Bài 1.hinh 36Cho hình 36. Hãy viết các hệ thức giữa:

a) Cạnh huyền, cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền.

Bạn đang xem: Giải bài 1,2,3,4 trang 91, 92 Toán 9: Câu hỏi ôn tập chương 1 hình 9 tập 1

b) Các cạnh góc vuông p, r và đường cao h.

c) Đường cao h và hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền p’, r’.

Đáp án bài 1: a) p2 = q.p’  ;    r2 = q.r’

b) 1/ h2 = 1/ p2  + 1/ r2

c) h2 =p’.r’


Bài 2 trang 91 a) Hãy viết công thức tính các tỉ số lượng giác của góc αhinh 37
b) Hãy viết hệ thức giữa các tỉ số lượng giác của góc α và các tỉ số lượng giác của góc β .

a) Sin α = b/ a ; Cos α = c / a

Tg α = b / c    ;   Cotg α = c / b

b) Sin β = Cos α ; Cos β = Sin α

Tg β = Cotg α ;    Cotg β = Tg α


Bài 3. Xem hình 37.
a) Hãy viết công thức tính các cạnh góc vuông b và c theo cạnh huyền a và tỉ số lượng giác các góc α và β.

b) Hãy viết công thức tính mỗi cạnh góc vuông theo cạnh góc vuông kia và tỉ số lượng giác của góc α và β

ĐS: a) b = a sin α = a cos β
c = a sin β = a cos α

b) b = c tg α = c cotg β
c = b tg β = b cotg α


Bài 4. Để giải một tam giác vuông, cần biết ít nhất mấy góc và cạnh? Có lưu ý gì về số cạnh?

Để giải một tam giác vuông, cần biết 2 hai cạnh hoặc một cạnh và một góc nhọn như ậy, để giải một tam giác vuông cần biết ít nhất 1 yếu tố là cạnh.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Giải bài 1,2,3,4 trang 91, 92 Toán 9: Câu hỏi ôn tập chương 1 hình 9 tập 1″ state=”close”]

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 1,2,3,4 trang 91, 92 SGK Toán lớp 9: Câu hỏi ôn tập chương 1 hình học 9: Hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Bài 1.hinh 36Cho hình 36. Hãy viết các hệ thức giữa:

a) Cạnh huyền, cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền.

b) Các cạnh góc vuông p, r và đường cao h.

c) Đường cao h và hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền p’, r’.

Đáp án bài 1: a) p2 = q.p’  ;    r2 = q.r’

b) 1/ h2 = 1/ p2  + 1/ r2

c) h2 =p’.r’


Bài 2 trang 91 a) Hãy viết công thức tính các tỉ số lượng giác của góc αhinh 37
b) Hãy viết hệ thức giữa các tỉ số lượng giác của góc α và các tỉ số lượng giác của góc β .

a) Sin α = b/ a ; Cos α = c / a

Tg α = b / c    ;   Cotg α = c / b

b) Sin β = Cos α ; Cos β = Sin α

Tg β = Cotg α ;    Cotg β = Tg α


Bài 3. Xem hình 37.
a) Hãy viết công thức tính các cạnh góc vuông b và c theo cạnh huyền a và tỉ số lượng giác các góc α và β.

b) Hãy viết công thức tính mỗi cạnh góc vuông theo cạnh góc vuông kia và tỉ số lượng giác của góc α và β

ĐS: a) b = a sin α = a cos β
c = a sin β = a cos α

b) b = c tg α = c cotg β
c = b tg β = b cotg α


Bài 4. Để giải một tam giác vuông, cần biết ít nhất mấy góc và cạnh? Có lưu ý gì về số cạnh?

Để giải một tam giác vuông, cần biết 2 hai cạnh hoặc một cạnh và một góc nhọn như ậy, để giải một tam giác vuông cần biết ít nhất 1 yếu tố là cạnh.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!