Giải bài tập

Giải Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7 trang 88 vật lý 10: Giải Bài toán về chuyển động ném ngang

Bài 15 –  Giải bài 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7 trang 88 SGK Vật Lý 10: Bài toán về chuyển động ném ngang Chương 2.

Bài 1: Để khảo sát chuyển-động ném-ngang, ta chọn tọa độ  đề – các như thế nào là thích hợp nhất? Nêu cách phân tích chuyển-động ném-ngang thành hai chuyển động thành phần theo hai trục của hệ tọa độ đó.

– Chọn hệ toạ độ thích hợp nhất cho việc phân tích chuyển-động-ném-ngang thành hai chuyển động thành phần.

Bạn đang xem: Giải Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7 trang 88 vật lý 10: Giải Bài toán về chuyển động ném ngang

– Áp dụng định luật II Niu-tơn để lập các phương trình cho hai chuyển động thành phần của chuyển-động-ném-ngang.

– Tổng hợp hai chuyển động thành phần để được chuyển động tổng hợp (chuyển động thực).

– Vẽ được (một cách định tính) quỹ đạo parabol của một vật bị ném ngang


Bài 2: Viết các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang và cho biết tính chất của mỗi chuyển động thành phần.

2016-10-23_211644


Bài 3: Lập phương trình quỹ đạo của chuyển động ném-ngang, các công thức tính thời gian chuyển động thành phần.

Khi vật M chuyển động thì các hình chiếu Mx và My của nó trên hai trục toạ độ cũng chuyển động theo

2016-10-23_212033

Thời gian chuyển động tổng hợp bằng thời gian chuyển động thành phần theo trục Oy. Suy ra thời gian chuyển-động ném ngang của vật bằng thời gian rơi rự do từ cùng một độ cao.

2016-10-23_212104


Bài 4: Bi A có khối lượng lớn gấp đôi bi B. cùng  một lúc tại mái nhà, bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí

Hãy cho biết câu nào dưới đây là đúng?

A. A chạm đất trước

B. A chạm đất sau

C. Cả hai chạm đất cùng một lúc

D. Chưa đủ thông tin để trả lời.

Đáp án: C (do thời gian rơi không phụ thuộc vào khối lượng).


Bài 5: Một máy bay bay theo phương ngang ở cùng độ cao 10km với tốc độ 720km. Viên phi công phải thả quả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) bao nhiêu để thả quả bom rơi trúng mục tiêu? Lấy g = 10m/s2. Vẽ một cách gần đúng dạng quỹ đạo của quả bom.

2016-10-23_212437

vo = 720 km/h = 200 m/s
Thời gian bom rơi chạm đất kể từ lúc thả:

2016-10-23_212720

Tầm xa của bom ( máy bay thả bom cách mục tiêu)
L = v0t = 200 . √(2.10³)
≈ 8944 m = 8,9 km


Bài 6 trang 88 Lý 10: Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao

h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phương ngang) ?  Lấy g = 10m/s2

Thời gian hòn bi rơi là:

A. 0,35s

B. 0,125s

C. 0,5s

D. 0,25s

HD: Thời gian rơi của bi:

2016-10-23_212831

Chọn: C


Bài 7: Với số liệu bài 6, hỏi tốc độ của viên bi lúc rời khỏi bàn ?

A. 4,28 m/s;

B. 3 m/s;

C. 12 m/s;

D. 6 m/s;

Giải bài 7: Áp dụng công thức tính tầm xa:

2016-10-23_213127

=> V0  = 3m/s

Chọn đáp án: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7 trang 88 vật lý 10: Bài toán về chuyển động ném ngang” state=”close”]

Bài 15 –  Giải bài 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7 trang 88 SGK Vật Lý 10: Bài toán về chuyển động ném ngang Chương 2.

Bài 1: Để khảo sát chuyển-động ném-ngang, ta chọn tọa độ  đề – các như thế nào là thích hợp nhất? Nêu cách phân tích chuyển-động ném-ngang thành hai chuyển động thành phần theo hai trục của hệ tọa độ đó.

– Chọn hệ toạ độ thích hợp nhất cho việc phân tích chuyển-động-ném-ngang thành hai chuyển động thành phần.

– Áp dụng định luật II Niu-tơn để lập các phương trình cho hai chuyển động thành phần của chuyển-động-ném-ngang.

– Tổng hợp hai chuyển động thành phần để được chuyển động tổng hợp (chuyển động thực).

– Vẽ được (một cách định tính) quỹ đạo parabol của một vật bị ném ngang


Bài 2: Viết các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang và cho biết tính chất của mỗi chuyển động thành phần.

2016-10-23_211644


Bài 3: Lập phương trình quỹ đạo của chuyển động ném-ngang, các công thức tính thời gian chuyển động thành phần.

Khi vật M chuyển động thì các hình chiếu Mx và My của nó trên hai trục toạ độ cũng chuyển động theo

2016-10-23_212033

Thời gian chuyển động tổng hợp bằng thời gian chuyển động thành phần theo trục Oy. Suy ra thời gian chuyển-động ném ngang của vật bằng thời gian rơi rự do từ cùng một độ cao.

2016-10-23_212104


Bài 4: Bi A có khối lượng lớn gấp đôi bi B. cùng  một lúc tại mái nhà, bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí

Hãy cho biết câu nào dưới đây là đúng?

A. A chạm đất trước

B. A chạm đất sau

C. Cả hai chạm đất cùng một lúc

D. Chưa đủ thông tin để trả lời.

Đáp án: C (do thời gian rơi không phụ thuộc vào khối lượng).


Bài 5: Một máy bay bay theo phương ngang ở cùng độ cao 10km với tốc độ 720km. Viên phi công phải thả quả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) bao nhiêu để thả quả bom rơi trúng mục tiêu? Lấy g = 10m/s2. Vẽ một cách gần đúng dạng quỹ đạo của quả bom.

2016-10-23_212437

vo = 720 km/h = 200 m/s
Thời gian bom rơi chạm đất kể từ lúc thả:

2016-10-23_212720

Tầm xa của bom ( máy bay thả bom cách mục tiêu)
L = v0t = 200 . √(2.10³)
≈ 8944 m = 8,9 km


Bài 6 trang 88 Lý 10: Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao

h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phương ngang) ?  Lấy g = 10m/s2

Thời gian hòn bi rơi là:

A. 0,35s

B. 0,125s

C. 0,5s

D. 0,25s

HD: Thời gian rơi của bi:

2016-10-23_212831

Chọn: C


Bài 7: Với số liệu bài 6, hỏi tốc độ của viên bi lúc rời khỏi bàn ?

A. 4,28 m/s;

B. 3 m/s;

C. 12 m/s;

D. 6 m/s;

Giải bài 7: Áp dụng công thức tính tầm xa:

2016-10-23_213127

=> V0  = 3m/s

Chọn đáp án: B

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!