Giải bài tập

Giải Bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 79 SBT Sinh 12: Ở người, yếu tố nào xác định giới tính nam ?

Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 79 Sách bài tập Sinh học 12. Chương 5 Di truyền học người. Câu 11: Trong chẩn đoán trước sinh, kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm kiểm tra…;  Ở người, yếu tố nào xác định giới tính nam ?

11. Trong chẩn đoán trước sinh, kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm kiểm tra

A. tính chất của nước ối.

Bạn đang xem: Giải Bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 79 SBT Sinh 12: Ở người, yếu tố nào xác định giới tính nam ?

B. tế bào tử cung của người mẹ.

C. tế bào phôi bong ra trong nước ối

D. cả A và B.

12. Tại sao hội chứng Đao là loại phổ biến nhất trong các hội chứng do đột biến số lượng NST đã gặp ở người ?

A. Việc thêm một NST 21 làm tăng vốn gen của người giúp họ sống tốt.

B. Thừa một NST 21 dễ phát hiện được bằng phương pháp di truyền tế bào.

C. NST 21 rất nhỏ, chứa ít gen hơn các NST khác nên sự mất cân bằng do thừa 1 NST 21 ít nghiêm trọng hơn nên người bệnh còn sốnơ được.

D. Cả A và B.

13. Ở người, yếu tố nào xác định giới tính nam ?

A. Môi trường.

B. Kiểu gen.

C. Sự có mặt của NST X trong hợp tử.

D. Sự có mặt của NST Y trong hợp tửề

14. Trong nghiên cứu di truyền người, phương pháp lập phả hệ dùng để

A. theo dõi một đặc điểm hay một bệnh qua một số thế hệ.

B. xác định một đặc điểm hay một bệnh có phải di truyền hay khôngề Nếu là di truyền thì di truyền theo quy luật nào.

C. xác định đặc điểm hay bệnh di truyền trên NST thường hay có liên kết với NST giới tính.

D. cả A, B và C.

15. Tư vấn di truyền y học nhằm mục đích

A. chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên về khả năng mắc một loại bệnh di truyền ở đời sau

B. cho lời khuyên trong kết hôn giữa những người có mang gen bệnh ở trạng thái dị hợp.

C. định hướng trong sinh đẻ, dự phòng và tránh hậu quả sinh ra những trẻ tật nguyền.

D. cả A, B và C.

ĐÁP ÁN

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 79 SBT Sinh 12: Ở người, yếu tố nào xác định giới tính nam ?” state=”close”]Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 79 Sách bài tập Sinh học 12. Chương 5 Di truyền học người. Câu 11: Trong chẩn đoán trước sinh, kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm kiểm tra…;  Ở người, yếu tố nào xác định giới tính nam ?

11. Trong chẩn đoán trước sinh, kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm kiểm tra

A. tính chất của nước ối.

B. tế bào tử cung của người mẹ.

C. tế bào phôi bong ra trong nước ối

D. cả A và B.

12. Tại sao hội chứng Đao là loại phổ biến nhất trong các hội chứng do đột biến số lượng NST đã gặp ở người ?

A. Việc thêm một NST 21 làm tăng vốn gen của người giúp họ sống tốt.

B. Thừa một NST 21 dễ phát hiện được bằng phương pháp di truyền tế bào.

C. NST 21 rất nhỏ, chứa ít gen hơn các NST khác nên sự mất cân bằng do thừa 1 NST 21 ít nghiêm trọng hơn nên người bệnh còn sốnơ được.

D. Cả A và B.

13. Ở người, yếu tố nào xác định giới tính nam ?

A. Môi trường.

B. Kiểu gen.

C. Sự có mặt của NST X trong hợp tử.

D. Sự có mặt của NST Y trong hợp tửề

14. Trong nghiên cứu di truyền người, phương pháp lập phả hệ dùng để

A. theo dõi một đặc điểm hay một bệnh qua một số thế hệ.

B. xác định một đặc điểm hay một bệnh có phải di truyền hay khôngề Nếu là di truyền thì di truyền theo quy luật nào.

C. xác định đặc điểm hay bệnh di truyền trên NST thường hay có liên kết với NST giới tính.

D. cả A, B và C.

15. Tư vấn di truyền y học nhằm mục đích

A. chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên về khả năng mắc một loại bệnh di truyền ở đời sau

B. cho lời khuyên trong kết hôn giữa những người có mang gen bệnh ở trạng thái dị hợp.

C. định hướng trong sinh đẻ, dự phòng và tránh hậu quả sinh ra những trẻ tật nguyền.

D. cả A, B và C.

ĐÁP ÁN

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!