Giải bài tập

Giải Bài 10, 11, 1.1 trang 6 SBT Toán 9 tập 1: Giá trị của √0,16 là?

Bài 1. Căn bậc hai – SBT Toán lớp 9: Giải bài 10, 11, 1.1 trang 6 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Cho số m dương. Chứng minh…

Câu 10: Cho số m dương. Chứng minh :

a) Nếu m > 1 thì \(\sqrt m  > 1\)

Bạn đang xem: Giải Bài 10, 11, 1.1 trang 6 SBT Toán 9 tập 1: Giá trị của √0,16 là?

b) Nếu m < 1 thì \(\sqrt m  < 1\).

a) Ta có: \(m > 1 \Rightarrow \sqrt m  > \sqrt 1  \Rightarrow \sqrt m  > 1\)

b) Ta có: \(m < 1 \Rightarrow \sqrt m  < \sqrt 1  \Rightarrow \sqrt m  < 1\)


Câu 11: Cho số m dương. Chứng minh :

a) Nếu m > 1 thì \(m > \sqrt m \);

b) Nếu m < 1 thì \(m < \sqrt m \).

a) Ta có: \(m > 1 \Rightarrow \sqrt m  > \sqrt 1  \Rightarrow \sqrt m  > 1\)

Vì m > 0 nên \(\sqrt m  > 0\)

Suy ra: \(\sqrt m .\sqrt m  > 1.\sqrt m  \Rightarrow m > \sqrt m \)

b) Ta có: \(m < 1 \Rightarrow \sqrt m  < \sqrt 1  \Rightarrow \sqrt m  < 1\)

Vì m > 0 nên \(\sqrt m  > 0\)

Suy ra: \(\sqrt m .\sqrt m  < 1.\sqrt m  \Rightarrow m < \sqrt m \)


Câu 1.1: Giá trị của \(\sqrt {0,16} \) là:

(A) 0,04 ;

(B) 0,4;

(C) 0,04 và -0,04 ;

(D) 0,4 và -0,4.

Hãy chọn đáp án đúng.

Chọn (B)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 10, 11, 1.1 trang 6 SBT Toán 9 tập 1: Giá trị của √0,16 là?” state=”close”]Bài 1. Căn bậc hai – SBT Toán lớp 9: Giải bài 10, 11, 1.1 trang 6 Sách bài tập Toán 9 tập 1. Cho số m dương. Chứng minh…

Câu 10: Cho số m dương. Chứng minh :

a) Nếu m > 1 thì \(\sqrt m  > 1\)

b) Nếu m < 1 thì \(\sqrt m  < 1\).

a) Ta có: \(m > 1 \Rightarrow \sqrt m  > \sqrt 1  \Rightarrow \sqrt m  > 1\)

b) Ta có: \(m < 1 \Rightarrow \sqrt m  < \sqrt 1  \Rightarrow \sqrt m  < 1\)


Câu 11: Cho số m dương. Chứng minh :

a) Nếu m > 1 thì \(m > \sqrt m \);

b) Nếu m < 1 thì \(m < \sqrt m \).

a) Ta có: \(m > 1 \Rightarrow \sqrt m  > \sqrt 1  \Rightarrow \sqrt m  > 1\)

Vì m > 0 nên \(\sqrt m  > 0\)

Suy ra: \(\sqrt m .\sqrt m  > 1.\sqrt m  \Rightarrow m > \sqrt m \)

b) Ta có: \(m < 1 \Rightarrow \sqrt m  < \sqrt 1  \Rightarrow \sqrt m  < 1\)

Vì m > 0 nên \(\sqrt m  > 0\)

Suy ra: \(\sqrt m .\sqrt m  < 1.\sqrt m  \Rightarrow m < \sqrt m \)


Câu 1.1: Giá trị của \(\sqrt {0,16} \) là:

(A) 0,04 ;

(B) 0,4;

(C) 0,04 và -0,04 ;

(D) 0,4 và -0,4.

Hãy chọn đáp án đúng.

Chọn (B)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!