Giải bài tập

Giải Bài 1. Sự điện li: Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 7 Bài 1. Sự điện li SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 4: Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

Câu 4. Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

A. KCl rắn, khan.                  C.\(MgC{l_2}\) nóng chảy.

Bạn đang xem: Giải Bài 1. Sự điện li: Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao

B. KOH nóng chảy                D. HI trong dung môi nước.

Chất không dẫn điện được là KCl rắn khan, vì KCl rắn khan không phân li thành ion nên không dẫn điện được.

Chọn đáp án A


Câu 5. Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước ?

A.\(MgC{l_2}\)                                 B.\(HCl{O_3}\).         

C.\({C_6}{H_{12}}{O_6}\)(glucozơ ).            D.\(Ba{(OH)_2}.\)

Chất không phân li ra ion khi hòa tan trong nước là glucozơ (\({C_6}{H_{12}}{O_6}\))

Chọn đáp án C.


Câu 6. Dung dịch nào sau đây không dẫn được điện ?

A. \(HCl\) trong \({C_6}{H_6}\) (benzen).

B.\(C{H_3}{\rm{COONa }}\) trong nước.

C. \(Ca{(OH)_2}\) trong nước.

D. \(NaHSO_4\) trong nước

\(HCl\) trong \({C_6}{H_6}\) (benzen) không dẫn điện được. Vì HCl tan trong benzen nhưng không phân li ra \({H^ + }\) và \(C{l^ – }\).

Chọn đáp án A.


Câu 7. Với chất điện li là hợp chất Ion và hợp chất cộng hóa trị thì cơ chế của quá trình điện ly như thế nào ?

Đối với các hợp chất ion khi cho vào nước các ion dương, ion âm trên bề mặt tinh thể bị hút về chúng các phân tử nước (cation hút đầu âm và anion hút đầu dương), làm cho các lực hút giữa các cation và anion yếu đi đến một giai đoạn nào đó, chúng tách ra khỏi tinh thể thành ion phân tán vào nước

\( \Rightarrow \) Hợp chất ion tan dần. Trong dung dịch các ion này chuyển động tự do

\( \Rightarrow \) Dung dịch dẫn điện.

Đối với các hợp chất có liên kết cộng hóa trị có cực khi tan trong nước do sự tương tác giữa các phân tử nước với các phân tử của hợp chất này (những cực ngược dấu hút lẫn nhau) dẫn đến sự điện li của các phân tử có liên kết cộng hóa trị thành các ion dương và ion âm. Trong dung dịch các ion này chuyển động tự do

\( \Rightarrow \) Dung dịch dẫn điện.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1. Sự điện li: Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao” state=”close”]Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 7 Bài 1. Sự điện li SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 4: Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

Câu 4. Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

A. KCl rắn, khan.                  C.\(MgC{l_2}\) nóng chảy.

B. KOH nóng chảy                D. HI trong dung môi nước.

Chất không dẫn điện được là KCl rắn khan, vì KCl rắn khan không phân li thành ion nên không dẫn điện được.

Chọn đáp án A


Câu 5. Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước ?

A.\(MgC{l_2}\)                                 B.\(HCl{O_3}\).         

C.\({C_6}{H_{12}}{O_6}\)(glucozơ ).            D.\(Ba{(OH)_2}.\)

Chất không phân li ra ion khi hòa tan trong nước là glucozơ (\({C_6}{H_{12}}{O_6}\))

Chọn đáp án C.


Câu 6. Dung dịch nào sau đây không dẫn được điện ?

A. \(HCl\) trong \({C_6}{H_6}\) (benzen).

B.\(C{H_3}{\rm{COONa }}\) trong nước.

C. \(Ca{(OH)_2}\) trong nước.

D. \(NaHSO_4\) trong nước

\(HCl\) trong \({C_6}{H_6}\) (benzen) không dẫn điện được. Vì HCl tan trong benzen nhưng không phân li ra \({H^ + }\) và \(C{l^ – }\).

Chọn đáp án A.


Câu 7. Với chất điện li là hợp chất Ion và hợp chất cộng hóa trị thì cơ chế của quá trình điện ly như thế nào ?

Đối với các hợp chất ion khi cho vào nước các ion dương, ion âm trên bề mặt tinh thể bị hút về chúng các phân tử nước (cation hút đầu âm và anion hút đầu dương), làm cho các lực hút giữa các cation và anion yếu đi đến một giai đoạn nào đó, chúng tách ra khỏi tinh thể thành ion phân tán vào nước

\( \Rightarrow \) Hợp chất ion tan dần. Trong dung dịch các ion này chuyển động tự do

\( \Rightarrow \) Dung dịch dẫn điện.

Đối với các hợp chất có liên kết cộng hóa trị có cực khi tan trong nước do sự tương tác giữa các phân tử nước với các phân tử của hợp chất này (những cực ngược dấu hút lẫn nhau) dẫn đến sự điện li của các phân tử có liên kết cộng hóa trị thành các ion dương và ion âm. Trong dung dịch các ion này chuyển động tự do

\( \Rightarrow \) Dung dịch dẫn điện.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!