Giải bài tập

Giải Bài 1. Sự điện li – Giải bài 1, 2, 3 trang 7 Hóa 11 Nâng cao

Giải bài 1, 2, 3 trang 7 – Bài 1. Sự điện li SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 1: Sự điện li, chất điện li là gì ? Những loại chất nào là chất điện li ? Lấy một số thí dụ về chất điện li và chất không điện li…

Câu 1. Sự điện li, chất điện li là gì ? Những loại chất nào là chất điện li ? Lấy một số thí dụ về chất điện li và chất không điện li

Bạn đang xem: Giải Bài 1. Sự điện li – Giải bài 1, 2, 3 trang 7 Hóa 11 Nâng cao

– Quá trình phân li các chất trong nước ra ion là sự điện li.

– Những chất khi tan trong nước phân li ra ion được gọi là những chất điện li.

– Ví dụ:

+ Chất điện li: HCl, NaOH, HBr…

+ Chất không điện li: rượu etylic, đường, glixerol..

Câu 2. Các dung dịch axit, bazơ và muối dẫn điện được là do nguyên nhân gì ?

Các dung dịch axit, bazơ và muối dẫn điện được là do axit, bazơ, muối khi hòa tan trong nước phân li ra các ion âm và dương nên dung dịch của chúng dẫn điện.


Câu 3. Trong các số chất sau, những chất nào là chất điện li ?

\({H_2}S,S{O_2},C{l_2},{H_2}S{O_3},C{H_4},NaHC{O_3},\)

\(Ca{(OH)_2},HF,{C_6}{H_6},NaClO.\)

Những chất điện li là \({H_2}S,{H_2}S{O_3},NaHC{O_3},Ca{(OH)_2},HF,NaClO.\

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1. Sự điện li – Giải bài 1, 2, 3 trang 7 Hóa 11 Nâng cao” state=”close”]Giải bài 1, 2, 3 trang 7 – Bài 1. Sự điện li SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 1: Sự điện li, chất điện li là gì ? Những loại chất nào là chất điện li ? Lấy một số thí dụ về chất điện li và chất không điện li…

Câu 1. Sự điện li, chất điện li là gì ? Những loại chất nào là chất điện li ? Lấy một số thí dụ về chất điện li và chất không điện li

– Quá trình phân li các chất trong nước ra ion là sự điện li.

– Những chất khi tan trong nước phân li ra ion được gọi là những chất điện li.

– Ví dụ:

+ Chất điện li: HCl, NaOH, HBr…

+ Chất không điện li: rượu etylic, đường, glixerol..

Câu 2. Các dung dịch axit, bazơ và muối dẫn điện được là do nguyên nhân gì ?

Các dung dịch axit, bazơ và muối dẫn điện được là do axit, bazơ, muối khi hòa tan trong nước phân li ra các ion âm và dương nên dung dịch của chúng dẫn điện.


Câu 3. Trong các số chất sau, những chất nào là chất điện li ?

\({H_2}S,S{O_2},C{l_2},{H_2}S{O_3},C{H_4},NaHC{O_3},\)

\(Ca{(OH)_2},HF,{C_6}{H_6},NaClO.\)

Những chất điện li là \({H_2}S,{H_2}S{O_3},NaHC{O_3},Ca{(OH)_2},HF,NaClO.\

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!