Giải bài tập

Giải Bài 1, 2 trang 56 Vật Lý 12 Nâng cao – Xe chạy với vận tốc nào thì bị rung mạnh nhất?

Giải bài 1, 2 trang 56 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Bài 11 dao động cưỡng bức, cộng hưởng.Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc; Xe chạy với vận tốc nào thì bị rung mạnh nhất?

Bài 1: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

A. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2 trang 56 Vật Lý 12 Nâng cao – Xe chạy với vận tốc nào thì bị rung mạnh nhất?

B. Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

C. Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

D. Hệ số lực cản ( của ma sát nhớt) tác dụng lên vật dao động. 

Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

Chọn đáp án A.

Bài 2: Một xe ô tô chạy trên đường, cứ cách \(8m\) lại có mộ cái mô nhỏ. Chu kì dao động tự do của khung xe trên các lò xo là \(1,5\) s. Xe chạy với vận tốc nào thì bị rung mạnh nhất?

Gọi \(v\) là vận tốc chuyển động của ô tô để bi rung mạnh nhất, lúc này có sự cộng hưởng xảy ra, do đó thời gian giữa 2 lần ô tô vấp mô phải bằng chu kì dao động của khung xe trên các lò xo \( \Rightarrow t =T= 1,5(s).\)

Suy ra \(v = {s \over t} = {8 \over {1,5}} = 5,33(m/s) = 19,2(km/h).\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2 trang 56 Vật Lý 12 Nâng cao – Xe chạy với vận tốc nào thì bị rung mạnh nhất?” state=”close”]Giải bài 1, 2 trang 56 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Bài 11 dao động cưỡng bức, cộng hưởng.Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc; Xe chạy với vận tốc nào thì bị rung mạnh nhất?

Bài 1: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

A. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

B. Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

C. Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

D. Hệ số lực cản ( của ma sát nhớt) tác dụng lên vật dao động. 

Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

Chọn đáp án A.

Bài 2: Một xe ô tô chạy trên đường, cứ cách \(8m\) lại có mộ cái mô nhỏ. Chu kì dao động tự do của khung xe trên các lò xo là \(1,5\) s. Xe chạy với vận tốc nào thì bị rung mạnh nhất?

Gọi \(v\) là vận tốc chuyển động của ô tô để bi rung mạnh nhất, lúc này có sự cộng hưởng xảy ra, do đó thời gian giữa 2 lần ô tô vấp mô phải bằng chu kì dao động của khung xe trên các lò xo \( \Rightarrow t =T= 1,5(s).\)

Suy ra \(v = {s \over t} = {8 \over {1,5}} = 5,33(m/s) = 19,2(km/h).\)

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!