Giải bài tập

Giải Bài 1, 2 trang 51 SGK Vật Lý 12 Nâng cao – Dao động của con lắc nào tắt nhanh hơn : con lắc nặng hay con lắc nhẹ ?

Giải bài 1, 2 trang 51 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Bài 10 dao động tắt dần và dao động duy trì. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã;  Dao động của con lắc nào tắt nhanh hơn : con lắc nặng hay con lắc nhẹ ?

Bài 1: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã

A. Làm mất lực cản môi trường đối với vật chuyển động.

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2 trang 51 SGK Vật Lý 12 Nâng cao – Dao động của con lắc nào tắt nhanh hơn : con lắc nặng hay con lắc nhẹ ?

B. Tác dụng của ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật dao động.

C. Tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kì.

D. Kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn.

Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kì.

Chọn đáp án C.

Bài 2 trang 51 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hai con lắc làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo trên hai sợi dây có cùng độ dài. Khối lượng của hai hòn bi khác nhau. Hai con lắc cùng dao động trong một môi trường với li độ ban đầu như nhau và vận tốc  ban đầu đều bằng 0. Dao động của con lắc nào tắt nhanh hơn : con lắc nặng hay con lắc nhẹ ?

Theo công thức tính cơ năng của con lắc đơn  nên con lắc nặng có cơ năng lớn hơn và do đó dao động tắt dần chậm hơn con lắc nhẹ.

Vậy con lắc nhẹ sẽ tắt dần nhanh hơn.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2 trang 51 SGK Vật Lý 12 Nâng cao – Dao động của con lắc nào tắt nhanh hơn : con lắc nặng hay con lắc nhẹ ?” state=”close”]Giải bài 1, 2 trang 51 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Bài 10 dao động tắt dần và dao động duy trì. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã;  Dao động của con lắc nào tắt nhanh hơn : con lắc nặng hay con lắc nhẹ ?

Bài 1: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã

A. Làm mất lực cản môi trường đối với vật chuyển động.

B. Tác dụng của ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật dao động.

C. Tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kì.

D. Kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn.

Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kì.

Chọn đáp án C.

Bài 2 trang 51 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hai con lắc làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo trên hai sợi dây có cùng độ dài. Khối lượng của hai hòn bi khác nhau. Hai con lắc cùng dao động trong một môi trường với li độ ban đầu như nhau và vận tốc  ban đầu đều bằng 0. Dao động của con lắc nào tắt nhanh hơn : con lắc nặng hay con lắc nhẹ ?

Theo công thức tính cơ năng của con lắc đơn  nên con lắc nặng có cơ năng lớn hơn và do đó dao động tắt dần chậm hơn con lắc nhẹ.

Vậy con lắc nhẹ sẽ tắt dần nhanh hơn.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!