Giải bài tập

Giải bài 1, 2 trang 20 Vật Lý 10 Nâng Cao – Tốc kế của một ô tô đang chạy chỉ 90 km/h tại thời điểm t.

Giải bài 1, 2 trang 20 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Bài 3 khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng. Một ô tô chạy trên đường thẳng, lần lượt đi qua bốn điểm liên tiếp A, B, C, D cách đều nhau một khoảng 12km; Tốc kế của một ô tô đang chạy chỉ 90 km/h tại thời điểm t.

Bài 1: Một ô tô chạy trên đường thẳng, lần lượt đi qua bốn điểm liên tiếp A, B, C, D cách đều nhau một khoảng 12km. Xe đi đoạn AB hết 20 min, đoạn BC hết 30 min, đoạn CD hết 20 min. Tính vận tốc trung bình trên mỗi đường AB, BC, CD  và trên cả quãng đường AD. Có thể biết chắc chắn sau 40 min kể từ  khi ở A, xe ở vị trí nào không ?

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2 trang 20 Vật Lý 10 Nâng Cao – Tốc kế của một ô tô đang chạy chỉ 90 km/h tại thời điểm t.

Vận tốc trung bình trên đoạn :

\(\eqalign{& AB:\,{v_{AB}} = {{12} \over {{1 \over 3}}} = 36\left( {km/h} \right)  \cr& BC:\,{v_{BC}} = {{12} \over {0,5}} = 24(km/h)  \cr& CD\,:\,{v_{CD}} = {{12} \over {{1 \over 3}}} = 36(km/h)  \cr& AD\,:{v_{AD}} = {{3.12} \over {{1 \over 3} + {1 \over 2} + {1 \over 3}}} = 30,86(km/h) \cr} \)

Không thể biết chắc chắn sau 40 min kể từ khi ở A , xe ở vị trí nào


Bài 2: Tốc kế của một ô tô đang chạy chỉ 90 km/h tại thời điểm t. Để kiểm tra xem đồng hồ chạy có chính xác không, người ta lái xe giữ nguyên vận tốc, một khách hàng trên xe nhìn đồng hồ và thấy xe đi qua hai cột số bên đường cách nhau 3 km trong khoảng thời gian 2 min 10 s. Hỏi số chỉ của tốc kế có chính xác không ?

Giải:

Người lái xe giữ nguyên vận tốc 90km/h có nghĩa là trên đoạn đường 3 km khảo sát, xe chuyển động thẳng đều với v = 90 km/h = 25m/s

Vận tốc đo được: \(v’ = {{3000} \over {130}} = 23,1\left( {m/s} \right)\)

Vậy : v’ ≠ v ⟹ Tốc kế không chính xác

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Giải bài 1, 2 trang 20 Vật Lý 10 Nâng Cao – Tốc kế của một ô tô đang chạy chỉ 90 km/h tại thời điểm t.” state=”close”]Giải bài 1, 2 trang 20 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Bài 3 khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng. Một ô tô chạy trên đường thẳng, lần lượt đi qua bốn điểm liên tiếp A, B, C, D cách đều nhau một khoảng 12km; Tốc kế của một ô tô đang chạy chỉ 90 km/h tại thời điểm t.

Bài 1: Một ô tô chạy trên đường thẳng, lần lượt đi qua bốn điểm liên tiếp A, B, C, D cách đều nhau một khoảng 12km. Xe đi đoạn AB hết 20 min, đoạn BC hết 30 min, đoạn CD hết 20 min. Tính vận tốc trung bình trên mỗi đường AB, BC, CD  và trên cả quãng đường AD. Có thể biết chắc chắn sau 40 min kể từ  khi ở A, xe ở vị trí nào không ?

Vận tốc trung bình trên đoạn :

\(\eqalign{& AB:\,{v_{AB}} = {{12} \over {{1 \over 3}}} = 36\left( {km/h} \right)  \cr& BC:\,{v_{BC}} = {{12} \over {0,5}} = 24(km/h)  \cr& CD\,:\,{v_{CD}} = {{12} \over {{1 \over 3}}} = 36(km/h)  \cr& AD\,:{v_{AD}} = {{3.12} \over {{1 \over 3} + {1 \over 2} + {1 \over 3}}} = 30,86(km/h) \cr} \)

Không thể biết chắc chắn sau 40 min kể từ khi ở A , xe ở vị trí nào


Bài 2: Tốc kế của một ô tô đang chạy chỉ 90 km/h tại thời điểm t. Để kiểm tra xem đồng hồ chạy có chính xác không, người ta lái xe giữ nguyên vận tốc, một khách hàng trên xe nhìn đồng hồ và thấy xe đi qua hai cột số bên đường cách nhau 3 km trong khoảng thời gian 2 min 10 s. Hỏi số chỉ của tốc kế có chính xác không ?

Giải:

Người lái xe giữ nguyên vận tốc 90km/h có nghĩa là trên đoạn đường 3 km khảo sát, xe chuyển động thẳng đều với v = 90 km/h = 25m/s

Vận tốc đo được: \(v’ = {{3000} \over {130}} = 23,1\left( {m/s} \right)\)

Vậy : v’ ≠ v ⟹ Tốc kế không chính xác

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!