Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3 trang 99 SBT Toán 9 tập 2: Một đồng hồ chạy chậm 25 phút. Hỏi để chỉnh lại đúng giờ thì phải quay kim phút một góc ở tâm là bao nhiêu độ?

Bài 1. Góc ở tâm số đo cung – SBT Toán lớp 9: Giải bài 1, 2, 3 trang 99 Sách bài tập Toán 9 tập 2. Câu 1: Từ 1 giờ đến 3 giờ kim giờ quay được 1 góc ở tâm bằng bao nhiêu độ; Một đồng hồ chạy chậm 25 phút. Hỏi để chỉnh lại đúng giờ thì phải quay kim phút một góc ở tâm là bao nhiêu độ?…

Câu 1: 

a) Từ 1 giờ đến 3 giờ kim giờ quay được 1 góc ở tâm bằng bao nhiêu độ

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3 trang 99 SBT Toán 9 tập 2: Một đồng hồ chạy chậm 25 phút. Hỏi để chỉnh lại đúng giờ thì phải quay kim phút một góc ở tâm là bao nhiêu độ?

b) Cũng hỏi như thế từ 3 giờ đến 6 giờ?

Vì trong đồng hồ người ta chia ra 12 cung tròn bằng nhau, mỗi cung tròn tương ứng với góc ở tâm bằng 300.

a) Từ 1 giờ đến 3 giờ kim giờ quay được một góc ở tâm bằng 600

b) Từ 3 giờ đến 6 giờ kim giờ quay được một góc ở tâm bằng 900.


Câu 2: Một đồng hồ chạy chậm 25 phút. Hỏi để chỉnh lại đúng giờ thì phải quay kim phút một góc ở tâm là bao nhiêu độ?

Vì trong 1 khoảng chia ứng với 1 góc ở tâm bằng 300 là 5 phút, đồng hồ chậm 25 phút ta quay kim phút chạy 5 khoảng tương ứng với góc ở tâm là 1500.


Câu 3: Hãy xếp một tờ giấy để cắt thành một hình ngôi sao năm cánh đều nhau.

Muốn cắt chỉ bằng một nhát kéo thì phải gấp tờ giấy đó thành một hình có góc ở tâm bằng bao nhiều độ?

Đầu tiên ta gấp đôi tờ giấy để 5 phần đó bằng nhau, ta chọn điểm làm tâm chia tờ giấy ra 5 góc ở tâm bằng nhau, mỗi góc bằng 1800 : 5 = 360.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3 trang 99 SBT Toán 9 tập 2: Một đồng hồ chạy chậm 25 phút. Hỏi để chỉnh lại đúng giờ thì phải quay kim phút một góc ở tâm là bao nhiêu độ?” state=”close”]Bài 1. Góc ở tâm số đo cung – SBT Toán lớp 9: Giải bài 1, 2, 3 trang 99 Sách bài tập Toán 9 tập 2. Câu 1: Từ 1 giờ đến 3 giờ kim giờ quay được 1 góc ở tâm bằng bao nhiêu độ; Một đồng hồ chạy chậm 25 phút. Hỏi để chỉnh lại đúng giờ thì phải quay kim phút một góc ở tâm là bao nhiêu độ?…

Câu 1: 

a) Từ 1 giờ đến 3 giờ kim giờ quay được 1 góc ở tâm bằng bao nhiêu độ

b) Cũng hỏi như thế từ 3 giờ đến 6 giờ?

Vì trong đồng hồ người ta chia ra 12 cung tròn bằng nhau, mỗi cung tròn tương ứng với góc ở tâm bằng 300.

a) Từ 1 giờ đến 3 giờ kim giờ quay được một góc ở tâm bằng 600

b) Từ 3 giờ đến 6 giờ kim giờ quay được một góc ở tâm bằng 900.


Câu 2: Một đồng hồ chạy chậm 25 phút. Hỏi để chỉnh lại đúng giờ thì phải quay kim phút một góc ở tâm là bao nhiêu độ?

Vì trong 1 khoảng chia ứng với 1 góc ở tâm bằng 300 là 5 phút, đồng hồ chậm 25 phút ta quay kim phút chạy 5 khoảng tương ứng với góc ở tâm là 1500.


Câu 3: Hãy xếp một tờ giấy để cắt thành một hình ngôi sao năm cánh đều nhau.

Muốn cắt chỉ bằng một nhát kéo thì phải gấp tờ giấy đó thành một hình có góc ở tâm bằng bao nhiều độ?

Đầu tiên ta gấp đôi tờ giấy để 5 phần đó bằng nhau, ta chọn điểm làm tâm chia tờ giấy ra 5 góc ở tâm bằng nhau, mỗi góc bằng 1800 : 5 = 360.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!