Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3 trang 91 SBT Sinh 11:  Tại sao ở cây ăn quả lâu năm người ta thường trồng cây bằng cành chiết ? 

Giải bài 1, 2, 3 trang 91 SBT Sinh lớp 11. Chương IV Sinh sản. Câu 1: Nêu những lợi ích của các phương pháp nhân giống vô tính…;  Tại sao ở cây ăn quả lâu năm người ta thường trồng cây bằng cành chiết ?

Bài 1: Nêu những lợi ích của các phương pháp nhân giống vô tính.

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3 trang 91 SBT Sinh 11:  Tại sao ở cây ăn quả lâu năm người ta thường trồng cây bằng cành chiết ? 

– Giữ nguyên được tính trạng mong muốn.

– Rút ngắn thời gian sinh trưởng sớm thu hoạch

– Nhân nhanh giống

– Sản xuất các giống cây trồng sạch bệnh

– Phục hồi giống quý

Bài 2: Tại sao ở cây ăn quả lâu năm người ta thường trồng cây bằng cành chiết ?

Trồng cây ăn quả lâu năm bằng chiết cành có thể rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước được đặc tính của quả.

Bài 3: Sinh sản là gì ? Thế nào là sinh sản vô tính ? Vì sao cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cá thể mẹ ?

 -Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

-Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giao tử đực và cái, con sinh ra giống nhau và giống cây mẹ.

-Các cá thể con sinh ra giống nhau và giống mẹ vì cơ sở khoa học của sinh sản vô tính là quá trình nguyên phân.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3 trang 91 SBT Sinh 11:  Tại sao ở cây ăn quả lâu năm người ta thường trồng cây bằng cành chiết ? ” state=”close”]
Giải bài 1, 2, 3 trang 91 SBT Sinh lớp 11. Chương IV Sinh sản. Câu 1: Nêu những lợi ích của các phương pháp nhân giống vô tính…;  Tại sao ở cây ăn quả lâu năm người ta thường trồng cây bằng cành chiết ?

Bài 1: Nêu những lợi ích của các phương pháp nhân giống vô tính.

– Giữ nguyên được tính trạng mong muốn.

– Rút ngắn thời gian sinh trưởng sớm thu hoạch

– Nhân nhanh giống

– Sản xuất các giống cây trồng sạch bệnh

– Phục hồi giống quý

Bài 2: Tại sao ở cây ăn quả lâu năm người ta thường trồng cây bằng cành chiết ?

Trồng cây ăn quả lâu năm bằng chiết cành có thể rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước được đặc tính của quả.

Bài 3: Sinh sản là gì ? Thế nào là sinh sản vô tính ? Vì sao cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cá thể mẹ ?

 -Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

-Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giao tử đực và cái, con sinh ra giống nhau và giống cây mẹ.

-Các cá thể con sinh ra giống nhau và giống mẹ vì cơ sở khoa học của sinh sản vô tính là quá trình nguyên phân.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!