Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3 trang 52 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao – Dùng thước thẳng có GHĐ 20cm và ĐCNN 0,5 cm để đo chiều dài chiếc bút máy.

Giải bài 1, 2, 3 trang 52 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Bài 11 Sai số trong thí nghiệm thực hành. Chọn số liệu kém chính xác nhất trong các số liệu dưới đây; Dùng thước thẳng có GHĐ 20cm và ĐCNN 0,5 cm để đo chiều dài chiếc bút máy.

Bài 1: Chọn số liệu kém chính xác nhất trong các số liệu dưới đây.

Số gia cầm của trang trại A có khoảng.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 52 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao – Dùng thước thẳng có GHĐ 20cm và ĐCNN 0,5 cm để đo chiều dài chiếc bút máy.

A. \(1,{2.10^3}\,con\)

B. 1230 con

C. \(1,{23.10^3}\,con\)

D. \({1.10^3}\,con\)

Giải :

D . ( A có 2 CSCN ; B có 4 CSCN ; C có 3 CSCN ; D Có 1  CSCN )


Bài 2: Dùng thước thẳng có GHĐ 20cm và ĐCNN 0,5 cm để đo chiều dài chiếc bút máy. Nếu chiếc bút có độ dài cỡ 15 cm thì phép đo này có sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối là bao nhiêu ?

Giải 

Thước đo có \(\left\{ \matrix{  GHĐ:20\,cm \hfill \cr  ĐCNN:0,5cm \hfill \cr}  \right.\)

Chiều dài bút \(l =15 cm\)

Sai số tuyệt đối : \(\Delta l = {1 \over 2}\) ĐCNN = 0,25 cm

Sai số tương đối : \({{\Delta l} \over l} = {{0,25} \over {15}} \approx 1,7\% \)


Bài 3: Trên đồ thị hình 11.2b nếu kéo dài đường biểu diễn ta sẽ có góc \(\alpha \). Nếu trục y biểu diễn vận tốc , trục hoành x biểu diễn thời gian , thì góc \(\alpha \) và điểm A cho biết giá trị của các đại lượng nào ?

Giải 

 

Điểm A cho ta biết giá trị của vận tốc tại t = 0

Góc \(\alpha \) cho ta biết \((\tan \alpha  = {{v – {v_0}} \over t} = a\,)\) giá trị của gia tốc.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Giải bài 1, 2, 3 trang 52 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao – Dùng thước thẳng có GHĐ 20cm và ĐCNN 0,5 cm để đo chiều dài chiếc bút máy.” state=”close”]Giải bài 1, 2, 3 trang 52 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Bài 11 Sai số trong thí nghiệm thực hành. Chọn số liệu kém chính xác nhất trong các số liệu dưới đây; Dùng thước thẳng có GHĐ 20cm và ĐCNN 0,5 cm để đo chiều dài chiếc bút máy.

Bài 1: Chọn số liệu kém chính xác nhất trong các số liệu dưới đây.

Số gia cầm của trang trại A có khoảng.

A. \(1,{2.10^3}\,con\)

B. 1230 con

C. \(1,{23.10^3}\,con\)

D. \({1.10^3}\,con\)

Giải :

D . ( A có 2 CSCN ; B có 4 CSCN ; C có 3 CSCN ; D Có 1  CSCN )


Bài 2: Dùng thước thẳng có GHĐ 20cm và ĐCNN 0,5 cm để đo chiều dài chiếc bút máy. Nếu chiếc bút có độ dài cỡ 15 cm thì phép đo này có sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối là bao nhiêu ?

Giải 

Thước đo có \(\left\{ \matrix{  GHĐ:20\,cm \hfill \cr  ĐCNN:0,5cm \hfill \cr}  \right.\)

Chiều dài bút \(l =15 cm\)

Sai số tuyệt đối : \(\Delta l = {1 \over 2}\) ĐCNN = 0,25 cm

Sai số tương đối : \({{\Delta l} \over l} = {{0,25} \over {15}} \approx 1,7\% \)


Bài 3: Trên đồ thị hình 11.2b nếu kéo dài đường biểu diễn ta sẽ có góc \(\alpha \). Nếu trục y biểu diễn vận tốc , trục hoành x biểu diễn thời gian , thì góc \(\alpha \) và điểm A cho biết giá trị của các đại lượng nào ?

Giải 

 

Điểm A cho ta biết giá trị của vận tốc tại t = 0

Góc \(\alpha \) cho ta biết \((\tan \alpha  = {{v – {v_0}} \over t} = a\,)\) giá trị của gia tốc.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!