Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 32 Sinh lớp 12 Nâng cao – Chọn phương án trả lời đúng nhất. Đột biến cấu trúc NST là do nguyên nhân nào sau đây?

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 32 SGK Sinh học 12 Nâng cao.  Mô tả và vẽ hình các dạng đột biến cấu trúc NST; Chọn phương án trả lời đúng nhất. Đột biến cấu trúc NST là do nguyên nhân nào sau đây?

Câu 1: Mô tả và vẽ hình các dạng đột biến cấu trúc NST.

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 32 Sinh lớp 12 Nâng cao – Chọn phương án trả lời đúng nhất. Đột biến cấu trúc NST là do nguyên nhân nào sau đây?

4 dạng đột biến cấu trúc NST:

–     Mất đoạn: Một đoạn NST đứt ra rồi mất đi.

–     Lặp đoạn: Một, hai hoặc nhiều đoạn của NST có thể lặp 2 hay nhiều lần.

–     Đảo đoạn: Một đoạn NST nào đó đứt ra quay 180° rồi gắn lại với nhau. Đảo đoạn có thể có tâm động và không có tâm động.

–     Chuyển đoạn: Đoạn NST tách ra ở cả 2 NST không tương đồng và trao đổi với nhau. Chuyển đoạn có thể tương hỗ hoặc không tương hỗ.


Câu 2: Chọn phương án trả lời đúng nhất. Đột biến cấu trúc NST là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Do phóng xạ tự nhiên.

B. Do phóng xạ sinh ra từ sự phân huỷ các chất đồng vị phóng xạ.

C. Do biến đổi sinh lí nội bào.

D. Cả A, B và C.

Đáp án D.


Câu 3: Chọn phương án trả lời đúng. Mất đoạn NST thường gây nên hậu quả nào trong các hiện tượng sau đây?

A. Gây chết hoặc giảm sức sống.

B. Tăng trưởng sức đề kháng của cơ thể.

C. Không ảnh hưởng gì tới đời sống sinh vật.

D. Ít gây hại cho cơ thể

Đáp án A


Câu 4: Chọn phương án trả lời đúng nhất. Trong các dạng đột biến cấu trúc NST sau đây, dạng nào thường gây hậu quả lớn nhất?

A.  Đảo đoạn NST.

B. Mất đoạn NST.

C. Lặp đoạn NST.

D. Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ.

Đáp án B.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3, 4 trang 32 Sinh lớp 12 Nâng cao – Chọn phương án trả lời đúng nhất. Đột biến cấu trúc NST là do nguyên nhân nào sau đây?” state=”close”]Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 32 SGK Sinh học 12 Nâng cao.  Mô tả và vẽ hình các dạng đột biến cấu trúc NST; Chọn phương án trả lời đúng nhất. Đột biến cấu trúc NST là do nguyên nhân nào sau đây?

Câu 1: Mô tả và vẽ hình các dạng đột biến cấu trúc NST.

4 dạng đột biến cấu trúc NST:

–     Mất đoạn: Một đoạn NST đứt ra rồi mất đi.

–     Lặp đoạn: Một, hai hoặc nhiều đoạn của NST có thể lặp 2 hay nhiều lần.

–     Đảo đoạn: Một đoạn NST nào đó đứt ra quay 180° rồi gắn lại với nhau. Đảo đoạn có thể có tâm động và không có tâm động.

–     Chuyển đoạn: Đoạn NST tách ra ở cả 2 NST không tương đồng và trao đổi với nhau. Chuyển đoạn có thể tương hỗ hoặc không tương hỗ.


Câu 2: Chọn phương án trả lời đúng nhất. Đột biến cấu trúc NST là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Do phóng xạ tự nhiên.

B. Do phóng xạ sinh ra từ sự phân huỷ các chất đồng vị phóng xạ.

C. Do biến đổi sinh lí nội bào.

D. Cả A, B và C.

Đáp án D.


Câu 3: Chọn phương án trả lời đúng. Mất đoạn NST thường gây nên hậu quả nào trong các hiện tượng sau đây?

A. Gây chết hoặc giảm sức sống.

B. Tăng trưởng sức đề kháng của cơ thể.

C. Không ảnh hưởng gì tới đời sống sinh vật.

D. Ít gây hại cho cơ thể

Đáp án A


Câu 4: Chọn phương án trả lời đúng nhất. Trong các dạng đột biến cấu trúc NST sau đây, dạng nào thường gây hậu quả lớn nhất?

A.  Đảo đoạn NST.

B. Mất đoạn NST.

C. Lặp đoạn NST.

D. Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ.

Đáp án B.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!