Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 243 Sách Sinh lớp 12 Nâng cao – Những nguyên nhân nào dẫn đến diễn thế của quần xã sinh vật?

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 243 SGK Sinh học 12 Nâng cao. Giải bài tập trang 243 SGK Sinh học 12 Nâng cao. Câu 1: Hãy cho biết khái niệm về diễn thế sinh thái. ; Những nguyên nhân nào dẫn đến diễn thế của quần xã sinh vật?

Câu 1: Hãy cho biết khái niệm về diễn thế sinh thái.

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 243 Sách Sinh lớp 12 Nâng cao – Những nguyên nhân nào dẫn đến diễn thế của quần xã sinh vật?

Diễn thế là quá trình phát triển thay thế của các quần xã sinh vật, từ dạng khởi đầu qua các giai đoạn trung gian để đạt đến quần xã cuối cùng tương đối ổn định. Quần xã này được gọi là quần xã đỉnh cực. Diễn thế thường là một quá trình định hướng, có thể dự báo được.


Câu 2: Những nguyên nhân nào dẫn đến diễn thế của quần xã sinh vật?

Có 2 loại nguyên nhân chính gây ra diễn thế của quần xã:

–       Nguyên nhân từ bên ngoài liên quan đến các hiện tượng bất thường: bão, lụt, cháy, ô nhiễm hoặc các hoạt động vô ý thức của con người. Những nguyên nhân từ bên ngoài làm cho quần xã trẻ lại hoặc bị huỷ hoại hoàn toàn, buộc quần xã phải khôi phục lại từ đầu.

–       Nguyên nhân bên trong là sự cạnh tranh giữa các loài trong quần xã. Trong điều kiện môi trường tương đối ổn định, nhóm loài ưu thế thường làm cho điều kiện môi trường biến đổi mạnh đến nỗi bất lợi cho chính cuộc sống của mình, nhưng lại thuận lợi cho nhóm loài ưu thế khác có sức cạnh tranh cao hơn thay thế.

Như vậy, những biến đổi của môi trường chỉ là nhân tố khởi động, còn quần xã sinh vật là động lực chính cho quá trình diễn thế.


Câu 3: Có mấy dạng diễn thế của quần xã? Hãy cho biết đặc trưng của mỗi dạng.

Có hai dạng diễn thế chủ yếu là diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh.

–      Diễn thế nguyên sinh: Diễn thế nguyên sinh (hay sơ cấp) xảy ra ở môi trường mà trước đó chưa hề có một quần xã nào.

–      Diền thế thứ sinh: Diễn thế thứ sinh (hay thứ cấp) xảy ra trên môi trường mà trước đây từng tồn tại một quần xã, nhưng nay đã bị huỷ diệt hoàn toàn.


Câu 4: Câu nào sau đây là sai khi nói về sự biến đổi của các chỉ số sinh thái trong quá trình diễn thế?

A. Sinh khối và tổng sản lượng tăng lên, sản lượng sơ cấp tinh giảm.

B. Số lượng loài giảm, nhưng số lượng cá thể của mỗi loài tăng.

C. Lưới thức ăn trở nên phức tạp, thức ăn mùn bã sinh vật ngày càng quan trọng và quan hệ giữa các loài càng trở nên căng thẳng.

D. Kích thước và tuổi thọ của các loài đều tăng lên.

Đáp án C. Lưới thức ăn trở nên phức tạp, thức ăn mùn bã sinh vật ngày càng quan trọng và quan hệ giữa các loài càng trở nên căng thẳng.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3, 4 trang 243 Sách Sinh lớp 12 Nâng cao – Những nguyên nhân nào dẫn đến diễn thế của quần xã sinh vật?” state=”close”]Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 243 SGK Sinh học 12 Nâng cao. Giải bài tập trang 243 SGK Sinh học 12 Nâng cao. Câu 1: Hãy cho biết khái niệm về diễn thế sinh thái. ; Những nguyên nhân nào dẫn đến diễn thế của quần xã sinh vật?

Câu 1: Hãy cho biết khái niệm về diễn thế sinh thái.

Diễn thế là quá trình phát triển thay thế của các quần xã sinh vật, từ dạng khởi đầu qua các giai đoạn trung gian để đạt đến quần xã cuối cùng tương đối ổn định. Quần xã này được gọi là quần xã đỉnh cực. Diễn thế thường là một quá trình định hướng, có thể dự báo được.


Câu 2: Những nguyên nhân nào dẫn đến diễn thế của quần xã sinh vật?

Có 2 loại nguyên nhân chính gây ra diễn thế của quần xã:

–       Nguyên nhân từ bên ngoài liên quan đến các hiện tượng bất thường: bão, lụt, cháy, ô nhiễm hoặc các hoạt động vô ý thức của con người. Những nguyên nhân từ bên ngoài làm cho quần xã trẻ lại hoặc bị huỷ hoại hoàn toàn, buộc quần xã phải khôi phục lại từ đầu.

–       Nguyên nhân bên trong là sự cạnh tranh giữa các loài trong quần xã. Trong điều kiện môi trường tương đối ổn định, nhóm loài ưu thế thường làm cho điều kiện môi trường biến đổi mạnh đến nỗi bất lợi cho chính cuộc sống của mình, nhưng lại thuận lợi cho nhóm loài ưu thế khác có sức cạnh tranh cao hơn thay thế.

Như vậy, những biến đổi của môi trường chỉ là nhân tố khởi động, còn quần xã sinh vật là động lực chính cho quá trình diễn thế.


Câu 3: Có mấy dạng diễn thế của quần xã? Hãy cho biết đặc trưng của mỗi dạng.

Có hai dạng diễn thế chủ yếu là diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh.

–      Diễn thế nguyên sinh: Diễn thế nguyên sinh (hay sơ cấp) xảy ra ở môi trường mà trước đó chưa hề có một quần xã nào.

–      Diền thế thứ sinh: Diễn thế thứ sinh (hay thứ cấp) xảy ra trên môi trường mà trước đây từng tồn tại một quần xã, nhưng nay đã bị huỷ diệt hoàn toàn.


Câu 4: Câu nào sau đây là sai khi nói về sự biến đổi của các chỉ số sinh thái trong quá trình diễn thế?

A. Sinh khối và tổng sản lượng tăng lên, sản lượng sơ cấp tinh giảm.

B. Số lượng loài giảm, nhưng số lượng cá thể của mỗi loài tăng.

C. Lưới thức ăn trở nên phức tạp, thức ăn mùn bã sinh vật ngày càng quan trọng và quan hệ giữa các loài càng trở nên căng thẳng.

D. Kích thước và tuổi thọ của các loài đều tăng lên.

Đáp án C. Lưới thức ăn trở nên phức tạp, thức ăn mùn bã sinh vật ngày càng quan trọng và quan hệ giữa các loài càng trở nên căng thẳng.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!