Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 236 SGK Sinh học 12 Nâng cao – Hãy tìm các ví dụ để mô tả đặc điểm từng mối quan hệ giữa 2 loài.

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 236 SGK Sinh học  lớp 12 Nâng cao. Hãy cho biết các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã được chia thành mấy nhóm lớn. Mỗi nhóm gồm những mối quan hệ nào? ; Hãy tìm các ví dụ để mô tả đặc điểm từng mối quan hệ giữa 2 loài.

Câu 1: Hãy cho biết các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã được chia thành mấy nhóm lớn. Mỗi nhóm gồm những mối quan hệ nào?

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 236 SGK Sinh học 12 Nâng cao – Hãy tìm các ví dụ để mô tả đặc điểm từng mối quan hệ giữa 2 loài.

Có 2 nhóm lớn: Quan hệ hỗ trợ (hội sinh, hợp tác đơn giản và cộng sinh) và quan hệ đối kháng (ức chế – cảm nhiễm, cạnh tranh, con mồi – vật ăn thịt, vật chủ – kí sinh).


Câu 2: Hãy tìm các ví dụ để mô tả đặc điểm từng mối quan hệ giữa 2 loài.

Ví dụ: mèo – chuột (con mồi – vật ăn thịt), dây tơ hồng trên cây (kí sinh -vật chủ), rêu bám trên cây (hội sinh), cỏ dại – lúa (cạnh tranh)…


Câu 3: Tại sao có thể nói cạnh tranh là một trong những động lực chủ yếu của quá trình tiến hoá ?

Để chiến thắng hoặc tránh khỏi thua cuộc, trong cạnh tranh các loài phải biến đổi về hình thái, các đặc tính sinh lí, sinh thái. Ví dụ sự biến đổi mỏ chim… Cạnh tranh xảy ra thường xuyên trong lịch sử tiến hoá của các loài, do đó chỉ những loài có ưu thế về các đặc điểm hình thái, sinh lí mới có thể tồn tại và phát triển hưng thịnh được (chiến thắng hoặc tránh bị tiêu diệt).


Câu 4: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Dây tơ hồng trên các tán cây trong rừng thuộc mối quan hệ nào?

A. Cộng sinh.

B. Cạnh tranh.

C. Kí sinh

D. Hội sinh.

Đáp án C. Kí sinh.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3, 4 trang 236 SGK Sinh học 12 Nâng cao – Hãy tìm các ví dụ để mô tả đặc điểm từng mối quan hệ giữa 2 loài.” state=”close”]Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 236 SGK Sinh học  lớp 12 Nâng cao. Hãy cho biết các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã được chia thành mấy nhóm lớn. Mỗi nhóm gồm những mối quan hệ nào? ; Hãy tìm các ví dụ để mô tả đặc điểm từng mối quan hệ giữa 2 loài.

Câu 1: Hãy cho biết các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã được chia thành mấy nhóm lớn. Mỗi nhóm gồm những mối quan hệ nào?

Có 2 nhóm lớn: Quan hệ hỗ trợ (hội sinh, hợp tác đơn giản và cộng sinh) và quan hệ đối kháng (ức chế – cảm nhiễm, cạnh tranh, con mồi – vật ăn thịt, vật chủ – kí sinh).


Câu 2: Hãy tìm các ví dụ để mô tả đặc điểm từng mối quan hệ giữa 2 loài.

Ví dụ: mèo – chuột (con mồi – vật ăn thịt), dây tơ hồng trên cây (kí sinh -vật chủ), rêu bám trên cây (hội sinh), cỏ dại – lúa (cạnh tranh)…


Câu 3: Tại sao có thể nói cạnh tranh là một trong những động lực chủ yếu của quá trình tiến hoá ?

Để chiến thắng hoặc tránh khỏi thua cuộc, trong cạnh tranh các loài phải biến đổi về hình thái, các đặc tính sinh lí, sinh thái. Ví dụ sự biến đổi mỏ chim… Cạnh tranh xảy ra thường xuyên trong lịch sử tiến hoá của các loài, do đó chỉ những loài có ưu thế về các đặc điểm hình thái, sinh lí mới có thể tồn tại và phát triển hưng thịnh được (chiến thắng hoặc tránh bị tiêu diệt).


Câu 4: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Dây tơ hồng trên các tán cây trong rừng thuộc mối quan hệ nào?

A. Cộng sinh.

B. Cạnh tranh.

C. Kí sinh

D. Hội sinh.

Đáp án C. Kí sinh.

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!