Giải bài tập

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 19 Sinh lớp 12 Nâng cao – Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực có những điểm gì khác điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ?

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 19 SGK Sinh học 12 Nâng cao. Trình bày sơ đồ cơ chế điều hoà hoạt động của gen ở vi khuẩn E. coli theo Jacôp và Mônô; Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực có những điểm gì khác điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ?

Câu 1: Trình bày sơ đồ cơ chế điều hoà hoạt động của gen ở vi khuẩn E. coli theo Jacôp và Mônô.

Bạn đang xem: Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 19 Sinh lớp 12 Nâng cao – Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực có những điểm gì khác điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ?

–      Sự hoạt động của ôpêron chịu sự điều khiển của một gen điều hoà (regulator : R) nằm ở trước opêron.

–      Bình thường, gen R tổng hợp ra một loại prôtêin ức chế gắn vào vùng chỉ huy do đó gen cấu trúc ở trạng thái bị ức chế nên không hoạt động.

–      Khi có chất cảm ứng thì opêron chuyển sang trạng thái hoạt động (cảm ứng).


Câu 2: Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực có những điểm gì khác điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ?

Đặc điểm điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực như sau:

–        Cơ chế điều hoà phức tạp đa dạng thể hiện ở mọi giai đoạn từ giai đoạn trước phiên mã đến sau dịch mã.

–        Thành phần tham gia đa dạng gồm: gen gây tăng cường, gen gây bất hoạt, các gen cấu trúc, vùng khởi động, vùng kết thúc và nhiều yếu tố khác.

–        Có nhiều mức điều hoà như: NST tháo xoắn, điều hoà phiên mã và biến đổi sau phiên mã, điều hoà dịch mã và sau dịch mã.

Từ đó có thể thấy sự sai khác so với điều hoà gen ở sinh vật nhân sơ.


Câu 3: Vai trò của đoạn trình tự tăng cường và đoạn trình tự gây bất hoạt trong việc điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực như thế nào?

Ở các sinh vật nhân thực, bên cạnh vùng khởi động và kết thúc phiên mã, người ta còn thấy có các yếu tố điều hoà khác như các gen gây tăng cường, gen gây bất hoạt. Các gen gây tăng cường tác động lên gen điều hoà làm tăng sự phiên mã; còn gen bất hoạt làm ngừng quá trình phiên mã.


Câu 4: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Thành phần cấu tạo của Ôpêrôn Lac bao gồm

A. một vùng vận hành (O) và một nhóm gen cấu trúc.

B. một vùng khởi động (P) và một nhóm gen cấu trúc.

C. một vùng khởi động (P) một vùng vận hành (O) và một nhóm gen cấu trúc.

D. một vùng khởi động (P), một vùng vận hành (O), một nhóm gen cấu trúc và gen điều hòa (R).

Đáp án C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm Bài 1, 2, 3, 4 trang 19 Sinh lớp 12 Nâng cao – Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực có những điểm gì khác điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ?” state=”close”]Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 19 SGK Sinh học 12 Nâng cao. Trình bày sơ đồ cơ chế điều hoà hoạt động của gen ở vi khuẩn E. coli theo Jacôp và Mônô; Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực có những điểm gì khác điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ?

Câu 1: Trình bày sơ đồ cơ chế điều hoà hoạt động của gen ở vi khuẩn E. coli theo Jacôp và Mônô.

–      Sự hoạt động của ôpêron chịu sự điều khiển của một gen điều hoà (regulator : R) nằm ở trước opêron.

–      Bình thường, gen R tổng hợp ra một loại prôtêin ức chế gắn vào vùng chỉ huy do đó gen cấu trúc ở trạng thái bị ức chế nên không hoạt động.

–      Khi có chất cảm ứng thì opêron chuyển sang trạng thái hoạt động (cảm ứng).


Câu 2: Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực có những điểm gì khác điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ?

Đặc điểm điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực như sau:

–        Cơ chế điều hoà phức tạp đa dạng thể hiện ở mọi giai đoạn từ giai đoạn trước phiên mã đến sau dịch mã.

–        Thành phần tham gia đa dạng gồm: gen gây tăng cường, gen gây bất hoạt, các gen cấu trúc, vùng khởi động, vùng kết thúc và nhiều yếu tố khác.

–        Có nhiều mức điều hoà như: NST tháo xoắn, điều hoà phiên mã và biến đổi sau phiên mã, điều hoà dịch mã và sau dịch mã.

Từ đó có thể thấy sự sai khác so với điều hoà gen ở sinh vật nhân sơ.


Câu 3: Vai trò của đoạn trình tự tăng cường và đoạn trình tự gây bất hoạt trong việc điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực như thế nào?

Ở các sinh vật nhân thực, bên cạnh vùng khởi động và kết thúc phiên mã, người ta còn thấy có các yếu tố điều hoà khác như các gen gây tăng cường, gen gây bất hoạt. Các gen gây tăng cường tác động lên gen điều hoà làm tăng sự phiên mã; còn gen bất hoạt làm ngừng quá trình phiên mã.


Câu 4: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Thành phần cấu tạo của Ôpêrôn Lac bao gồm

A. một vùng vận hành (O) và một nhóm gen cấu trúc.

B. một vùng khởi động (P) và một nhóm gen cấu trúc.

C. một vùng khởi động (P) một vùng vận hành (O) và một nhóm gen cấu trúc.

D. một vùng khởi động (P), một vùng vận hành (O), một nhóm gen cấu trúc và gen điều hòa (R).

Đáp án C

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!